انواع سهام اوراق حقوق صاحبان سهام


انواع روش های ارزیابی سهام

با توجه به فراگیر شدن موضوع سرمایه گذاری در بازار سهام توسط مردم عزیز کشورمان در این نوشته به ارایه توضیحاتی در خصوص انواع روش های ارزیابی سهام می پردازیم، البته با توجه به تخصصی بودن موضوع سعی بر این است حتی الامکان به صورت عمومی تر توضیحات ارایه گردد و در ادامه فایل کامل انواع روش های ارزیابی سهام که توسط مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران تهیه شده است تقدیم حضور می گردد.

در ارزشیابی سهام شرکت باید به میزان داراییهای شرکت و سودآوری شرکت در آینده توجه کرد.

به طور معمول دو روش ارزشگذاری سهام شرکت وجود دارد؛ ارزشگذاری بر مبنای دارایی های شرکت و ارزشگذاری بر مبنای سودآوری شرکت که در ادامه به طور مختصر به انواع روش های ارزیابی سهام می پردازیم.

۱- روش های ارزیابی سهام شرکت بر اساس دارایی های شرکت

ارزش اسمی هر سهم بر اساس قوانین بورس در ایران برای تمامی شرکتها معادل ۱۰۰۰ ریال است.

ارزش اسمی به عبارتی ارزش صوری یک برگه سهام است که فقط روی آن درج شده است.

ارزش دفتری هر سهم معادل جمع دارایی انواع سهام اوراق حقوق صاحبان سهام ها منهای جمع بدهی های شرکت تقسیم بر تعداد سهام شرکت است، به عبارتی برای محاسبه ارزش دفتری سهام یک شرکت کافی است بر اساس ترازنامه شرکت جمع حقوق صاحبان سهام شرکت را بر تعداد سهام شرکت تقسیم نمایید، طبیعی است در شرایط تورمی بعد از چند سال از فعالیت شرکت ارزش دفتری با ارزش روز سهام شرکت فاصله زیادی خواهد گرفت.

اما ارزش سهام بر مبنای خالص ارزش دارایی ها (NAV) یکی از روش های مرسوم و قابل اتکای سهام شرکت است که برای محاسبه آن باید مجمع بدهی های شرکت را از ارزش روز دارایی ها کسر نمایید و حاصل را تعداد سهام عادی شرکت تقسیم نمایید.

۲- ارزشیابی سهام بر مبنای سودآوری

در این روش برای محاسبه ارزش سهام شرکت به جریانات نقدی آینده شرکت توجه می شود، به عبارتی برای محاسبه ارزش سهام نیاز به اطلاعات سود هر سهم شرکت داریم.

مدل های مختلفی برای محاسبه ارزش سهام در این روش وجود دارد اما پرکاربردترین روش آنها بدین صورت است که ما باید در مرحله اول سود هر سهم واقعی شرکت را بدست آوریم که برای این کار کافی است به آخرین صورت مالی حسابرسی شده شرکت مراجعه نماییم و رقم سود هر سهم را از صورت سود و زیان استخراج نماییم.

به عنوان مثال فرض کنید سود هر سهم شرکت الف مطابق با صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به انواع سهام اوراق حقوق صاحبان سهام ۹۸/۱۲/۲۹ شرکت معادل ۱۰۰۰ ریال بوده است.

در مرحله دوم باید محاسبه نماییم که شرکت به طور معمول چند درصد از سود هر سهم را به عنوان سود نقدی در مجامع تقسیم می کند که برای انجام این کار کافی است میانگین نرخ تقسیم سود ۵ سال اخیر شرکت را محاسبه نمایید.

فرض کنید در شرکت الف به طور متوسط هر سال ۵۰ درصد سود هر سهم در مجمع تحت عنوان سود نقدی تصویب و به سهامداران پرداخت می شود، بنابراین سود نقدی هر سهم معادل ۵۰ ریال است.

در مرحله سوم باید نرخ رشد شرکت را محاسبه نماییم ، به هر حال قرار نیست هر سال سود شرکت به صورت ثابت معادل ۱۰۰۰ ریال باشد و هیچ رشدی نداشته باشد، برای محاسبه نرخ رشد شرکت راه حل های متعددی وجود دارد، بدین منظور می توانیم از متوسط نرخ رشد فروش شرکت طی ۵ سال اخیر استفاده نمایید.

به عنوان مثال فرض کنید مبلغ فروش شرکت الف در ۵ سال اخیر به طور متوسط هر سال ۱۰ درصد رشد داشته است، بنابراین نرخ رشد شرکت معاد ۱۰ درصد است.

درمرحله چهارم باید نرخ بازده مورد انتظارتان را مشخص نمایید، به هر حال شما از این سرمایه گذاری انتظار چه نرخ بازده ای را دارید، فرض کنید برای سرمایه گذاری در سهام شرکت الف نرخ بازده مورد انتظار شما سالانه ۴۰ درصد است.

بعد از محاسبه اطلاعات بالا ، با استفاده از فرمول پایین ارزش سهام شرکت را محاسبه می نماییم:

ارزش روز سهام مساوی است با (سود هر سهم شرکت) ضربدر (نسبت تقسیم سود) ضربدر( ۱+نرخ رشد شرکت) تقسیم بر نرخ بازده مورد انتظار منهای نرخ رشد شرکت

سهام ممتاز شرکت سهامی خاص

سهام ممتاز شرکت سهامی خاص

هنگام تشکیل شرکتهای سهامی توسط مؤسسین و پذیره نویسان، انتشار سهام نقش مهمی در تجمیع سرمایه ایفا می نماید. در این میان یکی از انواع سهام که دارای ویژگیهای متمایزی می باشد، سهام ممتاز است. در ماده ۲۴ لایحه اصلاح قانون تجارت سهم چنین تعریف شده است: «سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد».

به صورت کلی سهم، به دو نوع سهم عادی (common stock)و سهم ممتاز (preferred stock) تقسیم بندی می شود.

سهم ممتاز چیست؟

سهام، سندی است که بیانگر حق شریک در شرکت سهامی است و انواع سهام اوراق حقوق صاحبان سهام این حق چنانچه در اساسنامه معین شود قابل نقل و انتقال است و این خصیصه بارز سهام ممتاز را هم دربرمیگیرد. هدف شرکت از انتشار سهام ممتاز از یک طرف افزایش سرمایه جهت توسعه فعالیت شرکت و از سوی دیگر ایجاد جذابیت بیشتر برای دارندگان آنها، جهت مداومت در فعالیت شرکت و اعطای سود معین نسبت به دیگر سهام می باشد.

در لایحه قانون تجارت، قانونگذار تعریف دقیقی از سهام ممتاز ارائه نکرده است، تنها اشاره قانونگذار به این نوع سهام در تبصره ۲ماده ۲۴ل. ا. ق. ت می باشد که مقرر می دارد: «در صورتیکه برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند، این گونه سهام، سهم ممتاز نامیده می شوند». به عبارت دیگر میتوان گفت سهام ممتاز، سهامی است که هنگام صدور، بر اساس اظهارنامه یا اساسنامه، نسبت به دیگر سهام شرکت امتیاز اضافی مثل پرداخت سود سهام به صورت ثابت، اولویت در بازپرداخت سرمایه هنگام انحلال شرکت، حق رأی بیشتر نسبت به دیگر سهامداران را برای سهامدار ایجاد می کند.

به طور کلی می توان گفت سود سهام ممتاز از سود ناشی از فعالیت شرکت پرداخت می شود مگر این که در اساسنامه یا هنگام انتشار چنین سهامی، خلاف این مطلب تصریح شده باشد. از سوی دیگر سهامدار ممتاز حق شرکت در هر نوع منافع شرکت را دارا نیست مگر این که اساسنامه چنین شرطی را مقرر نماید.

انواع سهام ممتاز:

انواع مختلف سهام ممتاز را می توان در اساسنامه پیش بینی نمود. در این صورت ضروری است شرایطی را که باعث انتشار سهام ممتاز می شود در اساسنامه مشخص و حقوق معین سهامدار ممتاز روشن گردد.

 1. سهام ممتازی که به دارنده آن اولویت در کسب سود و همچنین بهره مندی از درصد بیشتری از سود شرکت را می دهد. مثلاً امتیاز سهام از این قرار است که ابتدا نسبت ۵ درصد از سود به صاحب یا صاحبان سهام مزبور تعلق گرفته و سپس باقیمانده سود به صورت مساوی بین سهامداران تقسیم می شود و ممکن است سهامداران ممتاز هم در میان آنها قرار گیرند.
 2. سهام انواع سهام اوراق حقوق صاحبان سهام ممتازی که به مالک بهره مندی از سود سالیانه را اختصاص می دهد، خواه شرکت کسب سود نموده باشد یا دچار خسران و ضرر گردد.

البته مشهور فقها بر ممنوع بودن این گونه سهام ممتاز توافق دارند. این یک امر مسلم است که صدور چنین سهامی باطل باشد، زیرا پرداخت سود سالیانه زمانی متصور است که شرکت در اثر فعالیت های تدریجی خود اکتساب سود نماید و زمانیکه شرکت سودی را کسب نکرده یا هنگامی که دچار خسران و ضرر گردد، تعیین چنین سهام ممتازی مخالف نظم عمومی و مقررات قانونی است. همچنان که ماده ۲۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت در مورد سود قابل تقسیم مقرر می دارد: «سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده ۲۳۸و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است».

 1. سهام ممتازی که به مالکانش هنگام تصفیه شرکت و قبل از دیگر سهامداران حق استرداد کل مبلغ سهم را می دهد، یا در تقسیم دارایی باقیمانده شرکت، پس از پرداخت بدهی‌های آن به اشخاص ثالث، سهم بیشتری به نسبت سهام عادی به صاحبان سهام ممتاز داده شود.
 2. سهام ممتازی که به سهامداران قدیم در صورت تمایل به اختصاص دادن مبلغ بیشتر از سرمایه شرکت، حق سهیم شدن در سود بیشتر نسبت به دیگر سهامداران یا سهامداران انواع سهام اوراق حقوق صاحبان سهام جدید را می دهد.
 3. کسب حق رأی متعدد از طریق سهام ممتاز بدین ترتیب که سهام ممتاز می تواند در مجمع عمومی نسبت به سهام عادی دارای رأی بیشتری باشد و این نوع زیادت، در شرایط مختلف متفاوت است، و اساسنامه شرکت چنین حقی را معین می کند.
 4. امکان انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل تنها از میان دارندگان سهام ممتاز.

شرایط ایجاد سهام ممتاز:

به موجب قانون، سهام ممتازه موقعی قابل انتشار است که اساسنامه شرکت اجازه انتشار آن را داده باشد و یا در هر زمان و تا پیش از انحلال شرکت مجمع عمومی فوق العاده ایجاد سهام ممتاز را تصویب نماید.

به موجب ماده ۴۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت هرگونه تغییر در امتیازات سهام ممتاز ، باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا توافق نصف بعلاوه یک دارندگان سهام ممتاز برسد.

صرف انتشار برگه سهامی با عنوان سهام ممتاز کافی نیست و امتیازات خاص هر کدام از این سهام ها، خصوصیات و نحوه استفاده از آن باید به طور واضح و به محض انتشار مشخص شود.شایان ذکر است که میتوان سهام ممتاز را به سهام عادی تبدیل کرد؛ تبدیل سهام ممتاز به سهام عادی پس از ابطال سهام ممتاز صورت می گیرد. بعلاوه اینکه کلیه سهام یک شرکت سهامی ، نمی تواند سهام ممتاز باشد، زیرا در این صورت هیچ کدام از سهام به دیگری رجحان نداشته و عادی محسوب می شوند.

ویژگی های سهام ممتاز

 • سهام ممتاز نوعی سهام سرمایه ای است.
 • سهام ممتاز غالباً از حق رأی در تصمیم گیری های شرکت برخوردار نیست.
 • سود سهام ممتاز نسبت به سود سهام عادی اولویت دارد و حتی درصورت ورشکستگی شرکت نیز باید پرداخت گردد.
 • در اساسنامه شرکت سهامی ممکن است درصد سود بیشتری به سهام ممتار تعلق بگیرد.
 • سهام عادی شرکت می تواند به صورت سهام بانام یا سهام بی نام صادر شود ولی سهام ممتاز الزاماً بانام است.

مؤسسه وکلای بین المللی بیان امروز، در زمینه حقوق شرکت ها به ارائه خدمات به اشخاص خارجی و ایرانی حقیقی و حقوقی می پردازد. از جمله این خدمات میتوان به مشاوره و ثبت انواع شرکت، تأسیس شعبه و تأسیس نمایندگی شرکت خارجی در ایران اشاره کرد. این موسسه با بهره مندی از وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی مجرب و متخصص، آماده ارائه خدمات حقوقی حقوقی مورد نیاز به منظور سرمایه گذاری و ثبت شرکت در ایران است.

سهام چیست و انواع سهام کدامند؟

سهام چیست

سرمایه گذاری در بازار بورس و خریدن سهام همیشه یکی از بهترین گزینه های صاحبان سرمایه بوده است که البته اکنون با ورود دولت و بسیاری از ارگان ها و شرکت ها به بازار بورس و وضعیت اقتصادی فعلی، طرفداران بیشتری پیدا کرده است. اما باید توجه داشت که ورود به بورس و خرید سهام نیازمند داشتن اطلاعاتی است که ما به وسیله آن بتوانیم فعالیت درستی در این بازار داشته باشیم و ضرر نکنیم.

در این مقاله می‌خواهیم بگوییم سهام چیست و انواع آن کدامند.

سهام به زبان ساده اینگونه تعریف می‌شود: اگر سرمایه یک شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم شود به هر کدام از این قسمت ها یک “سهم” می‌گوییم.

ورقه سهم یکی از اوراق بهادار است که نام و مشخصات دارنده روی آن نوشته شده و قابل انتقال به غیر است. البته در حال حاضر سهام به صورت اینترنتی خریداری می‌شود و کسی برگه سهام را به صورت فیزیکی نمی‌گیرد ولی اگر شخص به کارگزار خود یا شرکت سپرده گذار مرکزی مراجعه کند می‌تواند ورقه سهام را دریافت کند.

فهرست عناوین مقاله

شرکت های سهامی عام و خاص چه فرقی باهم دارند؟

 • شرکتهای سهامی خاص: کمترین تعداد سهامداران برای تأسیس شرکت‌های سهامی خاص ۳ نفر است و حداقل سرمایه هم یک میلیون ریال یا همان صد هزار تومان است. در واقع مالکیت شرکت های سهامی خاص در دست افراد محدودی می‌باشد و سهام آن به صورت عمومی عرضه نشده است.
 • شرکت سهامی عام: فرض کنید شما شرکتی را تاسیس کردید و امکانات و تجهیزات آن را خریده اید. بعد از چند وقت می‌خواهید شرکت را گسترش دهید ولی زیر بار قرض و وام های بانکی نروید. شما می‌توانید شرکت خود را به سهامی عام تبدیل کنید و سرمایه شرکت را به سهم های مساوی 1000ریالی تقسیم کنید و در بازار بورس منتشر کنید( عرضه اولیه).

با این کار شما می‌توانید از سرمایه عمومی برای گسترش شرکت استفاده کنید و افرادی که سهام را خریده اند در سود این کار با شما شریک هستند و به نوعی قسمتی از مالکیت شرکت را دارا هستند.

شرکت های سهامی عام و خاص چه فرقی باهم دارند

انواع سهام

سهام از نظر شکل به دو نوع با نام و بی نام و از نظر حقوق دارنده آن به انواع عادی و ممتاز تقسیم می‌شود.

سهام بی نام

روی ورقه این سهام نام دارنده آن درج نشده و در واقع این سهام متعلق به کسی است که آن را در دست دارد. برای نقل و انتقال آن هم نیاز به تشریفات و قراداد خاصی نمی‌باشد.

سهام بانام

در این نوع سهام نام و مشخصات دارنده سهم کامل ذکر شده و برای انتقال این سهم به فرد دیگر باید دارنده سهام یا وکیل او در دفتر ثبت سهام شرکت این انتفال را ثبت نماید. اکثر سهام های بانام را کسانی تهیه می‌کنند که قصد انتقال سهام خود را ندارند.

در شرکت های سهامی عام این انتقال سهام مشروط به موافقت مالکین، مدیران شرکت یا مجمع عمومی سهامداران نیست ولی در شرکت های سهامی خاص ممکن است انتقال سهام فقط با موافقت هیئت مدیره یا مجمع عمومی امکان پذیر باشد.

سهام ممتاز

سهام ممتاز دارای نرخ سود مشخص بهره است و به نوعی بدهی مالکین شرکت به شخص دارنده سهام می‌باشد و در صورت انحلال شرکت اول دارندگان سهام ممتاز بدهی خود را دریافت می‌کنند. البته این نوع از سهام در بازار سرمایه ایران مرسوم نیست و ارائه نمی‌شود.

سهام عادی

دارنده این سهام بسته به تعداد سهامی که دارد صاحب قسمتی از مالکیت شرکت است و نرخ ثابت بهره ندارد و سود او بستگی به میزان سود و ضرر شرکت دارد. توجه داشته باشید که سهامداران نمی‌توانند هرکاری که میخواهند را با دارایی‌های شرکت انجام دهند ولی از حقوق دیگر سهامدار می‌توان به حق رای او در جلسات مجمع عمومی سهامداران و دریافت سود سهام یا انتقال سهم خود به دیگری اشاره کرد.

حضور در جلسه مجمع عمومی سهامداران یعنی اینکه در زمان جلسه در شرکت باشید به شما این حق را می‌دهد که در زمان ارائه افزایش سهم جدید شرکت شما در اولویت باشید.

مزایای خرید سهام

1-مسئولیت کم: شما با خرید سهام در واقع مسئولیتی برای اداره آن شرکت ندارید و حتی اگر شرکت بدهی های زیادی داشته باشد دارایی های شخصی صاحب سهام در خطر نیست و وی انواع سهام اوراق حقوق صاحبان سهام فقط به اندازه آورده خود مسئول است.

مزایای خرید سهام در بازارسرمایه

2- نقد شوندگی سریع: سهام شرکت هایی که در بازار بورس و سرمایه حضور دارند به راحتی قابل معامله و فروش است و شما اگر بخواهید سهم خود را بفروشید فقط کافیست آن را در بازار رسمی بورس به متقاضیان آن عرضه نمایید.

3- امکان بازدهی و سود بالا: اگر سهامدار با توجه به بازار بورس و تحلیل درست از آن فعالیت کند امکان دریافت سود بسیار بیشتری حتی نسبت به سودهای بانکی یا سرمایه گذاری در بازار طلا و مسکن داشته باشد.

در این مقاله سعی شد به سوالات شما درباره سهام به زبان ساده پاسخ داده شود و برای آموزش بورس و راهنمای ورود به بورس می‌توانید به دیگر مقالات ما مراجعه کنید.

برای سودآوری بیشتر و حفظ و افزایش سرمایه خود در بازار بورس و اوراق بهادار باید آموزش های صحیح ببینید و اطلاعات خود را بالا برید.

امتیاز شما به این محتوا

میانگین امتیازات: / 5. تعداد امتیاز:

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز می دهد

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

وب 3 چیست؟ و بهترین ارزهای دیجیتال web3 کدام هستند؟

وب 3 چیست؟ معرفی بهترین ارزهای Web 3.0

آلت کوین چیست؟

آلت کوین چیست؟ انواع سهام اوراق حقوق صاحبان سهام معرفی 5 تا از بهترین آلت کوین ها

عرضه اولیه ارز دیجیتال (ICO) چیست؟

عرضه اولیه ارز دیجیتال (ICO) و تمام نکاتی که باید درباره آن بدانید

بهترین بازی های رایگان متاورس برای کسب درآمد

معرفی بهترین بازی های رایگان متاورس

فیلم nft چیست

NFT فیلم چیست و چرا توکن غیرمثلی فیلمی مهم است؟

فومو یا ترس از دست دادن در ارز دیجیتال چیست

فومو در ارز دیجیتال چیست و چگونه آن را مدیریت کنیم؟

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

محصولات فروش ویژه

دسته‌ها
نوشته‌های تازه
 • وب 3 چیست؟ معرفی بهترین ارزهای Web 3.0
 • ارز دیجیتال پولکادات چیست؟ نقد و بررسی رمزارز DOT
 • ارز دیجیتال شیبا چیست؟ نقد و بررسی رمزارز SHIB
 • ارز دیجیتال دوج کوین چیست؟ نقد و بررسی رمزارز DOGE
 • ارز دیجیتال کاردانو چیست؟ نقد و بررسی رمزارز ADA

کلینیک سرمایه با هدف آموزش تخصصی بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال در کنار به روز ترین متدهای طراحی استراتژی و سیستم های معاملاتی راه اندازی شده است.

انواع اوراق بهادار

اوراق بهادار یک ابزار مالی قابل تعویض است که دارای نوعی ارزش پولی است. این نشان دهنده مالکیت در یک شرکت دولتی معامله شده (از طریق سهام)، یک رابطه مستشاری با یک سازمان دولتی یا یک شرکت (که دارای مالکیت اوراق قرضه این شرکت است) یا حقوق مالکیت به عنوان یک گزینه می باشد.

اوراق بهادار را می توان به طور گسترده ای به دو نوع متمایز تقسیم کرد: سهام و بدهی.

امنیت سهام، منافع مالکیت سهامداران را در یک شرکت نشان می دهد که در قالب سهام خریداری شده، شامل سهام مشترک ترجیح داده شده، صورت می گیرد. صاحبان سهام اوراق بهادار معمولا به پرداخت های منظم (هرچند سهام اوراق بهادار اغلب پرداخت سود سهام می باشد) سهام خود عادت کرده اند، اما زمانی که آنها سهام خود را بفروشند قادر به دریافت سود سرمایه زمانی بهادار (با فرض اینکه آنها در سهام ارزش افزایش یافته، به طور طبیعی) نمی باشند.

اوراق بهادار صاحب حق را به دارنده حق کنترل شرکت از طریق حق رای می دهد.

اشخاص دارای اوراق بهادار و یا سهام یک شرکت صاحب حق هستند و از طریق رای دادن در رابطه با امور حق کنترل شرکت را دارند. در مورد ورشکستگی، آنها تنها در سود باقی مانده مشارکت می کنند البته پس از اینکه تمام تعهدات به طلبکاران پرداخت شد.

اوراق بهادار

اوراق قرضه نشان دهنده پولی که قرض گرفته شده و باید بازپرداخت شود ، با شرایطی که تصریح می کند به اندازه وام، نرخ بهره و سررسید و یا تاریخ تمدید را تعیین می کند.

اوراق بهادار بدهی که شامل اوراق قرضه دولتی و شرکتی، گواهی سپرده (CD) و اوراق بهادار تأمین شده (مانند CDOs و CMOs)، به طور کلی صاحبان آنها را به پرداخت منظم و بازپرداخت اصل (بدون توجه به عملکرد صادر شده) همراه با سایر حقوق قراردادی تعیین شده موظف می کند (که شامل حق رای نمی شود). آنها معمولا برای مدت مشخصی صادر می شوند که در پایان می توانند توسط صادر کننده بازخرید شوند. اوراق بهادار بدهی می تواند امن (با حمایت وثیقه) یا غیرقانونی باشد و اگر غیرقانونی باشد، ممکن است در صورت ورشکستگی، بدهی های غیرقانونی و غیرقابل قبول، قراردادی باشد.

اوراق بهادار ترکیبی: ترکیبی از برخی ویژگی های هر دو بدهی و اوراق بهادار سهام است. نمونه هایی از اوراق بهادار ترکیبی عبارتند از: اوراق بهادار سهام (گزینه های صادر شده توسط شرکت که به سهامداران حق خرید سهام در یک زمان مشخص و با قیمت خاص را می دهد)، اوراق قرضه تبدیل (اوراق قرضه که می تواند به سهام مشترک در شرکت صدور و تبدیل شود) و سهام ترجیحی (سهام شرکت هایی که پرداخت سود، سود سهام و یا سایر بازده های سرمایه می تواند اولویت بندی شده نسبت به سهامداران دیگر) باشد.

اگرچه سهام از لحاظ تکنیکی دارای ارجحیت امنیت سهام است، اما اغلب به عنوان یک بدهی محسوب می شود؛ زیر «مانند یک اوراق بهادار رفتار می کند»: این نرخ سود سهام ثابت را پیشنهاد می کند و یک ابزار محبوب برای سرمایه گذاران با درآمد است. (این اصل امنیت ثابت است.)

انواع سهام اوراق حقوق صاحبان سهام

این شاخص نشان دهنده سطح عمومی قیمت سود سهام‌های شرکت‌هایی است که در بورس پذیرفته شده‌اند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

وجود صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به شما اجازه می‌دهد که با ریسک کمتری شروع به کار کنید. این مورد را می‌توانید مانند یک ظرفیت تصور کنید که برای اطمینان خاطر بیشتر سرمایه خود را درون آن می‌ریزید.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله ETF

ساختار این صندوق مشابه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است. این صندوق‌ها دارای دارایی‌های مختلفی هستند که مانند سهام در بازار بورس معامله می‌شوند.

صندوق سرمایه گذاری شاخصی

در این صندوق‌ها فقط وقتی انجام خرید و فروش سهام ضروری است که یک سرمایه‌گذار جدید به این صندوق اضافه شده باشد آیا کسی قصد خروج از صندوق را داشته باشد.

پورت فوی (Portfolio)

این اصطلاح به معنی یک سبد یا مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی گفته می‌شود که یک سرمایه‌گذار آنها را خریداری کرده است.

اوراق بدهی

نوعی ابزارهای بدهی می‌باشند که با شرایطی خاص و تعیین شده بین دو طرف معامله رد و بدل می‌شود.

سبدگردانی

سبدگردانی یک فرآیند است که بر روند انجام آن فردی با تجربه در زمینه سرمایه گذاری، با کمک یک تیم از تحلیلگران حرفه‌ای اقدام به تشکیل یک سبد از دارایی‌های سهامی می‌کنند و روی آن نظارت و مدیریت دارند.

صندوق سرمایه گذاری شاخصی

ساختار این صندوق مشابه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است. این صندوق‌ها دارای دارایی‌های مختلفی هستند که مانند سهام در بازار بورس معامله می‌شوند.

تحلیل تکنیکال و بنیادی

منظور از تحلیل تکنیکال مطالعه آمارهای فعالیت بازار در گذر زمان است. تحلیل بنیادی نیز محاسبه ارزش ذاتی هر سهم می‌باشد.

"نیازی نیست متخصص موشک باشید"

سرمایه‌گذاری بازی نیست که در آن فردی با آی‌کیو 160 بتواند فردی با آی‌کیو 130 را شکست دهد.

وارن بافت Warren Buffett

Warren Buffett

وارن ادوارد بافت یک سرمایه گذار ، مشاغل تجاری و نیکوکار آمریکایی است که رئیس و مدیر عامل شرکت برکشایر هاتاوی است. وی یکی از موفق انواع سهام اوراق حقوق صاحبان سهام ترین سرمایه گذاران در جهان به حساب می آید و تا ژوئیه سال 2020 ارزش خالص 71.8 میلیارد دلار دارد ،

مقایسه بورس رویای سبز

نکته مهمی که در خصوص سرمایه گذاری در بازار بورس باید بدانید این است که شما با وارد کردن سرمایه خود به این بازار، از بی ارزش شدن پول خود جلوگیری می‌کنید. این در صورتی است که اگر شما بخواهید سرمایه خود را درون بانک بگذارید و اقدام به سپرده گذاری کنید، در طولانی مدت و حتی با محاسبه سود اضافه شده به سرمایه اصلی، در پایان شما ضرر کرده‌اید.
با رشد بازار بورس در ایران، تحلیلگران اقتصادی زیادی اقدام به بررسی این بازار کرده‌اند و نتیجه‌گیری آنها این بود که بازدهی سرمایه‌گذاری در بورس ایران بیشتر از سایر بازارها مانند بازار مسکن، طلا و… خواهد بود. البته نباید از این مورد بسیار مهم چشم پوشی کنید که سرمایه گذاری در بورس نیاز به داشتن آگاهی دارد، که بدون آنها نمی‌توانید به سود مناسبی برسید و حتی احتمال ضرر کردن شما نیز بیشتر خواهد بود. پس بهتر است بگوییم سرمایه گذاری آگاهانه در بورس امروزه یکی از روش‌های خوب سرمایه‌گذاری در کشور ما به شمار می‌رود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.