استفاده از قدرت ذهن برای جذب پول


آن‌ها هر شب قبل از خواب چند دقیقه‌ای با جزئیات این صحنه را در ذهن خود تصور می‌کنند و سپس به خواب می‌روند. در واقع آن‌ها، با استفاده از قدرت تجسم خود به بهبود عملکرد ورزشی‌شان کمک می‌کنند.

سابلیمینال جذب پول و ثروت

شما هم مثل من و بسیاری از افراد جامعه به دنبال جذب پول و ثروت هستید، خب مشکل کجا هست چرا پول به زندگی ما وارد نمی شود؟جواب ساده هست باور های غلط در مورد جذب پول و ثروت برای خود، در این آلبوم سابلیمینال جذب پول و ثروت باز هم با تغییر باورهای شما و ذهن ناخودآگاه شما به وسیله پیام های پنهان این سابلیمنیال راه های جذب پول و ثروت را برای شما آسان می کنیم.

سابلیمینال جذب پول و ثروت

شما هم مثل من و بسیاری از افراد جامعه به دنبال جذب پول و ثروت هستید، خب مشکل کجا هست چرا پول به زندگی ما وارد نمی شود؟جواب ساده هست باور های غلط در مورد جذب پول و ثروت برای خود، در این آلبوم سابلیمینال جذب پول و ثروت باز هم با تغییر باورهای شما و ذهن ناخودآگاه شما به وسیله پیام های پنهان این سابلیمنیال راه های جذب پول و ثروت را برای شما آسان می کنیم.

با استفاده از قدرت ذهن ناخودآگاه خود، پول را به وفور به زندگی خود جذب کنید!

 • آیا می خواهید پول و فراوانی را وارد زندگی خود کنید؟
 • آیا می خواهید خواسته های خود را در قالب پول زیاد و آزادی مالی نشان دهید؟
 • آیا از افراد دیگری شنیده اید که از قدرت فکر یا قانون جذب برای آوردن پول برای آنها استفاده می کنند؟

قانون جذب توسط DVDها و کتاب “راز” مشهور شده است. این بیان می کند که مردم یک واقعیت تجسمی را تجربه می کنند که مطابق با مکررترین و قدرتمندترین افکار و احساسات آنهاست ، این که افراد فقط از طریق تفکر کنترل مستقیمی بر زندگی خود دارند. یعنی “شما به آنچه در مورد آن فکر می کنید می رسید” یا “افکار شما تجربه شما را تعیین می کنند”.

سابلیمینال جذب پول و ثروت مانند قانون جذب ما در قانونی مخفی کار می کند ، با این تفاوت که این آلبوم کاملا بر جذب پول تمرکز دارد. پیام های قدرتمند ما از طریق زیرسازی ضمیر ناخودآگاه شما با اهداف آگاهانه شما در جذب پول و رفاه در زندگی مطابقت دارد. این بدان معنی است که نه تنها افکار ، اعمال و رفتارهای آگاهانه شما در راستای اهداف سعادتمندی شما کار می کند ، بلکه ضمیر ناخودآگاه شما نیز بر جذب پول متمرکز است، انرژی را که برای آشکار کردن خواسته های خود هدایت می کنید و بازده را به حداکثر می رسانید!

 • ذهن خود را دوباره برنامه ریزی کنید تا خواسته های پولی خود را به وفور در زندگی تبدیل کنید.
  ذهن ناخودآگاه خود را با اهداف خاص جذب پول خود هماهنگ کنید.
  موانع ذهنی موفقیت خود را بردارید و انرژی و افکار منفی را از خود دور نگه دارید.
  ذهن خود را دوباره در حالت مثبت دائمی برنامه ریزی کنید.استفاده از قدرت ذهن برای جذب پول
  ذهن خود را به سمت یک اعتقاد قوی متمرکز کنید، اعتقاد به این که قانون جذب را برای شما ساخته اند تا به آزادی مالی واقعی دست پیدا کنید.
  برای رسیدن به خواسته های خود از نظر جذب پول ، خود را دائمی شارژ کنید .
  افرادی که با قانون جذب موفق می شوند کاملاً به آن اعتقاد دارند ، آگاهانه و ناآگاهانه ذهن آنها در حالت توربو کار می کند و به خواسته هایشان فکر می کند. هیچ فکر منفی آنها را عقب نگه نمی دارد. آنها آرزو می کنند برای به دست آوردن چیزی و می دانند که به آنها خواهد رسید.

برای جذب پول و ثروت بهتر هست قدرت جذب خود را بالا ببرید پیشنهاد ما یک آلبوم فوقالعاده "آلبوم قانون جذب"

این تنها راه برای ایجاد قانون جذب واقعی است یک باور کامل و هماهنگ سازی بین اعمال ، افکار و ذهن ناخودآگاه شما.

حتی اگر آگاهانه در فکر و قانون منطبق بر قانون جذب باشید ، احتمالاً افکار تردیدی در ذهن شما وجود دارد که شما را عقب می کشاند. آلبوم mp3 subliminal ما برای حذف آنها و تنظیم ذهن ناخودآگاه شما با اعمال و افکار آگاهانه شما طراحی شده است.

ذهن ، بدن و ذهن ناخودآگاه خود را به هم نزدیک کنید تا کار کند و روی اهداف جذب پول خود تمرکز کنید. توانایی های تجلی خود را تقویت کنید و اطمینان حاصل کنید که با استفاده از این آلبوم mp3 سابلیمینال جذب پول و ثروت پیام رسان قدرتمند ، پول در زندگی شما به وفور وارد شود!

سابلیمینال جذب پول و ثروت

شما هم مثل من و بسیاری از افراد جامعه به دنبال جذب پول و ثروت هستید، خب مشکل کجا هست چرا پول به زندگی ما وارد نمی شود؟جواب ساده هست باور های غلط در مورد جذب پول و ثروت برای خود، در این آلبوم سابلیمینال جذب پول و ثروت باز هم با تغییر باورهای شما و ذهن ناخودآگاه شما به وسیله پیام های پنهان این سابلیمنیال راه های جذب پول و ثروت را برای شما آسان می کنیم.

سابلیمینال جذب پول و ثروت

شما هم مثل من و بسیاری از افراد جامعه به دنبال جذب پول و ثروت هستید، خب مشکل کجا هست چرا پول به زندگی ما وارد نمی شود؟جواب ساده هست باور های غلط در مورد جذب پول و ثروت برای خود، در این آلبوم سابلیمینال جذب پول و ثروت باز هم با تغییر باورهای شما و ذهن ناخودآگاه شما به وسیله پیام های پنهان این سابلیمنیال راه های جذب پول و ثروت را برای شما آسان می کنیم.

با استفاده از قدرت ذهن ناخودآگاه خود، پول را به وفور به زندگی خود جذب کنید!

 • آیا می خواهید پول و فراوانی را وارد زندگی خود کنید؟
 • آیا می خواهید خواسته های خود را در قالب پول زیاد و آزادی مالی نشان دهید؟
 • آیا از افراد دیگری شنیده اید که از قدرت فکر یا قانون جذب برای آوردن پول برای آنها استفاده می کنند؟

قانون جذب توسط DVDها و کتاب “راز” مشهور شده است. این بیان می کند که مردم یک واقعیت تجسمی را تجربه می کنند که مطابق با مکررترین و قدرتمندترین افکار و احساسات آنهاست ، این که افراد فقط از طریق تفکر کنترل مستقیمی بر زندگی خود دارند. یعنی “شما به آنچه در مورد آن فکر می کنید می رسید” یا “افکار شما تجربه شما را تعیین می کنند”.

سابلیمینال جذب پول و ثروت مانند قانون جذب ما در قانونی مخفی کار می کند ، با این تفاوت که این آلبوم کاملا بر جذب پول تمرکز دارد. پیام های قدرتمند ما از طریق زیرسازی ضمیر ناخودآگاه شما با اهداف آگاهانه شما در جذب پول و رفاه در زندگی مطابقت دارد. این بدان معنی است که نه تنها افکار ، اعمال و رفتارهای آگاهانه شما در راستای اهداف سعادتمندی شما کار می کند ، بلکه ضمیر ناخودآگاه شما نیز بر جذب پول متمرکز است، انرژی را که برای آشکار کردن خواسته های خود هدایت می کنید و بازده را به حداکثر می رسانید!

 • ذهن خود را دوباره برنامه ریزی کنید تا خواسته های پولی خود را به وفور در زندگی تبدیل کنید.
  ذهن ناخودآگاه خود را با اهداف خاص جذب پول خود هماهنگ کنید.
  موانع ذهنی موفقیت خود را بردارید و انرژی و افکار منفی را از خود دور نگه دارید.
  ذهن خود را دوباره در حالت مثبت دائمی برنامه ریزی کنید.
  ذهن خود را به سمت یک اعتقاد قوی متمرکز کنید، اعتقاد به این که قانون جذب را برای شما ساخته اند تا به آزادی مالی واقعی دست پیدا کنید.
  برای رسیدن به خواسته های خود از نظر جذب پول ، خود را دائمی شارژ کنید .
  افرادی که با قانون جذب موفق می شوند کاملاً به آن اعتقاد دارند ، آگاهانه و ناآگاهانه ذهن آنها در حالت توربو کار می کند و به خواسته هایشان فکر می کند. هیچ فکر منفی آنها را عقب نگه نمی دارد. آنها آرزو می کنند برای به دست آوردن چیزی و می دانند که به آنها خواهد رسید.

برای جذب پول و ثروت بهتر هست قدرت جذب خود را بالا ببرید پیشنهاد ما یک آلبوم فوقالعاده "آلبوم قانون جذب"

این تنها راه برای ایجاد قانون جذب واقعی است یک باور کامل و هماهنگ سازی بین اعمال ، افکار و ذهن ناخودآگاه شما.

حتی اگر آگاهانه در فکر و قانون منطبق بر قانون جذب باشید ، احتمالاً افکار تردیدی در ذهن شما وجود دارد که شما را عقب می کشاند. آلبوم mp3 subliminal ما برای حذف آنها و تنظیم ذهن ناخودآگاه شما با اعمال و افکار آگاهانه شما طراحی شده است.

ذهن ، بدن و ذهن ناخودآگاه خود را به هم نزدیک کنید تا کار کند و روی اهداف جذب پول خود تمرکز کنید. توانایی های تجلی خود را تقویت کنید و اطمینان حاصل کنید که با استفاده از این آلبوم mp3 سابلیمینال جذب پول و ثروت پیام رسان قدرتمند ، پول در زندگی شما به وفور وارد شود!

قانون جذب| چگونه ذهن را پول ساز کنیم؟

شفقنا اقتصادی-برای این که بتوانید در ذهنتان را پولساز کنید و به یک آهنربای پول و ثروت بسیار قوی تبدیل کنید باید بتوانید با استفاده از قدرت ذهن تان افکارتان را کامل کنترل کنید. باید کامل قانون جذب را درک کنید و ایمانتان را نسبت به قانون جذب افزایش بدهید.

باید کامل ورودی ذهنتان را کنترل کنید. منظور از ورودی ذهن همان افکار شماست! وقت شما کامل ورودی ذهنتان را کنترل میکنید باعث می‌شود که به مرور زمان باورهایتان تغییر کند. اگر بتواند به درستی از قدرت ذهن تان در جهت جذب پول و ثروت استفاده کنید می توانید پول و ثروت های زیادی را جذب کنید.

تفاوت یک ذهن معمولی با یک ذهن پولساز این است که یک ذهن پولساز باورهای درستی نسبت به پول و ثروت دارد اما یک ذهن فقیر باورهای اشتباهی نسبت به پول دارد. همان طور که گفتیم ساده ترین راه برای تغییر باورها کنترل ورودی ذهنتان است یعنی شما باید ورودی ذهن تان را کامل کنترل کنید. برای این که ذهن تان را کامل کنترل کنید پیشنهاد می کنم از تکنیک ها و روش های زیر استفاده کنید.

۱. توجه به موفقیت های مالی گذشته

اولین تکنیکی باعث می‌شود احساس خوبی نسبت به پول ایجاد کنید این است که به اتفاقات استفاده از قدرت ذهن برای جذب پول مالی گذشته تان توجه کنید. اگر در گذشته پول زیادی به دست آمده در مورد آن با خودتان صحبت کنید و احساستان را خوب نگه دارید. توجه به اتفاقات مالی گذشته باعث می‌شود که شما ارتعاش پول و ثروت بفرستید.

۲. استفاده از جملات و عبارات تاکیدی مثبت

برای اینکه ذهنتان را به ذهن پولساز درگیر کنید باید ورودی های مثبتی نسبت به پول و ثروت وارد ذهنتان کنید. یکی از ساده ترین روشها برای اینکه بتوانید ورودی ذهنتان را کامل کنترل کنید این است که از جملات و عبارات تاکیدی مثبت استفاده کنید. همانطور که میدانید قدرت کلمات بسیار زیاد است و با استفاده از کلماتی که می گوییم و می نویسیم می توانیم به صورت ناخودآگاه ورودی ذهنمان را کنترل کنیم.

از شما می خواهم که هر روز از جملات تاکیدی مثبت استفاده کنید و احساس خوبی در خودتان ایجاد کنید. مهمترین وظیفه شما برای اینکه بتوانید به درستی از جملات تاکیدی استفاده کنید این است که به هنگام گفتن یا نوشتن حتماً احساس خوبی را در خودتان ایجاد کنید.

البته برای اینکه بتواند به درستی از جملات تاکیدی مثبت استفاده کنید باید یک سری اصول را کامل رعایت کنید. برای استفاده از جملات ترکیبی میتوانید جملات تاکیدی را بگویید و بنویسید. کاملاً بستگی به خودتان دارد که چقدر احساس تان بهتر می شود. اگر با گفتن احساسات تان بهتر می شود جملات تاکیدی را بگویید اگر با نوشتن احساسات تان بهتر می شود می توانید جملات تاکیدی را بنویسید.

برای اینکه جملاتی که می گوید و یا می نویسید تاثیرگذاری بیشتری داشته باشند بهتر است به زمان حال نوشته شود. به عنوان مثال ” من یک ثروتمند هستم”، ” من آهنرباست جذب پول و ثروت مند ” و…

برای اینکه بتوانید احساس بهتری نسبت به گفتن و نوشتن جملات تاکیدی ایجاد کنید می توانید از کلمه شکرگزاری ” خدایا شکرت ” در ابتدای جملات تاکیدی استفاده کنید. به عنوان مثال ” خدایا شکرت که من من ثروتمند هستم “، ” آهنربای پول و ثروتم ” و…

۳. هر روز شکرگزاری کنید

یکی دیگر از کارهایی که باعث ایجاد احساس خوب فرستادن ارتعاش پول و ثروت می شود این است که بابت هر چقدر پولی که دارید شکرگزاری کنید. دقیقاً قانون شکرگزاری به این صورت است که شما بابت چیزهایی که دارید و ندارید وقتی خدا را شکر می کنید این کار باعث می‌شود احساس خوبی در شما ایجاد شود.

همانطور که گفتم ایجاد حس خوب باعث می‌شود که شما بتوانید از قانون جذب استفاده کنید. سعی کنید روزانه تایمی را برای شکرگزاری قرار دهید و احساساتمان را استفاده از قدرت ذهن برای جذب پول خوب کنید. پیشنهاد می کنم هر روز صبح بعد از اینکه از خواب بیدار شدید شروع به شکرگزاری کنید. شما می‌توانید بابت نعمت هایی که دارید شکرگزاری کنید. شما می توانید بابت تمام خواسته ها و آرزوهای تان که هنوز به آنها نرسید شکرگزاری کنید.

البته برای اینکه بتوانید با استفاده از قانون شکرگزاری پول و ثروت فراوان را وارد زندگیتان کنید میتوانید بابت هر چقدر پولی که به دستتان می رسد و هر چقدر پولی که دارید هر روز شکرگزاری کنید. از شما میخواهم از امروز به مدت یک هفته هر روز بابت پولی که به دستتان میرسد شکرگزاری کنید و نتایجش را خواهید گرفت.

جمع بندی

با توجه به اینکه خیلی از دوستان به دنبال روش ثروتمند شدن هستند و می خواهند به یک فرد پولداری تبدیل شوند در این مقاله تمام روش هایی که افراد موفق و ثروتمند دنیا از آن استفاده کردن را به صورت کامل به شما آموزش دادیم. اگر شما می خواهید که جزو افراد ثروتمند شوید تمام روش های گفته شده در بالا را هر روز انجام دهید. مهمترین عامل ثروتمند شدن افراد این است که باورهای پولسازی در خودشان ایجاد می‌کنند و ذهن شان را به ذهن ثروت ساز تبدیل می کنند. تغییر باورها ممکن است زمان بر باشد و برای اینکه بتوانید باورهایتان را تغییر بدهید چندین ماه طول بکشد. برای تغییر باورها شما باید ورودی ذهن تان را کامل کنترل کنید تا ورودی های مثبت وارد ذهنتان شود. همین ورودی های مثبت باعث می شود باورهای مثبتی در شما ایجاد شود. و باورهای مثبت زندگی تان را کامل می سازد.

جادوی قدرت تجسم برای رسیدن به آرزوها

قدرت تجسم یکی از آن بحث‌های جذابی است که شاید همه ما در طول زندگی به روش‌های مختلف سعی داشتیم راز آن را بفهمیم. در نهایت، یا یک واژه دور از دسترس و نامفهوم باقی ماند.

گاهی هم تبدیل به یک قدرت ذهنی بزرگ در ما شد که راه را نشان‌مان داد و رویاهای‌مان را یکی یکی برآورده کرد. در این مطلب از مجله بوکاپو، می‌خواهیم راجع‌به جادوی این قدرت صحبت کنیم. ذهن‌تان را آماده کرده و چشم‌هایتان را بر این مطلب بدوزید.

شاید زمان آن رسیده که خانه‌تکانی اساسی در ذهن‌تان راه بیندازید و گرد و استفاده از قدرت ذهن برای جذب پول خاک‌های آن را بتکانید تا تصاویر شفاف آرزوهایتان نمایان شوند. شما به همان چیزی تبدیل می‌شوید که به آن فکر می‌کنید. روی هر چیزی تمرکز کنید، بالاخره آن را به زندگی خود می‌کشانید.

به قول آلفرد مونتاپرت: «برای انجام کارهای بزرگ باید ابتدا رویاپردازی کنیم، سپس تجسم کنیم، سپس برنامه‌ریزی کنیم… باور کنیم… عمل کنیم.»

قدرت تجسم

همین ابتدا تصور کنید که در ساحل هاوایی نشسته و در حال میل کردن نوشیدنی مورد علاقه‌تان هستید تا کشتی شخصی‌تان از راه برسد و شما را به ویلای شخصی‌تان ببرد. همین حالا شما از قدرت خاص تجسم‌تان استفاده کردید تا این چند جمله در ذهن‌تان نقش ببندد.

شاید دوره‌ای را به خاطر داشته باشید که کتاب راز و مباحث مربوط به قدرت جذب و کائنات، طرفداران زیادی پیدا کرده بود. مدتی بعد یک سوال برای عده زیادی جنجال‌برانگیز شد:

«آیا این نوشته‌ها حقیقت را می‌گویند یا صرفا اطلاعات انگیزشی پوچی هستند که با زندگی واقعی فرسنگ‌ها فاصله دارند؟» این کتاب می‌گوید روی هر چیزی که تمرکز کنید، آن را جذب خواهید کرد.

اگر تا به حال آن را مطالعه نکردید، می‌توانید خلاصه کتاب راز در بوکاپو را مطالعه کنید و خودتان درباره پاسخ این پرسش‌ها قضاوت کنید. می‌خواهیم برایتان از قدرتی بگوییم که شاید بالاتر از هر کتاب انگیزشی و انرژی مثبتی است.

همین حالا که در حال خواندن این مطلب هستید، این قدرت در شما وجود دارد و شما هر روز به طور خودآگاه یا ناخودآگاه از آن استفاده می‌کنید. چه آن را بپذیرید و یا صرفا یک کلیشه بدانید، قدرت تجسم، تاثیرش را در زندگی‌تان می‌گذارد.

بیایید با چند مثال قضیه را روشن کنیم:

احتمالا در اطراف‌تان افرادی باشند که مدام از بیماری، درد، بی‌پولی، فقر و وضعیت اقتصادی و هزار مسئله دیگر، گله و شکایت دارند. این افراد وقتی از این وقایع حرف می‌زنند، احتمالا صحنه‌هایی را در ذهنشان مجسم می‌کنند که در آن‌ها در حال تجربه این اتفاقات هستند.

چندان تعجب‌برانگیز نیست که با این طرز تفکر، همیشه عصبانی یا ناراحت باشند. قدرت خارق‌العاده تجسم را در هر مسیری که به کار بگیرید به خدمت شما درمی‌آید.

تاثیر قدرت تجسم در بهبود عملکرد

آن‌ها هر شب قبل از خواب چند دقیقه‌ای با جزئیات این صحنه را در ذهن خود تصور می‌کنند و سپس به خواب می‌روند. در واقع آن‌ها، با استفاده از قدرت تجسم خود به بهبود عملکرد ورزشی‌شان کمک می‌کنند.

تجسم کمک می‌کند تا بهتر بتوانیم از قدرت خلاقیت خود استفاده کنیم. در ادامه این مقاله، به شما خواهیم گفت که چگونه این قدرت را در راستای ایجاد تغییر مثبت در زندگی‌تان به کار ببرید.

البته در نظر داشته باشید که جادویی در کار نیست. در واقع، تجسم با تاثیری که بر ناخودآگاه ما می‌گذارد، باعث می‌شود تا برای رسیدن به رویا و اهداف‌مان، مشتاق باشیم.

وگرنه اینطور نیست که شما گوشه‌ای بنشینید و خودتان را در هواپیمای شخصی‌تان تصور کنید و چند روز بعد همان هواپیما پیش رویتان باشد. بلکه کمک می‌کند تا آستین‌ها را بالا زده و برای رسیدن به آن متمرکز شوید و در کنار باوری که از تصور ذهنی آمده، دست به عمل بزنید.

تجسم خلاق چیست؟

«از هر چه که بترسی، همان سرت می‌آید». احتمالا این جمله را زیاد شنیده باشید. همه ما به صورت ناخودآگاه هر روز در حال استفاده از قدرت تجسم هستیم. زمانی را به خاطر بیاورید که نسبت به یک اتفاق، حادثه، حرف یا پیشامدی، به شدت استرس و ترس داشته‌اید و در نهایت آن اتفاق رقم خورد.

احساس شکست، چیزی است که شاید همه ما در ابعاد مختلف زندگی‌مان تجربه کرده باشیم. حقیقت این است که ما قبل از آن که اتفاق ترسناکی را در زندگی ببینیم، آن را در ذهن‌مان تجربه کردیم.

در واقع با تصویر سازی ذهنی، باورمان را نسبت به بروز این اتفاق تقویت کردیم و در نهایت دیر یا زود شاهد تجربه عینی آن بوده‌ایم. این بحث عجیب و در عین حال جالب را می‌توانید به قلم وین دایر در کتاب باور کنید تا ببینید، مطالعه کنید.

باور کنید تا ببینید

نمی‌توان منکر این شد که تجسم خلاق و صحیح می‌تواند شرایط ذهن و زندگی‌تان را ارتقا بخشیده و فرصت‌های طلایی پیش رویتان قرار دهد.

این را بپذیرید که اگر تا به امروز، جهت ذهن‌ و تصورتان به سمت اتفاقات ناخوشایند و تفکرات منفی بوده و همین نتایج را نیز دریافت کرده‌اید، باز هم می‌توانید از اینجا به بعد از قدرت تجسم‌تان استفاده کنید و نتایج دیگری را رقم بزنید.

به آن چیزی که می‌خواهید فکر کنید و تصورتان را به جهت اهداف‌تان سوق دهید تا معجزه را ببینید.

راز تجسم خلاق چیست؟

هیچ رازی در کار نیست! بله درست خواندید. هیچ راز پیچیده و جادوی سحرانگیزی وجود ندارد.

تنها باوری وجود دارد که در پی قدرت تجسم ما شکل می‌گیرد و اعمال و رفتار ما را در جهت تحقق اهداف‌مان هدایت می‌کند. تجسم، روی قدرت ذهن و ضمیر ناخودآگاه تاثیر می‌گذارد.

در واقع از آن جایی که ضمیر ناخودآگاه نمی‌تواند فرق میان واقعیت و رویا را تشخیص دهد، زمانی که تصویری را مدام در ذهن‌تان ببینید یا حرفی را مدام با خودتان تکرار کنید، ضمیر ناخودآگاه آن را می‌پذیرد و بر اساس آن، رفتار و اعمال شما را تغییر می‌دهد.

این دو راهکار برای ورود به دنیا شگفت‌انگیز و قدرتمند ذهن ناهوشیار را در مقاله ضمیر ناخودآگاه چیست در بوکاپو بررسی کردیم و پیشنهاد می‌کنیم در اولین فرصت نکات آن را مرور کنید؛ چرا که به تجسم و تصویرسازی صحیح و افزایش آگاهی‌تان از عملکرد ضمیر ناخودآگاه کمک می‌کند.

قدرت تجسم خلاق و تصویرسازی برای خلق مشکلات

زمانی که تجسم می‌کنید که قهرمان المپیک شده‌اید و آن را با تمام جزئیات در ذهن‌تان مجسم کنید، باور و اعتماد به نفسی در شما ایجاد می‌شود که با ایمان و انگیزه بیشتری برای رسیدن به هدف‌تان پیش بروید تا در نهایت، در آن رشته ورزشی‌ قهرمان جهان شوید.

اما پیش از آن باید صدای «من نمی‌توانم» را در ذهن‌تان خاموش کنید و به خودتان ایمان بیاورید. خودباوری یکی از راه‌های افزایش اعتماد به نفس است اما چگونه می‌توان به آن رسید؟

قدرت تجسم کردن

با یک مثال ساده می‌خواهم برایتان قدرت تجسم‌سازی را شرح دهم. احتمالا فیلم معروف راکی را دیده باشید. تصور کنید به جای راکی، شما قرار است وارد رینگ مسابقه شوید و حریف را ضربه فنی کنید.

قدم‌هایتان را به سمت رینگ مسابقه ببینید. وارد رینگ شده و در حالی که شنل مخصوص را درآورده و لثه‌ محافظ را در دهان‌تان می‌گذارید، مربی در حال سفت کردن دستکش‌ بوکس شما است.

داور، شما و حریف‌تان را صدا می‌کند تا پس از دست‌دادن بازی آغاز شود. از پشت میکروفن، ابتدا اسم خودتان و سپس اسم حریف‌تان را می‌شنوید. دور تا دور داورهای بازی، به شما چشم دوختند و همه مردم منتظرند تا بازی آغاز شود. زنگ بازی به صدا درمی‌آید و شما برای حمله به سمت حریف حرکت می‌کنید … .

قدرت تجسم خلاق برای رسیدن به خواسته ها

نفس‌تان را رها کنید. شما تنها آن را تصور کردید. اگر یک مبارز حرفه‌ای باشید احتمالا با تصور رینگ مبارزه، عضلات‌تان منقبض شده و مشت‌هایتان آماده ضربه می‌شوند. اگر یک بالرین معروف باشید، با تصور صحنه رقص، قلب‌تان به تپش می‌افتد.

اگر که یک بازیگر تئاتر باشید، از تصور اینکه قرار است در بین جمعیتی از مردم بداهه گویی کنید، عرق سردی روی پیشانی‌تان می‌نشیند. همه این موارد، ارتعاشی است که ذهن خلاق شما با تجسمی که دارد، ایجاد می‌کند.

تجسم خلاق برای رسیدن به آرزوها

نقشه‌های گنج دوران بچگی را به خاطر دارید؟ قدرت تجسم نیز مانند همان نقشه‌هایی است که می‌تواند ما را به گنج برساند. این قدرت، می‌تواند همچون قلمی باشد که چیزی را که می‌خواهیم به تصویر درمی‌آورد.

سپس انرژی را مانند رنگ در این تصویر می‌پاشد و آن را جذب می‌کند. البته برای اینکه این نقشه رنگین را به طور دقیق ببینید در ابتدا بایستی از شر افکار منفی و مزاحم خلاص شوید.

اگر پاکسازی ذهن را به درستی انجام ندهید، ممکن است احساسات منفی با تصویرسازی شما تداخل پیدا کرده و جلوی تحقق تصویر ذهنی‌ مورد نظرتان را بگیرد. کتاب شفای زندگی راهکارهای موثری برای خانه‌تکانی ذهن از افکار مزاحم و منفی دارد که پیشنهاد می‌کنیم آن‌ها را مرور کنید و به کار ببرید.

اگر قوانین نیوتن را به خاطر داشته باشید، طبق قانون سوم نیوتن که هر عملی، عکس العملی دارد، می‌توان گفت استفاده از قدرت ذهن برای جذب پول باورها و افکار ما، هر چیزی باشد، همان را به جهان اطراف و پیرامون نیز منتقل کرده و بازتاب آن‌ها دوباره به خود ما می‌رسد.

برای رسیدن به آرزوها کافی‌ست تجسم خلاق را به کار ببریم و ارتعاشات فکری‌مان را بر روی خواسته‌هایمان متمرکز کنیم تا در نهایت، طی اقدام و عملی که به دنبال باور به این تجسم شکل می‌گیرد، به آرزوهایمان برسیم.

تخیلات ما نامحدود است. مگر اینکه خودمان آن را محدود کنیم. نکته‌ای که در بین همه آدم‌های موفق وجود دارد، اعتقاد به جادوی ذهن و قدرت تجسم است. امکان ندارد کسی به موفقیت برسد بدون اینکه به آن باور قلبی پیدا کرده باشد.

بنابراین دست این قوه تخیل را رها کنید و بگذارید فارغ از محدودیت‌ها و منفی‌بافی‌هایی که خودمان نصیبش کردیم، برود و آزادانه در بین آرزوهایی که می‌خواهیم به آن برسیم، بچرخد. این کار به مرور باعث می‌شود که احساس کنید رویایتان برآورده شده و شما در فاصله کمی از آن قرار گرفتید.

در نهایت آن رویا به شما می‌رسد. چرا که خودتان را قبلا لایق رسیدن به آن دیده و باور کردید. اما دادن این آزادی عمل به ذهن برای اغلب ما کار سختی است. کتاب بی حد و مرز کمک‌تان می‌کند تا به ذهنیت بی حد و مرزی برسید و جادوی ذهن‌تان را به کار ببرید.

جملات تاکیدی جذب ثروت و کامیابی + جملات بسیار روحیه بخش و انرژی دهنده انگیزشی

مجموعه جملات زیبا و تاکیدی برای جذب ثروت و کامیابی برای روحیه دادن به خود و گرفتن انرژی را در این مطلب روزانه آماده کرده ایم و امیدواریم با خواندن این جملات زیبا با انگیزه و انرژی بیشتر به سوی هدف قدم بردارید.

جملات استفاده از قدرت ذهن برای جذب پول تاکیدی جذب ثروت

زندگی بامزه، آسان و مملو از ثروت است.

افراد سخت‌کوش و با استعداد را جذب می‌کنم.

جهان تمام نیاز‌های من برای خواسته‌هایم را فراهم می‌کند.

تمام رویاهای من به حقیقت می‌پیوندند.

اتفاقات خوبی قرار است به سمت من بیایند که من هرگز تصور یا تجربه‌شان نکرده‌ام.

متن زیبا برای جذب ثروت

جهان عالی است و هیچ محدودیتی وجود ندارد.

تمامی فرصت‌هایی که در سر راه من قرار دارد را می‌بینم.

ثروتی از خلاقیت درون من جریان دارد.

من و پول دوست هستیم و رابطۀ ما هرگز به هم نخواهد خورد.

من بر پولدار شدن متمرکز هستم.

خیلی خوشحال و شکرگزارم که هر روز پول بیشتری وارد زندگی ام میشود.

خداوند بیشتر از آنچه که میخواهم به من پول میدهد.

جملات تاکیدی جذب ثروت و کامیابی

من توانایی کنار آمدن با ثروت کائنات را دارم.

من در حال ساخت ثروتی از مشتریانم هستم.

من همیشه در خودم، زندگی‌ام و پیرامونم ثروت می‌یابم.

جملات تاکیدی زیبا برای جذب پول و ثروت

زندگی من بدون هیچ دردسری در میان فرصت‌هایی که در هرگوشه و جنبه زندگی من حضور دارند، در حال جریان است.

با فکری باز پذیرای تمامی خوبی‌ها و ثروت درون جهان هستم. ممنون ای خالق.

من دارای پتانسیل بی‌اندازه‌ای هستم.

من برای همه پروژه‌هایم شوق فراوانی دارم.

درآمد من به صورت خودکار بیشتر و بیشتر می‌شود.

پول بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی من است

من می دانم که پول برای رسیدن به یک زندگی خوب ضروری است

همیشه به اندازۀ کافی پول دارم

من همیشه پول کافی خواهم داشت تا نیازهایم را محقق کنم.

می توانم به راحتی هزینه های خود را بپردازم چون هر روز پول زیادی جذب میکنم.

هرچه بیشتر از زندگی لذت ببرم، پول بیشتری در می‌آورم.

جملات تاکیدی جذب ثروت و کامیابی

من ذهنیت ثروت‌ پذیری را تایید می‌کنم.

من دارای ثروتی از خلاقیت هستم.

جهان تمامی خواسته‌های مرا برآورده می‌کند.

من ثروتی از انرژی و خلاقیت دارم.

متن انرژی بخش و تاکیدی برای جذب پول

من شخص سپاسگزاری هستم که ثروت کائنات را به سوی خود جذب می‌کنم.

من از میان موانع و مشکلات می‌بینم که ثروت از آن من است.

من سپاسگزار استفاده از قدرت ذهن برای جذب پول منبع بی‌کران ثروتم هستم.

در هر لحظه من خیلی راحت، مشتاقانه و آسان ثروت را می‌پذیرم.

در هر قدم، فرصتی فوق العاده برای من ظاهر می‌شود.

جملات تاکیدی جذب ثروت و کامیابی

من تمام چیزهایی که برای رسیدن به هدفم لازم دارم را دارا هستم.

احتمالات برای من استفاده از قدرت ذهن برای جذب پول بی‌پایان هستند.

من لایق بهترین‌ها هستم و آنها به سمت من می‌آیند.

همیشه یقین دارم که مسیری که در آن هستم بهترین مسیر برای من است.

متن و جملات انگیزشی جذب ثروت

مانند یک آهنربای بزرگ تمامی خواسته‌هایم را به شکل ثروتی عظیم به سمت خود جذب می‌کنم.

بیش از آنچه که آرزویش را دارم به دست خواهم آورد، من می‌توانم.

همۀ چیزهای خوب، خیلی ساده و بدون زحمت به سمت من میآیند.

امروز با موقعیت‌ها پر شده است و من آن‌ها را بدست میآورم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.