فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی


تقویم اقتصادی جهانی

EURUSDبا نزدیک شدن به بالاترین سطح روزانه در نزدیکی 0.9770، ریزش های اخیرخود را در نزدیکی پایین ترین سطح سه هفته اخیر جبران می کند. آخرین بازیابی قیمت این جفت ارز اصلی را می توان بخاطر آماده سازی برای اعلام داده های اقتصادی کلیدی امروز در نظر گرفت زیرا معامله گران منتظر گزارش اشتغال آمریکا در ماه اکتبر و سخنرانی خانم کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) در روز جمعه هستند.

قیمت این جفت ارز فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی در روز پنج شنبه برای چهارمین روز متوالی کاهش یافت و به پایین ترین سطح قیمت میان روزی رسید در حالی که دلار آمریکا در بحبوحه ترس از افزایش نرخ ها و کاهش رشد اقتصادی در سراسر جهان و با توجه به مواضعی که توسط سیاست گذاران بانک مرکزی انگلیس، اروپا و فدرال رزرو اعلام شد، پذیرای هجوم گسترده سرمایه گذاران به عنوان سرمایه گذاری امن بود. تاکید بر سیاست های تهاجمی بانک مرکزی اروپا و شاخص های اقتصادی آمریکا که ترکیبی بودند باعث شد تا روند نزولی روز قبل ادامه پیدا نکند.

تحلیل تکنیکال یورو/دلار آمریکا

شکست واضح خط روند صعودی که از اواخر ماه سپتامبر کشیده شده و در نزدیکی سطح 0.9755 نقش سطح مقاومت را بازی می کند، فروشندگان این جفت ارز را برای آزمودن خط حمایت افقی 6 هفته ای در نزدیکی 0.9680 امیدوار نگاه می دارد. همچنین شرایط اندیکاتور RSI با دوره 14 و سیگنال های قوی نزولی اندیکاتور MACD قدرت روند نزولی را از دید تحلیل تکنیکال بالا برده است.

فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی

-->

گوشـــی یکتــــا که اپلیکیشــن دیوار را باز کــرده‌اند

دومیـــــــن اپلیکـــیشـــــن پرنصـــــب ایرانـــــــــی

آمـــار نصب فعال دیــوار در کافه بازار ۱۰ درصد نســبت به سال ۱۳۹۸ رشد داشته است

میلیــــــــــــون آگهــــی منـتـشــــــــر شــــــــــده

به طــور میانگین روزانـــه بیش از

آگهی در دیوار منتشر شده است

سهم آگهی‌های دیوار در ۱۰ دسته‌ی اصلی

دســــته مربوط به خـانه شـامل زیر دســـته‌های وســـایل و تزئینات خــــــانه، وســـــایل آشـپزخانه، اﺑـﺰار و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺣﯿﺎط، ﺑﺎ ۶ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۵۶۲ ﻫﺰار آگهـی‌گذار بیشـترین فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی تعداد آگهی‌دهنده را در بین دســته‌های ده‌گانه دیـــوار داشته است.

فصــــل زمســــتان محبوب‌ترین فصل برای آگهی‌گذارهای دیوار بوده است. از میان مــــاه‌های فصل زمســــتان، بیشـــــــترین آگهــــی‌ها در بهـــــمن‌مـــاه ثبت شــده‌اند. بیشــترین بازدیدها نیز در همین ماه انجام شده است.

توزیع تعداد آگهی‌ها در ماه‌های سال ۱۳۹۹

بازدید یکتا ازآگهی‌ها

شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب و کـارها، کاربـــــران را به اســــتفاده از امکــــانات پلتفرم دیوار سوق داد و باعث رشد ۴۲ درصدی بازدیدها شد.

بازدید کنندگان شب کارند!

کاربران، شب ها، مخصوصا پیش از نیمه شب، بیشترین گشت و گذار را در دیوار دارند.

آگهی دهندگان ظهرکارند!

بیشترین ارســـال ساعتی آگهی‌ها ظـــــهر، بین ساعات ۱۲ تا ۱۳ بوده است.

فعــــال در دیـــــــوار

در بین تمام اسـتان‌ها، استان البرز با ۲/۶ آگهی به ازای هر نفر بیشترین تعداد ثبت آگهی و اسـتان کهگیلـویه و بویراحمد با ۰/۶ آگهی کمترین ثبت آگهی را داشـته‌اند.

توزیع تعداد آگهی‌ها به‌ازای هر نفر در استان‌ها

پرتکرارترین کلیدواژه‌های جستجو شده در نوار جستجوی اصلی دیوار

کلیدواژه مبــــل در گـــــوگل سالیـــــانه بیـــش از ۶۸۴ هزار بار جستجو می‌شود. اما همین کلـــمه در دیـــوار بیــش از ۲ میلیـــــون و ۹۰۰ هــــزار بـــار توسط کاربران جستجو شده است؛ یعنی بیــش از ۴ بـرابــر جســتجو در گــوگـل!

۶ درصـــــد جســـت‌وجوها در دیـــــوار نام انـــواع خودرو فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی بوده اســـت کــــه در بیـــن آن‌ها پرایــد با ۶/۸ میلیـــون بار جست‌وجو بیشترین آمـار را به خوداختصاص داده است.

از پرایـــــد تا تراکتــــور!

۱۶ درصــــد جســتجوها در نوار جستجوی اصلی دیوار نام انواع خودرو بوده اســـت.

۱۶ درصــــد جســتجوها در نوار جستجوی اصلی دیوار نام انواع خودرو بوده اســـت.

آگهی‌هــــای بررســی شـــده رد می‌شــــوند

نرخ رد آگهی در دسته های دیوار

در سال ۱۳۹۹ تکراری بودن آگهــی مهم‌ترین دلیــل رد در مرحله بررســی بوده است. ۲۸ درصد از کل بررسی‌های منجر به رد به‌دلیل تکراری بودن آگهی اتفاق افتاده است.

مهم‌ترین دلایل رد آگهی در بررسی‌ها

بررســــی آگهی‌های دیوار چه مدت زمـــان می‌برد؟

بررســــی آگهی‌های دیوار چه مدت زمـــان می‌برد؟

تقریبا نیمی از آگهی‌ها در کم‌تر از ۲ دقیقه بررسی می‌شوند

آگهی فروش آپارتمان

آگهی اجاره آپارتمان

۳ بـرابر فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی تعـــداد آپارتمـان‌های مسکونی پایتخت است. تعداد آگهی‌های اجـاره هم حدود ۱/۵ بـرابر تعداد آپارتمـان‌های مسکــــونی تهـــران است. بر اســــاس آخرین آمــار شهر تهــــران ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار آپارتمان مسکونی دارد.

متوسط بازدید هر آگهی فروش آپارتمان در سراسر ایران

متوسط بازدید فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی هر آگهی اجاره آپارتمان در سراسر ایران

اگر تعـــداد متوســـط بازدید هر آگهی به صورت حضوری انجام شـود و هر بازدید ۱۰ دقیقه طول بکشـد، بازدید هر آپارتمان برای خرید 64 ساعت و برای اجاره 62 ساعت وقت صاحــــب‌خـــــــانه را می‌گیرد !

پرآگهی ترین مناطق شهر تهران

این ســـه منطقه در مجموع نیمی از آگهی‌های فروش آپارتمان شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند. ۲۴ درصد از کــــل جمعیت شهر تهران در این سه منطقه ســـاکن هستند. آگهی‌های اجاره آپارتمان نیز کمابیش در همین مناطق متمرکز شده‌اند.

۵۰۵ هزار آگهی ‌فـروش آپارتمان در منـطقه ۵
در بین تمام شهـــــرهای ایــــران، تنها دو شهــــر مشهد و کرج تعداد آگهی‌های فروش بیشــتری نســبت به منطقه ۵ تهران داشته‌اند.

آگهی منتشر شده در دسته خودرو سـواری در سال 1399

آگهی منتشر شده در دســته موتور سیــکلت در سال 1399

ﭘﺮآﮔﻬﯽ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺧــــــﻮدروﻫﺎ در ﺳﺎل ۱۳۹۹ در دﯾﻮار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺮاﯾﺪ ﺻﻨﺪوق‌دار، ﭘﮋو ۲۰۶، ﭘﮋو ۴۰۵، ﭘﮋو ﭘﺎرس و ﺳﻤﻨﺪ ﺑﻮده‌اﻧﺪ. ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺧﻮدرو از ﮐﻞ آﮔﻬﯽ‌ﻫﺎ در ﺗﻬﺮان ۳۹ درﺻﺪ و در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺮآﮔﻬﯽ ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ۴۸ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

تعداد آگهی به تفکیک خودرو در مجموع شهرهای پرآگهی

تعداد آگهی‌های انواع مدل‌های کـــیا بیــش از ۲ برابر خودروهای تویوتا بوده است.

در بین ۲۰ مدل خودروی پرآگهی، بیشترین مدل‌ها مربوط به پــــــــژو بوده است.

خـــودروهای زیر ۷۵ میلیون تومــان پربازدیدترین خــــودروها در دیــــــوار هستند.

۳۹ درصــــد کل بازدید آگهی‌های خودرو سواری مربوط به این بازه قیمتی است.

در سال ۱۳۹۹ رشد تعداد آگهی‌های پیکان در شهرهای پرآگهی از هر خودروی دیگری در دیوار بیشتر بود.

۱۷۶ هزار آگهی پیکان در سـال ۱۳۹۹

ﭘﯿﮑــــﺎن از ﺳـــﺎل ۱۳۴۶ ﺗﺎ ۱۳۸۴ در اﯾــــﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﺷﺪ. در اﯾﻦ ۳۸ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳـﺎﻟﺎﻧﻪ ﺑﯿـــﺶ از ۶۰ﻫــــــﺰار ﺧﻮدروی ﭘﯿﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﺗﻌﺪاد آﮔﻬـــﯽ‌ﻫﺎی ﭘﯿـــﮑﺎن در ﺳﺎل ۱۳۹۹ حدودا ســـه‌برابر تولید متوسط سالانه پیکان در ایران بوده است.

رشد بازدید آگهی‌های پیکان

رشد تعداد آگهی‌های پیکان

آگهی منتشر شده در دسته موتور سیکلت در سال 1399

ﻫﻮﻧﺪا ۱۲۵ و ﻫﻮﻧﺪا ۲۰۰

آگهی‌های هوندا با رشد ۵۸ درصدی نســبت به ســـال قبل به ۲۵۸ هـزار آگهــــی رسیده اســـت. بنــــلی و آپاچـــی در رده‌هــــای بعد قرار دارند.

5/5 هزار میلیارد تومان

ارزش تخمینی معـاملات لوازم الکترونیکی

آگهــــی گوشــــی موبایـــــل

آگهی گوشی موبایل

تعداد بازدید هر آگهی گوشی موبایل

ســــامســــــــونگ بـا ۴۵ درصــــد از آگهــــــــی‌ها

محبوب‌ترین گوشی کاربران دیوار

گوشـــی‌های اپـــل و هـــوآوی به‌ترتیـــب با سهم‌های 18 درصد و 12 درصد در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

سهم آگهی گوشی‌های نو

این عدد برای آگهــــی‌های تبلت ۱۵ درصــد بوده است. ۵۸ درصــــد از آگهــــی‌های لوازم جــــانبی موبایل و تبلت هم با وضعیت نو ثبت شده‌اند.

در سال ۱۳۹۹ در دیوار آگهی منتشر کرده اند

تعداد فروشگاه‌های فعال در هر زیردسته

محلــــه‌های بــــازار، جمهــــــــوری و فــــردوســــی پرآگهـــی‌ترین محـــله‌هــــای تهــــران در دیــــوار فروشگاه‌ها

۳۰ درصد از کل آگهـــی‌های ثبت‌شــــده از طریق پنل اختصــــاصی فروشــــگاه‌ها در مناطق ۱۲ و ۱۱ شهر تهران بوده است. محله نعمت‌آباد با وجود اینکه رتبه ششم را در لیست پرآگهی‌ترین محلات دارد، پربازدیدترین محله تهران بوده است.

توزیع آگهی فروشگاه‌ها در مناطق مختلف شهر تهران

تعداد کل افرادی که از طریق آگهی‌های دیوار در سال ۱۳۹۹ صاحب شغل شده‌اند 605 هزار نفر تخمین زده می‌شود که ۴۸ درصد این افراد در شهر تهران ساکن بوده‌اند. در شهر تهران، تعداد افراد استخدام‌شده از طریق آگهی‌های دیوار در مقایسه با سال قبل ۱۷درصد بیشتر شده است.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار هر خانوار ایرانی۳/۳ نفر جمعیت دارد. ۶۰۵ هزار شغل به معنای تامین نیازهای زندگی نزدیک به ۲ میلیون نفر از جمعیت کشور است.

دارای فرصــــت شغـــــلی بیشــــتر

آگهی‌های استخدام خانم ۳/۶ برابر آگهی‌های استخدام آقا بوده است

استخدام   در تهران حداکثر ۱۰ روز

استخــــــدام   در تهــــــران حداکثر ۱۰ روز

کارفرماهــا در تهـــران به طور میانگیــــن پـــس از ۱۰ روز آگهی استخدام خود را حذف می‌کنند کــه نســـبت به ســــــال قبل ۷ درصـــد کاهـــش داشته اســـت. ایــــن به آن معـــــنا اســــت که کارفــــرماها توانســـــته‌اند نیروی کــــار مورد نظر خود را سریــــع‌تر جــذب کنند. این بازه زمـــــانی در شهـرهای بزرگ کمتر هم بوده است.

فیلم آموزشی روانشناسی معامله گر و مدیریت سرمایه با حسین طاهری

این دوره با عنوان دوره آموزشی ” آشنایی با روان شناسی معامله گری و تکنیک های مدیریت سرمایه ” با هدف آشنایی معامله گران با موضوع روان شناختی ذهن آنها در مواجهه با این فعالیت ارائه گردیده و هم چنین، تغییر نگرش معامله گران با پدیده های روانی و احساسی در حین کار معامله گری است.

ریشه و فطرت این نوع فعالیت اقتصادی از جهات بسیاری علی الخصوص حوزه های روان شناسی، با درک ما از نوع فعالیت در مشاغل دیگر اساسا متفاوت است. لذا معامله گران موفق در این عرصه معامله گرانی هستند که به چارچوب های روانی و احساسی ذهن خود به عنوان ابزار مهم موفقیت در این حوزه توجه ویژه ای دارند.

رکن اساسی در معامله گری

در طول چندین سال فعالیت در این حوزه و رفتار شناسی معامله گران و علاقه مندان به فعالیت در این عرصه دریافته ام که تنها راه موفقیت دائمی در این فعالیت اقتصادی، اعتماد و اتکا به قوای ذهنی خودمان به عنوان بزرگترین سلاح موفقیت در این میدان است. لذا رکن اساسی، شناخت، تسلط و مدیریت ارکان ذهنی مان جهت موفقیت و ماندگاری است.

هم چنین در این دوره سعی بر این شده تا معامله گران را با یکی ابزارهای مدیریت سرمایه به عنوان برگ برنده و کلید موفقیت در سودآوری مکرر در این حرفه آشنا نماییم تا آنها بتوانند در دراز مدت به اهداف شان دست یافته و در این حوزه به جرگه معامله گران حرفه ای بازار درآیند.

ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات

ثبت و ارسال فاکتورهای خرید برای مالیات ارزش افزوده ، الزامی و اجباری است . نحوه ثبت این فاکتورها ، به این صورت است که مودیان ، می بایست به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور وارد شده و از قسمت صورت معاملات فصلی ، فاکتورهای خرید فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی خود را در سامانه ، به ثبت برسانند .

برای مشاوره ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات

برای مشاوره ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات

عناوین اصلی این مقاله

در قانون ، روش های مختلفی برای دریافت مالیات ، مورد پیش بینی قرار گرفته است . یکی از مهم ترین انواع مالیات هایی که به موجب قانون ، مقرر شده ، مالیات بر ارزش افزوده می باشد که نوعی مالیات غیر مستقیم محسوب می شود . این نوع مالیات ، از مصرف کنندگان کالاها و خدمات در هر مرحله از تولید و مصرف آنها ، دریافت می گردد . به همین دلیل ، لازم است که اسناد و مدارک لازم برای پرداخت این مالیات ، فراهم شود .

البته ، بر اساس ماده 169 قانون مالیات های مستقیم ، ثبت فاکتورهای خرید و فروش کالاها و خدمات ، برای ثبت و ارسال نمودن گزارش های فصلی تمامی مشمولان و مودیان مالیاتی ، الزامی اجباری است و می بایست از طریق سامانه مربوطه ، به ثبت برسد . اما سوال مهمی که در این خصوص مطرح می شود ، این است که نحوه ثبت فاکتورهای خرید در سامانه برای پرداخت مالیات به چه صورت است ؟

برای پاسخ دادن به این سوال ، در ادامه این مقاله ، ابتدا به این مطلب می پردازیم که فاکتور خرید چیست . در ادامه نیز ، به بررسی سامانه ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات پرداخته و در ادامه نیز ، نحوه ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات در این سامانه را مورد بررسی قرار خواهیم داد .

فاکتور خرید چیست

فروشندگان کالاها فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی و خدماتی که مشمول قانون مالیات ارزش افزوده هستند و می بایست بر اساس قانون ، اقدام به محاسبه و پرداخت این مالیات نمایند ، بر اساس قانون ، مکلف شده اند که به خریداران خود ، فاکتور خرید ارائه نمایند و این الزام قانونی ، بسیار پر اهمیت است ؛ تا جایی که عدم انجام این تکلیف ، ممکن است مودیان را با جرایم مالیاتی همچون جرم فرار مالیاتی مواجه نماید . اما سوالی که در این خصوص مطرح می شود ، این است که فاکتور خرید چیست ؟

در پاسخ به این سوال که فاکتور خرید چیست ، باید گفت که فاکتور خرید ، یک نوع سند می باشد که به موجب آن ، فروشنده کالا یا خدمت مورد نظر ، با درج اطلاعات ضروری در مورد کالا و خدمات خریداری شده ، صحت اطلاعات درج شده بر روی صورتحساب یا فاکتور خرید را درج نموده و به خریدار ، تحویل می دهد . معمولا اطلاعاتی که بر روی فاکتورهای خرید درج می شود ، شامل اطلاعاتی ، همچون نوع و ماهیت کالا یا خدمت ، تعداد آن ، قیمت نهایی کالا یا خدمت مور نظر و مواردی از این قبیل ، می باشد .

لازم به ذکر است که فاکتورهای خرید برای پرداخت کردن مالیات ، به دو نوع هستند . دسته اول ، فاکتورهای غیر رسمی هستند . فاکتورهای غیر رسمی ، همانطور که از نام آن ، مشخص است ، صرفا برای اطلاع مشتری صادر می شوند . در مقابل ، فاکتورهای رسمی هستند که بر روی فرم های مشخص شده توسط سازمان امور مالیاتی ، درج می شوند . فاکتورهای رسمی ، از آن جهت که برای پرداخت مالیات ارزش افزوده مورد استفاده قرار می گیرند ، می بایست به صورت خاصی تنظیم شوند ؛ در غیر این صورت ، ممکن است سبب جریمه فروشنده شوند .

از جمله اطلاعاتی که می بایست بر روی فاکتور خرید رسمی سازمان امور مالیاتی درج شود ، می توان به شماره سریال یا همان شماره فاکتور ( شماره سریال قرمز رنگ ) اشاره نمود . همچنین ، اطلاعات خریدار و فروشنده ، حتما باید بر روی فاکتور خرید درج شود . از جمله این اطلاعات ، می توان به کد اقتصادی ، شناسه ملی ، کد ملی ، شماره ثبت ، آدرس ، کد پستی و یا شماره تلفن طرفین معامله اشاره نمود .

همچنین ، در تنظیم فاکتور خرید ، می بایست قیمت به ازای هر تعداد از کالا یا خدمت فروخته شده ، میزان تخفیف ، نوع و میزان مالیات نیز ، به صورت دقیق ، ذکر گردد . لازم به ذکر است که تنظیم فاکتور خرید و ارائه آن ، منوط به آن است که ذیل فاکتور خرید ، مهر و امضا شده و خط خوردگی نیز ، در آن ایجاد نشده باشد .فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی

سامانه ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات

در قسمت قبل ، به بررسی این موضوع پرداخته شد که فاکتور خرید چیست . همانطور که اشاره شد ، ارائه فاکتور خرید ، برای پرداخت کنندگان مالیات بر ارزش افزوده ، امری ضروری محسوب می شود . این قبیل افراد ، بر اساس قانون مالیات های مستقیم ، مکلف شده اند که صورت معاملات سه ماهه خود را نیز ، در بازه زمانی 45 روزه ، به سازمان امور مالیاتی کشور ، ارائه نمایند تا میزان مالیات آنها ، قابل پرداخت باشد .

اما سوالی که در این خصوص مطرح می شود ، این است که ارسال و ثبت فاکتورهای خرید ، به چه صورت امکان پذیر است ؟ آیا مودیان مالیات که مکلف به ارسال اطلاعات خود در سامانه ارسال معاملات فصلی هستند ، می توانند به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه های اینترنتی ، اقدام به ثبت فاکتورهای خرید خود نمایند ؟

پاسخ به این سوال ، مثبت است . به عبارت دیگر ، در حال حاضر ، ثبت فاکتورهای خرید توسط مودیان مالیاتی ، از طریق سامانه اینترنتی نیز امکان پذیر است . به همین مناسبت ، در این قسمت ، ابتدا به معرفی سامانه ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات پرداخته و در قسمت بعد نیز ، نحوه ثبت فاکتور خرید در این سامانه جهت پرداخت مالیات را مورد بررسی قرار خواهیم داد .

قبل از اینکه سامانه ثبت فاکتور خرید برای مالیات را مورد بررسی قرار دهیم ، باید به این نکته اشاره نماییم که سایت سازمان امور مالیاتی کشور www.intamedia.ir ، امکانات متعدد و متنوعی را در حوزه امور مالیاتی ، به شهروندان ارائه نموده است که لازمه استفاده از خدمات آن ، همچون پرداخت بدهی های مالیاتی ، ارائه اظهارنامه های مالیاتی و ارائه صورت معاملات فصلی الکترونیکی ، ثبت نام در این سامانه و دریافت نام کاربری و کلمه عبور ، می باشد .

سامانه ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات نیز ، از زیر مجموعه های همین سایت است . به همین منظور ، مودیانی که قصد دارند ، اقدام به ثبت فاکتورهای خرید خود نمایند ، می توانند از طریق همین سامانه ، اقدام نمایند . به این منظور ، لازم است که مودیان ، عبارت « سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی » را در مرورگر اینترنت خود ، جستجو نموده و بر روی اولین سایت که آدرس آن ، tax.gov.ir می باشد ، وارد شوند .

در این مرحله ، برای ورود به سامانه ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات ، می بایست اقدام به ورود به قسمت « صورت معاملات فصلی الکترونیکی » نموده و از طریق آن ، اقدام به ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات نمود .

در این مرحله ، لازم است که برای ورود به سامانه ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات ، بر روی گزینه « سامانه صورت معاملات » که در ذیل صفحه قرار دارد ، کلیک کنید که در راهنمای تصویری زیر ، این کادر مشخص شده است .

ورود به سامانه ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات ، نیازمند آن است که مودی مالیاتی ، قبلا در این سامانه ثبت نام کرده و نام کاربری و کلمه عبور دریافت نموده باشد . لذا ، پس از ورود اطلاعات مزبور و تصویر امنیتی ، مودیان می توانند اقدام به ثبت گزارش های خرید و فروش خود نموده و فاکتورهای خرید خود را به ثبت برسانند .

در قسمت بعد ، نحوه ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات در سامانه سازمان امور مالیاتی را نیز ، به صورت کامل مورد بررسی قرار خواهیم داد تا مودیان محترم ، بتوانند با ملاحظه راهنمای تصویری آن ، فاکتورهای مهم در برنامه معاملاتی اقدام به ثبت نمودن فاکتورهای خرید خود از طریق سامانه نمایند .

نحوه ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات

در قسمت های قبل ، به بررسی این موضوعات پرداخته شد که فاکتور خرید چیست و همچنین ، سامانه ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات را نیز ، به صورت مختصر معرفی نموده و نحوه ورود به این سامانه را توضیح دادیم . اما مودیانی که قصد دارند ، اقدام به ارسال و ثبت فاکتورهای خرید نموده تا پس از آن ، بتوانند اقدام به استعلام میزان مالیات بر ارزش افزوده نمایند ، ممکن است این سوال را مطرح نمایند که نحوه ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات به چه صورت است ؟

در پاسخ به این سوال ، باید گفت که ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات ، نیازمند ورود به سامانه مربوطه می باشد که در قسمت قبل ، نحوه وارد شدن به این سامانه را به صورت مختصر ، توضیح دادیم و در مقاله ای جداگانه ، با عنوان سایت سازمان امور مالیاتی کشور www.intamedia.ir می توانید جزئیات آن را مطالعه نموده و با سایر خدمات آن نیز ، آشنا شوید . پس از ورود به سامانه و تکمیل نام کاربری و کلمه عبور ، تصویری مطابق تصویر زیر را ملاحظه می نمایید که باید بر روی گزینه « گزارش خرید » کلیک کنید .

در این مرحله ، لازم است که مودیان محترمی که قصد ثبت فاکتورهای خرید برای پرداخت مالیات را دارند ، بر روی گزینه « ایجاد » کلیک کنند . برای دریافت اطلاعات بیشتر ، می توانید ادامه راهنمای تصویری را نیز مشاهده کنید .

در این مرحله ، لازم است که ستون های مربوط به اطلاعات خریدار را به صورت کامل ، تکمیل نموده و از قسمت پایین صفحه ، گزینه « ثبت رکورد جدید » را انتخاب نمایید که این موضوع ، در تصویر به صورت کامل درج شده است .

در صفحه ای که مشاهده می کنید ، می بایست اطلاعات مربوط به خرید و فروش های انجام شده تا سقف مبلغ مشخص شده را به صورت دقیق ، وارد نمایید . لازم به ذکر است که تکمیل کادرهای ستاره دار ، اجباری است . در خاتمه نیز ، بر روی گزینه « ثبت نهایی » کلیک کنید .

نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد ، این است که ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات ، از روش دیگری نیز امکان پذیر است . به این معنا که اگر مودیان مالیاتی ، از نرم افزارهای مالیاتی مخصوص نیز که به درگاه های اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور متصل است استفاده می کنند ، می توانند از طریق نصب نرم افزارهای مذکور ، اقدام به ثبت فاکتورهای رسمی خرید خود نمایند که برای آشنایی کامل با جزئیات آن ، پیشنهاد می شود مقاله زیر را نیز مطالعه نمایید .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات پاسخ دهند .

سوالات متداول

1- ثبت فاکتور خرید برای مالیات چیست ؟

بر اساس قانون ثبت فاکتورهای خرید برای گزارش فصلی تمامی مودیان اجباری بوده و مودیان می بایست آن را در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور به ثبت برسانند که برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید مقاله را مطالعه نمایید .

2- سامانه ثبت فاکتور خرید برای مالیات چیست ؟

ثبت فاکتور خرید برای مالیات از طریق سایت سازمان امور مالیاتی کشور امکان پذیر می باشد و از قسمت ارسال صورت معاملات فصلی می توان اقدام به این امر نمود که شرح کامل در خصوص این موضوع در متن مقاله ارائه شده است .

3- نحوه ثبت فاکتور خرید برای مالیات به چه صورت است ؟

نحوه ثبت فاکتور خرید برای مالیات می تواند از طریق سامانه و سایت سازمان امور مالیاتی کشور به صورت آنلاین انجام شده یا مودیان از نرم افزارهای آفلاین استفاده کنند که جزئیات این موضوع در متن مقاله مورد بررسی قرار گرفته است .

قابلیت های تحلیل اپ - قسمت 1

در این قسمت تحلیل هایی در دسته بندی های مشخص شده تحت مدیریت استاد آزادی قرار دارد که روزانه سهم های مختلف را از جنبه تحلیل تکنیکال، بنیادی، رصد معاملات عمده، بررسی گزارشهای ماهانه و فصلی، گرافهای P/S و P/E و موارد دیگر مورد بررسی قرار داده و در اختیار معامله گران کارگزاری الوند قرار می دهد.

JOPjYE8yRw9lYLe5emj1Ejv4uvame4tJ1yuqYnsL.png

در صورت تمایل به ذخیره تحلیل مورد نظر می‌توانید روی گزینه Save که در کنار هر مطلبی گذاشته شده کلیک کنید تا در قسمت پیشخوان کاربر، قسمت ذخیره شده ها آن مطلب را برای شما نگهداری کند.

2nU9cjeYGCLjvTIL67kxkjyqhI9JlWDkw8jq65x9.png

جدول هشدار پول درشت

همواره معامله گران بدنبال شناسایی بازیگران و یا ورود پول در سهم های مختلف هستند تا همگام با آنها وارد سهم شده و از نوسان ایجاد شده منتفع شوند. یکی از کاربردهای مهم تحلیل اپ شناسایی پول درشت است. در صفحه اصلی تحلیل اپ دو جدول قرار دارد که ورود و خروج پول درشت در سهم های مختلف را با حداقل میانگین 200 میلیون تومان شناسایی کرده تا معامله گر را در جریان پول قدرتمند قرار دهد. همانطور که در تصویر پایین مشخص است، بطور مثال در نماد "شبندر" یازده نفر در ساعت 10:40 دقیقه در درصد 4.95 (صف خرید) در قیمت 2244 تومان خرید انجام داده است که میانگین خرید آنها 240 میلیون تومان است و یا در نماد "ورازی" یک نفر در ساعت 10:49 دقیقه در درصد (2.67) در قیمت 801 تومان فروش انجام داده است که میانگین فروش وی 230 میلیون تومان است.

hPQvcrflULqsxrcCLLBqYkdgAfPVIPYw8E8jQxyL.jpg

جدول جهش حجم

حجم معاملات از جمله فاکتورهای مهم به منظور بررسی سهم است. گاهی حجم بسیار زیادی در یک سهم معامله می شود که به آن حجم مشکوک گفته می شود. به طور مثال فرض کنید در یک نماد در روز‌های عادی 200 هزار سهم معامله می شود، ولی در یک روز بصورت ناگهانی 2 میلیون حجم معامله می شود که این موضوع بیانگر حجم غیرعادی و ورود سرمایه ای عظیم در سهم می باشد. هشدارهای حجم روزانه به میانگین های 10 و 30 روزه را در تحلیل اپ می توانید مشاهده کنید که به معامله گر این امکان را می دهد تا سهم هایی را که معرفی می کند مورد بررسی دقیق قرار دهد. همانطور که در تصویر پایین مشخص است در نماد کاما 42.6 میلیون برگ سهم در درصد (3.84) معامله شد که 40.6 برابر میانگین حجم 10 روزه خود و همینطور 30.6 برابر میانگین حجم 30 روزه خود است.

kTGJFiGyA0rsxkgf4JjNKDLMd8BJfiLujUSCJLbC.jpg

پرتفوی

در پیشخوان، قسمتی برای رصد معاملات سهم هایی که مورد نظر معامله گر است درنظر گرفته شده و این امکان را میدهد تا چنانچه سهم های مستعد رشد را شناسایی کرد، آنها را در واچ لیست خود قرار داده و منتظر تریگر ورود بماند تا پس از مشاهده ورود پول درشت به سهم، بتواند همگام با جریان پول وارد سهم شود. برای این منظور کافی است روی زبانه اسم کاربر کلیک کرده و گزینه پرتفوی من را انتخاب نماید. در قسمت جستجو، اسم سهم مورد نظر را تایپ کرده تا به واچ لیست اضافه گردد. در انتها با فعال کردن تیک پرتفوی در کنار نام کاربر، فیلتر اعمال شده و در صفحه اصلی تنها معاملات آن نمادها در صورت انجام معامله، به نمایش در می آید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.