موفقیت مالی نصیب چه کسانی می‌شود؟


سام والتون یکی از افراد موفقیست که در میان سالی توانست خودش را اثبات کند

قیم کیست؟

قیم کیست؟ (2)

افرادی که از نظر قانون و عرف صلاحیت اداره امور مالی و یا صلاحیت تصمیم گیری برخی از امور زندگی خود را ندارند محجور دانسته و سرپرست یا ولی قهری آنان عهده دار اداره اموال و تصمیم گیری به جای این افراد هستند حال در شرایطی که سرپرست یا ولی قهری وجود نداشته باشد این عهده و وظیفه بر ذمه قیم می باشد. پس قیم در واقع شخصی است که از سوی قانون برای حفاظت و سرپرستی و اداره امور مالی فرد محجور انتخاب می شود. اسن شخص باید دارای شرایطی باشد و پس از نصب وی باید وظایفی را که به وی محول می شود به طور کامل انجام دهد. به همین منظور در این مقاله سعی شده است تا به همه جوانب نصب و شرایط و وظایف قیم و مواد قانونی آن بپردازیم.

قیم افراد محجور چه کسی است؟

شخص قیم کسی است که از سوی قانون منتسب می شود تا اداره امور مالی و برخی امور غیر مالی افرادی را متقبل شود. چه افرادی طبق قانون محجور شناخته می شود؟ این سوالی است که در موضوع و عنوان قسم میست ممکن است برای برخی افراد پیش بیاید. افراد محجور افرادی هستند که در یکی یا دو دسته از این افراد قرار بگیرند. افراد صغیر و افراد غیر رشید و افراد مجنون و دیوانه، که به کسانی که زیر سن بلوغ باشند صغیر شناخته می شوند سن بلوغ برای دختران نه سالگی و برای پسران پانزده سالگی تمام قمری است. افراد غیر رشید نیز افرادی هستند که به سن قانونی ۱۸ سال نرسیده اند و افراد مجنون نیز افرادی دیوانه هستند که عقل معاش و دچار نقص عقلی هستند.

در قانون مصوب اگر این افراد معامله ای انجام بدهند و یا برخی از تصمیماتی را اتخاذ نمایند این معامله یا تصمیم از نظر قانون لغو و غیر قانونی خواهد بود. پس لازم است تا کسی که دارای شرایطی باشد سرپرستی این افراد را تا زمان رفع محجوریت و یا تا همیشه بر عهده داشته باشند. پدر و پدر بزرگ پدری سرپرست افراد محجور محسوب می شوند و در صورت نبود اسم افراد و عدم داشتن شرایط سرپرستی وظیفه اداره امور مالی و غیر مالی افراد بر عهده ولی قهری است. ولی کسی است که یا از سوی ودر یا پدر بزرگ انتخاب می شود و اگر ولی قهری نیز انتخاب نشده باشد قانون برای این افراد قسم انتخاب می کند. قیم وی باید از نزدیکان به این افراد باشد که تمکن مالی قابل قبول دادگاه را داشته و شرایط خاصی که در قانون مطرح شده است را دارا باشد. نصب قیم دارای شرایطی است که در متن زیر یه آن می پردازیم.

موارد نصب قیم مطابق قانون مدنی

مطابق قوانین ایران سرپرستی تمامی افراد محجور با پدر است در صورتی که پدر فوت کند یا شرایط سرپرستی را نداشته باشد مثلا زندان باشد یا معتاد به مواد مخدر باشد سرپرستی افراد بر ذمه پدر بزرگ پدری است. حال چنانچه جد پدری در قید حیات نباشد یا در بستر بیماری باشد و یا تمکن مالی نداشته باشد سرپرستی این افراد بر عهده قیم خواهد بود البته اگر پدر یا پدر بزرگ پدری وصیت کرده باشند که فلان شخص سرپرست فرزندانشان باشد عهده دار این مسئولیت با ولی وصی است سپس با قیم اما اگر این شخص از سوی هر یک انتخاب نشده باشد سرپرست آنها را قانون تعیین کرده که به آن قیم می گویند.

در ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی مواردی که قانون مطابق با آن اقدام به نصب قیم می کند را برشمرده است؛

در صورتی که افراد محجور پدر ( سرپرست) پدر بزرگ پدری یا ولی خاص نداشته باشند.

افراد صغیر که ولی خاصی ندارند و سرپرست های وی ( پدر و پدر بزرگ پدری) ولی را پس از خود انتخاب نکرده باشند.

افرادی غیر رشید و مجنون که حالت جنون و عدم رشد آنها مربوط به دوران صغیری آنها باشد و فاقد ولی قهری باشند.

همچنین برای افراد غیر رشید و افراد مجنون که جنون آنها و عدم رشدشان مربوط و متصل به صغیر بودنشان نباشد.

شرایط نصب قیم از سوی قانون

اولویت نصب قیم در قانون در صورت نبود پدر با مادر است و تا زمانی که مادر ازدواج نکرده باشد در صورت خواسته مادر قیومیت با وی خواهد بود و چنانچه مادر ازدواج کند باید مراتب را به قانون اطلاع دهد در این صورت دادگاه برای نصب قیم جدید اقدامات لازم را انجام می دهد و اگر مادر فوت نماید در صورت وجود شرایط اولویت با شوهر مادر است. پدر بزرگ مادری از دیگر افراد دارای صلاحیت است. افراد نزدیک مانند عمو یا افراد نزدیک به فرد محجور نیز در صورت وجود شرایط لازم از کسانی است که ممکن است از سوی دادگاه برای امر سرپرستی انتخاب شوند.

در ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی شرایط نصب قیم به شرح زیر آمده است؛

کسانی که تحت قیمومت یا ولایت کسان دیگر باشند حق‌و‌شرایط قیومیت را ندارند.

کسانی که مرتکب جنایاتی شده باشند و به حکم قطعی مجازات شده باشند و این جرایم شامل؛ خیانت در امانت، سرقت، اختلاس، کلاهبرداری، جنحه نسبت به اطفال، منافیات عفت و هتک ناموس، ورشکستگی به تقصیر

کسی که ورشکسته شده باشند و حکم ورشکستگی آنان صادر شده باشد و هنوز تصفیه بدهی نکرده باشند.

کسی که خود یا نزدیکان درجه اول آنان نسبت به افراد محجور دعوای داشته باشند.

کسانی که به فساد اخلاقی شهره باشند.

شایستگی اخلاقی و دارای صفت امانت داری که تایید آن کاری مشکل است.

وظایف قیم از منظر قانون

شخص قیم مطابق موفقیت مالی نصیب چه کسانی می‌شود؟ قانون دارای وظایفی است که چنانچه این وظایف را به خوبی انجام ندهد از مقام خود عزل می شود. اگر مال فرد تحت تکفل وی نقصان شود و یا باعث ایجاد ضرر به او شود و یا پس از نصب وی به یکی از جرایم فوق الذکر در شرایط نصب وی مرتکب شود از قیمومت عزل خواهد شد. پس وظایفی که قانون بر عهده است شخص گذاشته است به قرار زیر است؛

قیم به مجرد نصب وی بایستی لیستی از تمام دارایی و اموال فرد محجور را به دادستان ارائه دهد و تا پایان محجوریت افراد امانت دار این اموال باشد.

قیم بایستی هزینه های فرد محجور اعم از هزینه زندگی و درمان او را پرداخت نماید.

در صورت نیاز و لازم اجازه حق اشتغال را به افراد بدهد.

مهم ترین وظیفه سرپرست اصلاح و تربیت و حفظ جسم و نگهداری و حفظ بهداشت و سلامت فرد محجور است.

مراحل تعیین و نصب قیم

مراحل تعیین و نصب قیم (1

نصب قیم برای کسانی است که نیاز به حفاظت و نگهداری افرادی دارند که فاقد سرپرست و ولی هستند که این موضوع دارای شرایط و قوانینی مشخصی است. اما ابتدا لازم است بدانیم که قیم کیست؟ چه کسانی برای مراقبت احتیاج به قیم دارند؟ آیا برای سرپرستی افراد محجور اولویت با نصب قیم است یا ولی؟ افراد محجور شامل چه کسانی خواهد بود؟ تفاوت ولی و قیم در چیست؟ چه کسانی صلاحیت قیومیت را دارند؟ وظایف قیم در نگهداری از اشخاص محجور چیست؟ جواب به این سوالات و سوالات دیگر را در این مقاله خواهیم داشت همراه ما تا پایان این متن باشید.

مراحل تعیین و نصب قیم

طبق قانون تمامی افراد محجور برای رسیدگی به امور مالی ابتدا به سرپرست سپس به ولی و قیم احتیاج دارند. افراد محجور به کسانی موفقیت مالی نصیب چه کسانی می‌شود؟ گفته می شود که زیر سن قانونی ۱۸ سال تمام شمسی باشند که به آنان صغیر می گویند و همچنین افراد مجنون و سفیه که به آنان افراد غیر رشید گویند نیز جزء افراد محجور محسوب می شوند. طبق قانون و حکم دادگاه این افراد حق مداخله و تصرف در امور مالی خود را ندارند. دختران و پسران سالم از لحاظ عقلی و جسمی تا رسیدن به سن قانونی بایستی زیر نظر ولی و سرپرست یا قیم خود باشند سپس در امور مالی خود حق دخالت و تصرف خواهند داشت و قطعا برای افراد غیر رشید این مسئله تا پایان عمر تداوم دارد. تفاوت سرپرست و ولی با قیم چیست؟

سرپرست اطفال و افراد غیر رشید در نبود یا ناتوان بودن پدر بر عهده پدر بزرگ پدری می باشد و تا زمانی که هر کدام از این دو فرد در قید حیات باشند و یا از نظر قانون صلاحیت نگهداری و حفاظت افراد مذکور را داشته باشند ولی یا قیم انتخاب نمی شود و نگهداری آنان بر عهده سرپرست خواهد بود. اما در صورت نبود پدر یا پدر بزرگ و یا ناتوانی و کهنسالی آنها در نگهداری و یا عدم صلاحیت سرپرستی طفل و یا افراد مجنون و سفیه طبق قانون بایستی برای آنان ولی قهری انتخاب شود. دادگاه یا خود پدر و پدر بزرگ میتوانند اقدام به انتخاب ولی نمایند.

نصب قیم چه زمانی است؟

گفتیم که سرپرست کودکان زیر ۱۸ سال و افراد مجنون و سفیه بر عهده پدر و بعد از آن پدر بزرگ پدری است و تا زمانی که سرپرست زنده و دارای صلاحیت باشد نصب قیم برای افراد محجور اتفاق نمی افتد. حتی با مرگ پدر و با وجود مادر سرپرست بر عهده پدر بزرگ پدری است و تا زمانی که مادر ازدواج نکرده است سرپرستی بچه با پدر بزرگ و با نگهداری مادر است و در صورت ازدواج مادر مگر اینکه با یکدیگر توافق کنند وگرنه سرپرستی و نگهداری افراد محجور با پدر بزرگ پدری است. پدر و پدر بزرگ می توانند قبل مرگ خود و یا در صورت نبود آن برای فرزندان محجورشان ولی قهری انتخاب نمایند. حال طبق قانون مدنی ۱۱۸۴ چنانچه ولی قهری این افراد صلاحیت رسیدگی نداشته باشند و یا توان نگهداری نداشته باشند و یا خود از این وظیفه شانه خالی کنند دادگاه اقدام به نصب قیم خواهد کرد. حتی در صورت زنده بودن یکی از سرپرست های افراد محجور اگر برای دادگاه بیمار بودن و ناتوانی سرپرستان در اداره امور طفل محرز بود قانون اقدام به نصب ولی قهری خواهد کرد.

شرایط نصب قیم

طبق گفته های فوق تا سرپرست افراد زیر ۱۸ سال و یا مجانین در قید حیات باشد و صلاحیت سرپرستی و نگهداری را داشته باشد نه ولی قهری ونه نصب قیم اتفاق نمی افتد. در صورت مرگ و یا موفقیت مالی نصیب چه کسانی می‌شود؟ ناتوانی و کهولت سن یکی از افراد سرپرست برای افراد محجور ولی انتخاب می شود. در صورتی که ولی از نگهداری افراد سر باز زند و یا صلاحیت نگهداری و سرپرستی را نداشته باشد نصب قیم اتفاق می افتد. اما چه کسانی صلاحیت و شرایط قیومیت افراد محجور را دارند. بدیهی است که تا زمانی مادر ازدواج نکرده است صلاحیت ولی و قیمی اطفال و فرزندان مجنون خود را دارد. اما در مورد قیمی اولویت با مادر است و تا زمانی که مادر توانایی نگهداری و رسیدگی به فرزندان خود را داشته باشد این مهم بر عهده او می باشد و در زمان ازدواج مادر و محجور شدن مادر قیومیت با همسر مادر است. شوهر مادر در صورت داشتن صلاحیت بر تمامی بستگان زن اولویت قیم بودن را دارد. روشن است که افرادی که محکومیت های کیفری مانند کلاهبرداری، سرقت، تجاوز، ورشکستگی، اختلاس، جرایم هتک عفت و جرایم و جنایات مربوط به اطفال نداشته باشند و همچنین توان مالی لازم را برای قیم بودن داشته و یا سابقه فساد اخلاقی را نداشته باشد افراد صالح برای قیومیت هستند. پس در این افراد دارای صلاحیت قیم بودن را دارند و این ویژگی ها برای خود فرد قیم و بستگان درجه یک وی صدق می کند.

وظایف قیم

پس از نصب قیم از سوی دادگاه یا مرجع ذی الصلاح وظایف وی شرح داده خواهد شد و فرد بایستی در قبال این وظایف اهمال نورزد در غیر این صورت از قیومیت عزل می شود.

قیم وظیفه نگهداری و حفظ امور مالی فرد محجور را بر عهده دارد. پس این شخص نماینده قانونی وی در اداره کلیه امورات مالی فرد محجور است.

فرد قیم پس از آنکه به عنوان قیم فرد محجور و غیر رشید ( مجنون ) بایستی لیست کامل از اموال بالفعل و بالقوه افراد تحت سرپرستی خود را به ادارات مربوطه ارائه دهد و هر گونه کم و کاستی در لیست این اموال شخص از قیومیت عزل خواهد شد.

قیم حداقل یک بار در سال باید اقدامات مالی خود نسبت به شخص محجور را به دادسرا مربوط به سرپرستی اعلام کند.

اگر خسارت و یا نقصی در اموال اشخاص محجور وارد شود شخص قیم مسئول خواهد بود و باید جبران خسارت کند حتی اگر وی در خسارت وارد شده مقصر نبوده باشد.

در صورت قیم بودن مادر بایستی ازدواج خود را به دادسرای سرپرستی اعلام کند زیرا عدم اطلاع به این مرجع باعث عزل وی از قیومیت خواهد شد. همچنین زن در صورت ازدواج نمی تواند بدون اجازه شوهرش قیومیت را قبول نماید.

افراد موفقی که دیر شروع کردند

افراد موفی که دیر شروع کردند - مشاور سئو

با سلام خدمت همراهان عزیز مشاور سئو، من محمدرضا عباسپور هستم و در این مقاله قصد دارم افراد موفقی که دیر شروع کردند رو بهتون معرفی کنم و اصطلاحا پرده از راز اونها بردارم. امیدوارم تا آخر این مقاله با من همراه باشید و نظرات خودتون رو با مجموعه ما به اشتراک بزارید.

اگه شما هم جزو افرادی هستید که به سن و سال برای شروع کسب و کار اعتقاد دارید و خودتون رو به سن شناسنامه ای محدود کردید و اجازه نمیدید که به دنبال رویاهاتون برید، پس نمیتونید جزو کسانی باشید که این مقاله براتون کارآمد باشه!

اما امروز میخوام این رو بهتون بگم که افراد زیادی وجود داشتند و هستند که برندهای زیادی رو تاسیس کردند و اصلا به سنی که داشتند توجهی نکردند و در سن میان سالی و حتی پیری به موفقیت رسیدند و شرکت و برندی که میخواستند رو تاسیس کردند.

این موضوع رو همه ما قبول داریم که افراد موفق زیادی بودند که از کودکی به دنبال رویاهای خودشون رفتند و در واقع از پایه شروع کردند. خیلی این نمونه ها زیاد هستند و حتی اگه توی دور و اطراف خودمون هم نگاه کنیم، این افراد رو پیدا خواهیم کرد.

موضوع این مقاله افراد موفقی هستند که در سنین بالا و در 35، 40 و 50 سالگی از کاری که داشتند دست کشیدند و به سراغ علاقه خودشون رفتند و شرکت و برند خودشون رو ساختند. در ادامه به معرفی تک تک این افراد میپردازم و راز موفقیت اونهارو به شما خواهم گفت.

آشنایی با افراد موفقی که دیر شروع کردند

1.سام والتون:

این شخص در 44 سالگی از کاری که داشت دست کشید و به سراغ علاقه ای که داشت رفت و برند وال مارت (wal-mart) رو به ثبت رسوند. اون کسب و کار خودش رو شروع کرد و نه تنها شکست نخورد بلکه در سال 2014 توی مجله فوربز رتبه 19 پرازرش ترین برندهای جهان رو نصیب خودش کرد.

شما به سراغ هر کتابی در حوزه بازاریابی و فروش برید حتما مثالی از وال مارت به عنوان سلطان خرده فروشی دنیا خواهید دید. امروزه وال مارت (wal-mart) به عنوان بزرگترین فروشگاه های زنجیره ای در دنیا شناخته میشه و 5700 فروشگاه، 1350 خرده فروشی و بیش از 2000 فروشگاه که ترکیبی از انواع سبزی ها و میوه ها هستند رو در بر میگیره.

راز موفقیت این برند که توسط سام والتون در سال 1962 افتتاح شده، تمرکز بر عرضه محصولات ارزان و با کیفیت بوده و این موضوع باعث شده تا مشتریان این برند لذت کافی رو از خرید خودشون داشته باشند.

سام والتون فردی که در میان سالی موفق شد - مشاور سئو

سام والتون یکی از افراد موفقیست که در میان سالی توانست خودش را اثبات کند

2.چارلز فلینت:

این شخص در سن 61 سالگی باز هم دست از رویای خودش بر نداشت و تونست یکی از بزرگترین شرکت های تاریخ دنیا رو ثبت کنه و اون شرکت همون طور که همتون میشناسید IBM هست. از استراتژی های بازاریابی IBM که باعث شد تا سهم 70 درصدی از بازار کامپیوتر رو از آن خودش کنه این بوده که فروشندگانی رو تربیت کرده که با راه کارهایی مثل ارتباط بیشتر با مشتری، گذاشتن قرار ملاقات و اجازه دادن به مشتریان برای سوال کردن و حل مشکلات خودشون (بدون اون که نیاز به خرید باشه) با رسوخ در ذهن مشتری اونهارو مجاب به این میکنند تا IBM اولین انتخابشون باشه.

3.لیو شوانژی:

لیو شوانژی توی 39 سالگی تونست به آرزوی خودش برسه و شرکت لنوو (Lenovo) رو تاسیس کنه. جالبه بدونید اسم اول این برند معروف، لجند (Legend)بوده. شرکت لنوو در سال ۲۰۰۵ با واحد مربوط به تولید رایانه‌ی شخصی شرکت آی‌بی‌ام (IBM) ادغام شد.

هر چند این شرکت با نداشتن استراتژی های دقیق بازاریابی و آشنایی نداشتن با بازار تکنولوژی(به گفته آقای شوانژی) مسیر پر فراز و نشیبی رو برای موفقیت طی کرده. ولی امروزه راه خودش رو پیدا کرده و به‌عنوان یکی از ۳ تولیدکننده‌ی برتر کامپیوترهای شخصی توی جهان شناخته میشه. شرکت لنوو در حال حاضر در بیش از ۶۰ کشور شعبه داشته و بیش از ۶۰ هزار کارمند در سراسر دنیا داره که نشون از موفقیت این برند هم هست.

4.رید هافمن:

رید هافمن به رشته‌های مختلف علاقه داشت، از فلسفه گرفته تا رایانه و دلش می‌خواست توی جهان تاثیرگذار باشه. اول به سراغ نویسندگی رفت ولی خیلی زود به این نتیجه رسید که وسعت تاثیرگذاری یک نویسنده اون ‌قدری که اون رو راضی کنه نیست! این باعث شد که به تجارت روی بیاره و در سن 36 سالگی و در سال 2002 شبکه‌ی اجتماعی معروف لینکدین (LinkedIn) رو تاسیس کنه.

از استراتژی های بازاریابی لینکدین که باعث شده به این حد از شهرت برسه این هست که این شبکه اجتماعی منابع بسیار زیادی رو در اختیار کاربران قرار میده و منبع بسیار ایده‌آلی برای بازاریابی‌ برای شرکت‌های B2B به‌ حساب میاد و باعث بهبود روابط کاری اونها هم میشه.

پیشنهاد میکنم اگه تا به حال وارد لینکدین نشدید، شما هم به سراغ این شبکه اجتماعی برید و از اون استفاده کنید تا درهای موفقیت به سمت شما و شرکتی که دارید بیشتر باز بشه.

5.ماسارو ایبوکا:

ماسارو ایبوکا در سن 38 سالگی تونست باز هم به مانند سایر افرادی که از قبل اسم بردم دست از کاری که داشت بکشه و برند محبوب و معروف سونی رو در سال 1945 تاسیس کنه. پلی استیشن یکی از پرچمداران شرکت سونی به حساب میاد.

این محصول در سال ۱۹۹۴ در بازار ژاپن به فروش رسید و در سال ۱۹۹۵ وارد آمریکا و اروپا هم شد. این دستگاه به‌اندازه‌ای در بین مردم محبوب شد که میزان فروش اون تا پایان سال ۱۹۹۶ به ۱۰ میلیون دستگاه رسید و در سال ۱۹۹۸ حدود ۵۰ میلیون از اونها فروخته شده بود. تولید مدل‌های جدید این محصول همچنان ادامه داشته و طرفداران زیادی در سراسر دنیا داره. سونی تونست در تموم این سال‌ها با استفاده از خلاقیت و نوآوری همه بحران‌ها رو پشت سر بزاره و به‌عنوان یکی از ۵ شرکت برتر در تولید تلویزیون دنیا معرفی بشه.

این شرکت در حال حاضر بیش از ۱۲۵ هزار کارمند در سراسر جهان داره. شعار فعلی شرکت سونی make.believe بوده و استراتژی بازاریابی اون این هست که قصد داره با هر محصولی که ارائه میده، مشتری‌های خودش رو از نظر احساسی هیجان‌زده کنه و با کیفیت بالای محصولاتش ارتباط قوی تری رو با مشتریانش داشته باشه.

عکس یکی از بنیانگذاران سونی - مشاور سئو

Masaru Ibuka یکی از افراد موفقی که دیر شروع کردند

6.آمانسیو اورتگا:

آمانسیو اورتگا در سن 39 سالگی و در سال 1975 تونست برند زارا رو تاسیس کنه و به آرزوی خودش برسه. جالبه بدونید در زمان رشد این شرکت، کشور اسپانیا درگیر جنگ داخلی بوده و این موضوع هم نتونست جلوی پیشرفت این برند معروف پوشاک رو بگیره. استراتژی بازاریابی این شرکت و در واقع شعارش این بوده که به مشتری در سریع ترین زمان ممکن هر چی که میخواد رو بدیم.

میشه گفت عدم قاطعیت این برند در تصمیم گیری و آمادگی برای تغییر و سلیقه ی بازار راز موفقیت این برند محسوب میشه. گذشته ی Zara به خوبی نشون میده که بازار موفق برای کسب و کار یک بازار زنده و فعال هست که هر لحظه بتونیم کمی اون رو تغییر بدیم و خوبه که ما هم با کم کردن تعصب خودمون در تصمیم گیری ها، اجازه ی پیشرفت و بهبود شرایط کسب و کار رو به خودمون بدیم.

7.ویلیام بوئینگ:

ویلیام بوئینگ شرکت بوئینگ رو در سن 35 سالگی تاسیس کرد. خلاقیت و خطرپذیری ویلیام بوئینگ به حدی بود که برای تحقق رویاهای برادران رایت دست به اقدام مهمی بزنه و حدود یک قرن پیش، شرکت هواپیمایی بوئینگ رو راه اندازی کنه.

شاید بتونم بگم که از استراتژی های بازاریابی این شرکت که باعث موفقیت اون هم شده، حضور پر رنگ و قدرتمند در حوزه های مختلف و تنوع بی نظیرش بود. چشم انداز وسیعی که این شرکت داشت همیشه اونهارو به سمت سودآوری بیشتر میبرد و این خودش عامل مهمی برای موفقیت به شمار میاد.

امروزه بوئینگ به بزرگترین و برترین تولیدکننده هواپیماهای تجاری و دومین شرکت بزرگ در زمینه صنایع دفاعی و پیشروترین شرکت در طراحی و ساخت موشک‌ها، ماهواره‌ها و سفینه‌های فضایی تبدیل شده. دستیابی به جایگاه ۲۸ در جمع 500 شرکت برتر جهانی و حفظ اقتدار یک قرن حاکمیت در صنعت هوایی و نفوذ به بیش از ۹۰ کشور جهان و تامین ۷۵ درصد هواپیماهای مسافربری جهان که قدرتی کم نظیر به حساب میاد، کارنامه درخشانی هست که ویلیام بوئینگ سنگ بنای اولیه اون رو پیاده سازی کرد.

8.گوردون مور:

گوردون مور تونست به مانند سایر افراد موفقی که تا به حال اسم بردم از کاری که داشت دست بکشه و شرکت اینتل رو در سن 39 سالگی تاسیس کنه. شاید اسم قانون مور رو شنیده باشید، این قانون ارتباط مستقیمی با تاسیس اینتل داره.

گوردون مور یکی از تأثیرگذارترین افراد در تاریخ دنیای کامپیوتر محسوب میشه و در طول دوران فعالیت خودش به‌خاطر دستاوردهای متعددی که خصوصا در صنعت تولید تراشه داشته، جوایز و افتخارات زیادی رو هم کسب کرده.

اینتل در حال حاضر به عنوان غول پردازنده جهان شناخته میشه و از استراتژی های بازاریابی اونها که منجر به رسیدن به این عنوان شده، میتونم به غلبه سریع بر نقاط ضعف و همچنین شایسته سالاری اشاره کنم.

9. کلنل ساندرز:

فکر کنم مرغ سوخاری های KFC دیگه نیاز به معرفی نداره و حتی ما هم در ایران به لطف رستوران های تقلبی با نام KFC به اندازه کافی آشنا هستیم. ولی معروفیت این رستوران ها با نام موسس اون گره خورده. کلنل ساندرز توی زندگی‌ خودش کارهای زیادی رو تجربه کرده.

از مسئول موتور بخار گرفته تا بازاریاب بیمه و آهنگری! اما همه اینها قبل ۴۰ سالگیش اتفاق افتاده. کلنل در ۴۰ سالگی به یک روش پخت مرغ دست پیدا میکنه که خیلی به صرفه و خوشمزه بود. توی۶۲ سالگی اولین رستوران خودش رو تاسیس کرد اما زمانی او به موفق و ثروت دست پیدا کرد که در سال ۱۹۵۹ دفتر مرکزی KFC را افتتاح و شروع به فروش حق امتیاز خودش به دیگران برای تاسیس رستوران های KFC کرد.

کلنل برای بازاریابی حق امتیاز رستوران های خودش، به کل آمریکا سفر کرد! حتی شب هایی بود که توی ماشین خودش می‌خوابید و برای معرفی و جذب سرمایه‌گذاران هر کاری رو انجام داد. حتی بیمه تامین اجتماعی خودش رو به خاطر کارآفرینی از دست داد. ۵ سال بعد از اینکه دفتر مرکزی خودش رو ایجاد کرد، تونست ۶۰۰ شعبه KFC به وسیله فروش حق امتیاز ایجاد کنه و شرکتش به بالای ۲ میلیون دلار ارزش برسه.

کلنل ساندرز یا بهتر بگیم خالق برند KFC در سال ۱۹۸۰ و به عنوان یک فرد موفقی که دیر هم شروع کرد، ثروتمند از دنیا رفت. اما تا قبل اون شعب KFC از عدد ۶۰۰۰ فراتر رفت و رقم فروش اونها هم به بالای ۲ میلیارد دلار رسید.

پیر مرد موفق KFC - مشاور سئو

پیر مرد موفق KFC

10.والی ای ماس:

والی به پخت و پز کلوچه علاقه خیلی زیادی داشت و نمیتونست از اون بگذره و بی خیالش بشه. شاید کمتر کسی بدونه که والی نصف عمر خودش رو توی یه دفتر پست در نیویورک مشغول به کار بود. ای ماس علاقه زیادی هم به موسیقی داشت و توی 30 سالگی هم به سراغش رفت.

اما نتونست اون جور که باید و شاید در این کار موفق بشه و فقط 25 هزار دلار پس انداز کرد. اون با استفاده از این مقدار پس انداز در 40 سالگی اولین شیرینی پزی خودش رو افتتاح کرد و در کمتر از 5 سال با توجه به تخصصی که پیدا کرده بود به درآمد 10 میلیون دلار رسید.

حالا شما در آمریکا محصولات برند Amos رو توی بیشتر فروشگاه ها و سوپر مارکت ها میتونید پیدا کنید. حالا این شخص تبدیل به یک فرد ثروتمند شده و دوره های آمورشی موسیقی و خوانندگی زیادی برای بزرگسالان برگزار میکنه و تا به امروز میلیون ها دلار برای افزایش سطح دانش به امور خیریه اختصاص داده.

11.نامیهی اودایرا:

نامیهی اودایرا در سال 1910 و بعد از تجربه کار در نیروگاه برق یک معدن و شرکت‌های متعدد صنعت برق در ژاپن، در سن 36 سالگی هیتاچی رو تاسیس کرد. این شرکت در حال حاضر 11 زیر مجموعه اصلی داره که از ارتباطات و فناوری اطلاعات تا صنایع دفاعی، حمل ‌ونقل ریلی، تأمین تجهیزات و مواد پیشرفته برای صنایع، سرمایه‌گذاری و مشاوره و همچنین ساخت نیروگاه رو شامل میشه.

این شرکت در سراسر جهان حدود 304 هزار کارمند داره و سرمایه این شرکت در سال 2018، صد و بیست و پنج میلیارد دلار گزارش شده.

استراتژی بازاریابی این شرکت بزرگ روی چالش ها و مشکلات بزرگ جهانی هست و همیشه در تلاش بوده با استفاده از فناوری های مدرن به بهبود خدمات شهری و زیر موفقیت مالی نصیب چه کسانی می‌شود؟ ساختی دنیا بپردازه و تا به اینجای کار خیلی هم موفق عمل کرده.

جمع بندی

در این مقاله به بررسی 11 فرد موفقی که دیر شروع کرده بودند پرداخته شد. امیدوارم که با خوندن این مقاله شما هم امید تازه ای گرفته باشید و از تکیه کردن به سن و سال دست بردارید و جمله ی منفی از من دیگه گذشته و پیر شدم رو هرگز به کار نبرید.

در انتها باید این رو بگم که شما با داشتن یک استراتژی خوب در بازاریابی محصولی که وارد بازار میکنید(به مانند افراد و برندهایی که معرفی کردم)، میتونید در هر زمانی که کسب و کار خودتون رو راه اندازی کردید به موفقیت دست پیدا کنید. همین امروز دست به کار بشید و نقشه موفقیت کسب و کار خودتون رو بکشید و باعث افتخار ماست هر جا سوالی داشتید و به مشکلی برخوردید از مجموعه مشاور سئو بپرسید. پیروز و موفق باشید.

فال ابجد امروز شنبه 23 مهر/گشایشی در کارت پیدا می شود!

فال ابجد روزانه

فال ابجد امروز شنبه 23 مهر را مطالعه کرده و از اتفاقات در مسیر راهتان مطلع شوید.

به گزارش وقت صبح، فال ابجد امروز شنبه 23 مهر به شما توصیه می کند:حاجت و آرزویی داری که برآورده میشود. گشایشی در کارت پیدا میشود و ایام خوشی خواهی داشت.

فـال ابجد امروز 23 مهر متولدین فروردین

حروف ابجد فال شما : ب ج آ

این قصد و نیتی که داری موجب تشویش و نگرانی تو میشود. پس آن را از ذهن و فکرت بیرون کن. اگر دیگران با تو موافق نیستند، تو دلتنگی مکن و خویشتندار باش. آنان عاقبت پشیمان خواهند شد. اگر مسافر داری و برایش دلتنگ هستی، به سلامت باز میگردد. در عبادت کوتاهی مکن و بدان که خداوند ناظر و حافظ توست. این را بدان که عاقبت کارها به نفع و دلخواه تو پیش میرود و تو به مقصود می رسی.

فـال ابجد امروز 23 مهر متولدین اردیبهشت

حروف ابجد فال شما : ب آ ج

حاجت و آرزویی داری که برآورده میشود. گشایشی در کارت پیدا میشود و ایام خوشی خواهی داشت. اگر مشکلی داری به زودی برطرف میشود اگر این مشکل مالی باشد موقعیت مالی خوبی پیدا میکنی. در طالعت فرزند زیاد دیده میشود. فرزندانی خوب و خوش قدم.

فـال ابجد امروز 23 مهر متولدین خرداد

حروف ابجد فال شما : آ د ج

طالعت خوب است اما از نیتی که کرده ای منصرف شو تا عاقبت کارت خیر شود. از بدیها پرهیز کن. رازت را نگه دار تا در حق تو دروغ نگویند از خوابی که دیده ای نترس عاقبت خوب خواهد شد ،اما آن را برای کسی بازگو نکن. از همنشین بد دوری کن یک نفر که نان و نمک تو را میخورد و ادعای دوستی با تو را دارد، با تو روراست نیست البته نمیتواند صدمه ای به تو بزند ولی مراقب او باش و به خدا توکل کن.

فـال ابجد امروز 23 مهر متولدین تیر

حروف ابجد فال شما : د ج د

طالعت روشن است و موفقیت و سعادت به تو روی خواهد کرد پس غم مخور. مال یا چیزی را از دست داده ای آن را به دست خواهی آورد. در کارها به خدا توکل کن و به فکر سود و زیانش نباش. تا چند روز آینده خبر خوشحال کننده ای خواهی شنید و کارها بر وفق مراد تو پیش خواهد رفت و به مقصود خواهی رسید انشا الله.

فـال ابجد امروز 23 مهر متولدین مرداد

حروف ابجد فال شما : ب ب آ

طالعت خوب است و نیتت بر آورده می شود اما نباید عجله کنی، بلکه باید صبور باشی تا عاقبت اوضاع بر وفق مراد تو گردد. به زودی گشایشی در کارت پیدا میشود. اگر قصد فروش چیزی را داری صبر کن چون به نفع تو نخواهد بود. اگر منتظر رسیدن خبر از جانب کسی هستی، به زودی خبری از او به تو میرسد و از آن خبر شاد میشوی. هیچ تشویشی به دل راه نده، زیرا در آینده نزدیک همه چیز به نفع تو تغییر خواهد کرد و با توکل به خدا به مراد و خواسته ی خود خواهی رسید.

فـال ابجد امروز 23 مهر متولدین شهریور

حروف ابجد فال شما : د ج ج

گشایش خوبی در کارت ایجاد میشود. به زودی به چنان توفیق و سعادتی میرسی که بر تو حسودی کنند. از یکی از خویشان و نزدیکان بی اطلاعی. به زودی از او خبری به دست تو میرسد. اگر گم شده ای داری، آن را پیدا میکنی. اگر صبور باشی و به خدا توکل کنی به مرادت خواهی رسید انشاءالله.

فـال ابجد امروز 23 مهر متولدین مهر

حروف ابجد فال شما : د آ آ

آینده ی خوبی در پیش داری اگر همتت را به کار بگیری، با موفقیت فاصله ای نداری . افکار و نیات پاک در سر داشته باش تا خداوند تو را در کارهایت یاری دهد به زودی گشایشی در کارها پیدا میشود. از چیزی نگرانی در دل داری، نگران نباش. اگر چیزی را از دست داده ای به صلاح تو بوده، خیری در آنست.

فـال ابجد امروز 23 مهر متولدین آبان

حروف ابجد فال شما : ج ج ب

طالع خوبی داری. چیزی را که از دست داده ای دوباره به دست خواهی آورد، به تو تهمت یا طعنه میزنند ولی آسیب به تو نمیرسد چون کسی نمیتواند به آسانی به تو صدمه بزند. به زودی گشایشی در کارت پیدا میشود به خداوند توکل کن تا گره کارت باز شود و به خواسته ات برسی . انشاءالله

فـال ابجد امروز 23 مهر متولدین آذر

حروف ابجد فال شما : آ د ج

طالعت خوب است اما از نیتی که کرده ای منصرف شو تا عاقبت کارت خیر شود. از بدیها پرهیز کن. رازت را نگه دار تا در حق تو دروغ نگویند از خوابی که دیده ای نترس عاقبت خوب خواهد شد ،اما آن را برای کسی بازگو نکن. از همنشین بد دوری کن یک نفر که نان و نمک تو را میخورد و ادعای دوستی با تو را دارد، با تو روراست نیست البته نمیتواند صدمه ای به تو بزند ولی مراقب او باش و موفقیت مالی نصیب چه کسانی می‌شود؟ به خدا توکل کن.

فـال ابجد امروز 23 مهر متولدین دی

حروف ابجد فال شما : ب ج ج

از طرف یکی از خویشان و نزدیکان کمکی دریافت میکنی و مورد حمایت او قرار میگیری.

فـال ابجد امروز 23 مهر متولدین بهمن

حروف ابجد فال شما : آ آ د

روزهای خوبی در پیش داری. نا امید نباش. از کسی جز خدا یاری نخواه و از رحمت حق غافل نشو افکار و نیات پاک در سر داشته باش تا بخت به تو روی آورد و گشایشی در کارت ایجاد شود. از افراد بد دوری کن. غیبت نکن. هدف یا کاری را که داری دنبال کن تا به توفیق برسی. انشا الله .

فـال ابجد امروز 23 مهر متولدین اسفند

حروف ابجد فال شما : ب ب د

طالع خوبی است و نیتت بر آورده می شود. به زودی از غمها رها میشوی زیرا فالت نوید خیر و سعادت میدهد. در کارهایت همچنان کوشا باش تا موفقیت و پیروزی نصیب شود. مراقب بدخواهان باش و رازت را به هرکس نگو با کسی خویشی یا دوستی خواهی کرد که بسیار خوبست. در زندگی دو دل نباش و در نماز کاهلی نکن تا به مراد و مقصود برسی انشا الله.

دبل سیو بزرگ نوراللهی و شادی دیوانه‌وار ژاردیم

احمد نوراللهی روز گذشته نقش مهمی در پیروزی تیمش برابر الجزیره داشت.

دبل سیو بزرگ نوراللهی و شادی دیوانه‌وار ژاردیم

به گزارش "ورزش سه"، شباب الاهلی در شرایطی توانست در دیدار مهم هفته ششم ادنوک لیگ امارات از سد تیم صدرنشین عبور کند که ردپای احمد نوراللهی در کسب این موفقیت دیده می‌شود. جایی که بازیکن ایرانی توانست با یک دبل سیو فوق‌العاده، دروازه تیمش را نجات دهد.

در شرایطی که این مسابقه با نتیجه یک بر صفر به سود شباب الاهلی در جریان بود، حملات پردامنه الجزیره برای رسیدن به گل تساوی ادامه داشت تا اینکه آنها در دقیقه 80 یک فرصت بزرگ را به دست آوردند ولی با ایستادگی بازیکن ایرانی شباب الاهلی، این موقعیت به گل تبدیل نشد.

در این صحنه، فلورین تاناسه مهاجم اهل رومانی الجزیره از سمت چپ حرکتی را آغاز کرد و سپس با یک پاس زمینی، توپ را به داخل محوطه جریمه فرستاد. پاس ارسالی او با عبور از چند بازیکن، نزدیک نقطه پنالتی به زاید سلطان رسید و او با یک پاس رو به عقب، توپ را برای عبدالله دیابی کاشت.

هافبک اهل مالی الجزیره نیز با پای چپ و از روی خط محوطه جریمه، ضربه‌اش را به سمت دروازه روانه کرد. در شرایطی که توپ در آستانه تبدیل به گل بود، احمد نوراللهی با حضور به موقع کنار تیرک دروازه و با پای چپ، توپ را از روی خط بیرون کشید و مانع از گلزنی بازیکن حریف شد.

در ادامه، توپ برگشتی نصیب تولانی سره‌رو بازیکن آفریقایی الجزیره شد و او نیز ضربه‌اش را به سمت دروازه زد که نوراللهی با یک تکل فوق‌العاده و حضور به موقع روی خط دروازه، مانع از تبدیل این فرصت جدی به گل شد و دروازه تیمش را با یک دبل سیو استثنایی نجات داد.

البته پس از این صحنه، نوراللهی دچار مصدومیت شد و روی زمین دراز کشید. او دقایقی بعد از زمین بازی بیرون رفت و جای خود را به عبدالعزیز حسین داد. با خروج نوراللهی، الجزیره موفق به گلزنی شد، تا اینکه در دقیقه 97، این یوسف جابر بود که گل برتری شباب الاهلی را وارد دروازه الجزیره کرد.

لئوناردو ژاردیم سرمربی شوالیه‌های سرخ که از زمان حضور در این تیم نتوانسته انتظارات را برآورده کند، پس از این گل شادی دیوانه‌واری داشت و از خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.