باز کردن و بستن موقعیتها چگونه است؟


پیامبر (ص) چگونه نماز می‌‌خواند با دست باز یا بسته؟

آیت‌الله العظمی سبحانی به سئوالی پیرامون چرایی اقامه نماز با دست باز از سوی شیعه و نیز بستن دست‌ها از سوی اهل سنت، با ذکر پیشینه این مسأله پاسخ گفتند.

مرکز خبر حوزه متن این پاسخ را منتشر کرده است.

چرا شیعیان با دست باز نماز می‌خوانند؟
قرار دادن دست راست بر روی دست چپ در نماز (دست بسته نماز خواندن) از اموری است که استحباب آن بین فقهای سه مذهب از مذاهب چهارگانة اهل سنّت مشهور است:

حنفی‌ها می‌گویند: روی هم گذاشتن دست‌ها در نماز، سنّت است و واجب نیست، و برای مرد بهتر است که کف دست راستش را بر پشت دست چپ، زیر ناف قرار دهد، و زن دست‌ها را بر سینه‌اش بگذارد.

شافعی‌ها می‌گویند: گذاشتن دست روی یکدیگر، در نماز، برای مرد و زن سنّت است و بهتر است که کف دست راست را بر پشت دست چپ زیر سینه و بالای ناف به سمت چپ قرار دهد.

حنبلی‌ها می‌گویند: گذاشتن دست‌ها روی هم، سنّت است و بهتر است که کف دست راست را بر پشت دست چپ نهاده، زیر ناف قرار دهند.

فرقه مالکیّه بر خلاف سه مذهب فوق می‌گویند: آویختنِ دست‌ها در نمازهای واجب، مستحب است، قبل از مالکی‌ها نیز جماعتی همین قول را گفته‌اند که از آن جمله‌اند: عبداللّه بن زبیر، سعید بن مسیّب، سعید بن جبیر، عطاء، ابن جریح، نخعی، حسن بصری، ابن سیرین و جماعتی از فقها.

از امام اوزاعی منقول است که نمازگزار، بین آویختن دست‌ها یا روی هم قرار دادن آنها مخیر است.[1]
امّا مشهور بین شیعه امامیّه آن است که قرار دادن دست‌ها روی یکدیگر در نماز، حرام، و موجب بطلان نماز است و به ندرت از فقهای شیعه کسی قائل به کراهت شده، مانند ابو الصلاح حلبی در کافی.[2]

کیفیت نماز پیامبر(ص)
با این که به جز مالکی‌ها، مذاهب دیگر اهل سنّت، قرار دادن دست چپ بر دست راست در نماز را جایز شمرده‌اند و دربارة این مسأله سخن بسیار گفته‌اند، با این حال دلیل قانع کننده‌ای حتّی بر جواز آن ندارند،چه رسد بر استحباب. بلکه می‌توان ادّعا کرد که دلایلی بر خلاف ادعای آنان وجود دارد و روایاتی که از فریقین (شیعه و سنّی) بیانگر طریقه نماز گزاردن رسول اکرم(ص) است، از گذاشتن دست‌ها بر یکدیگر سخنی به میان نیاورده است و امکان ندارد که پیامبر (ص) امر مستحبّی را در طول حیات خود(یا بخشی از آن) ترک نماید. اکنون سه نمونه از این روایات، دو مورد از طریق اهل سنّت و دیگری از طریق شیعه امامیّه را ذکر می‌کنیم که هر دو روایت، چگونگی نماز پیامبر(ص) را بیان می‌کند و در هیچ‌یک کو‌چکترین اشاره‌ای به روی هم قرار دادن دست نشده، چه رسد به چگونگی آن:

الف: حدیث ابی حُمید ساعدی
حدیث ابی حُمید ساعدی را برخی از محدّثان (سنّی) روایت کرده‌اند و ما از کتاب سنن بیهقی نقل می‌کنیم که گفت: او رو به اصحاب پیامبر‌(ص) کرد و گفت: من داناترین شما به نماز رسول خدا (ص) هستم. گفتند: به چه سبب؟ زیرا تو نه بیش از ما پیرو آن حضرت بوده‌ای و نه افزونتر از ما مصاحبتش کرده‌ای. گفت: چرا، گفتند: پس (کیفیّت نماز آن حضرت را) بر ما عرضه کن. ابوحُمید گفت:

رسول خدا(ص) هرگاه می‌خواست به نماز بایستد، دست‌ها را تا برابر شانه‌هایش بالا می‌بُرد، سپس تکبیر می‌گفت و هنگامی که همه اعضایش به حال اعتدال در جای خود قرار می‌گرفت به قرائت می‌پرداخت، آنگاه تکبیر می‌گفت و دست‌ها را تا برابر شانه بالا می‌بُرد، پس از آن به رکوع می‌رفت و دو کف دست را بر زانوها می‌گذاشت و در حال اعتدال که نه سرش را بالا می‌گرفت و نه پایین می‌انداخت، رکوع را انجام می‌داد. سپس از رکوع سر بلند می‌کرد(می‌ایستاد) و می‌گفت: سمع اللّه لمن حمده. آنگاه دست‌ها را تا برابر شانه‌ها بالا می‌بُرد و تکبیر می‌گفت،

سپس (برای سجده) متوجّه زمین شده و دست‌هایش را (در سجده) از پهلوهایش جدا می‌گرفت، آنگاه سر از سجده برمی‌داشت و پای چپش را خم می‌کرد و بر آن می‌نشست. انگشتان پاهایش را در سجده باز می‌نمود و سجده دوم را نیز همین‌گونه انجام می‌داد و پس از سجده، تکبیر می‌گفت، سپس پایش را خم کرده بر آن می‌نشست در حالی که هر عضوی به حال اعتدال قرار می‌گرفت. رکعت بعدی را هم به همین کیفیّت انجام می‌داد و پس از دو رکعت در حال قیام، تکبیر می‌گفت و دست‌هایش را تا برابر شانه‌ها بالا می‌برد همانگونه که تکبیر افتتاحیّه را انجام می‌داد و در بقیّه نمازش نیز همین‌طور عمل می‌کرد تا به سجده آخر. پس از آن سلام می‌گفت، پای چپ را عقب قرار می‌داد و بر سمت چپ بر وَرِک[3] می‌نشست.
همه گفتند: ابوحمید راست گفت، رسول خدا(ص) بدین گونه نماز می‌گزارد.[4]
این بود حدیثی در مقام بیان کیفیّت نماز رسول خدا(ص) که از طریق اهل سنّت روایت شده که وجه دلالت آن را دانستیم. اکنون به حدیثی که شیعه امامیه روایت کرده توجه کنید:

ب: حدیث حمّاد بن عیسی
حمّاد بن عیسی از امام جعفر صادق (ع) روایت کرده که آن حضرت فرمود: چه قدر ناپسند است برای مردی که 60یا 70 سال از عمرش بگذرد و یک نماز با شرایط کامل انجام نداده باشد. حمّاد گفت: (از این سخن امام (ع)) در دلم احساس حقارت کردم و عرض کردم: فدایت شوم، نماز را (با شرایط کامل) به من تعلیم فرما.

پس ابوعبداللّه (ع) (جعفر بن محمّد‘) راست قامت رو به قبله ایستاد و دست‌هایش را با انگشتان بسته بر روی رانهایش انداخت و پاهایش را نزدیک به هم به فاصلة سه انگشت باز قرار داد و انگشتان پاهایش همه رو به قبله بود و آنها را از قبله منحرف نمی‌کرد و با خشوع و فروتنی تمام بود، پس تکبیر گفت و سوره حمد و قل هو اللّه احد را با ترتیل قرائت کرد، سپس به اندازه باز کردن و بستن موقعیتها چگونه است؟ نفس کشیدنی در حال قیام صبر کرد و پس از آن تکبیر گفت در حالی که هنوز ایستاده بود، آنگاه به رکوع رفت و دو کف دستش را با انگشتان باز روی کاسه زانوهایش قرار داد و زانوها را به عقب داد تا پشتش صاف شد به طوری که اگر قطره‌ای آب یا روغن بر پشتش ریخته می‌شد به واسطه راست بودن پشتش به هیچ طرف مایل نمی‌گشت،

امام گردنش را (در رکوع) راست گرفت و چشمانش را بست و سه مرتبه با ترتیل تسبیح (سبحان رَبّی العظیم وبحمده) گفت، سپس راست قامت ایستاد و چون کاملاً به حال قیام درآمد، گفت: «سمع اللّه لمن حمده» و بعد از آن در همان حال قیام، تکبیر گفت و دستها را تا مقابل صورت بالا آورد، و آنگاه به سجده رفت و دستهایش را قبل از زانوها بر زمین گذاشت و سه مرتبه گفت: سبحان ربّی الأعلى وبحمده، و (در سجده) عضوی از بدنش را بر عضو دیگر نگذاشت و بر هشت موضع سجده کرد: پیشانی، دو کف دست، دو کاسه زانو، دو انگشت ابهام پا، و بینی، ( گذاشتن هفت موضع در سجده بر زمین واجب و گذاشتن بینی بر خاک سنّت است که اِرغام نامیده می‌شود). سپس سر از سجده برداشت و هنگامی که راست نشست، تکبیر گفت و ساق پای چپ را خم کرده، روی آن نشست و پشت پای راستش را بر کف پای چپش گذاشت و گفت: «أستغفر اللّه ربّی و أتوب إلیه»، و در همان حال نشسته تکبیر گفت و بعد سجده دوم را مانند سجده اوّل بجا آورد و همان ذکر تسبیح را در سجده دوم نیز گفت و از عضوی از بدنش برای عضو دیگر در رکوع و سجود کمک نگرفت و در حال سجده دست‌هایش را به صورت بال از بدنش جدا گرفت و ذراعِ دستها را بر زمین نگذاشت و بدین ترتیب دو رکعت نماز بجا آورد .

سپس فرمود: ای حمّاد، این گونه نماز بخوان، و در نماز به هیچ سویی التفات مکن و با دست‌ها و انگشتانت بازی مکن و آب دهان به راست و چپ یا پیش رویت مینداز.[5]
چنان که ملاحظه می‌شود هر دو روایت در صدد بیان کیفیّت نماز واجب است و در هیچکدام کوچکترین اشاره‌ای به روی هم گذاشتن دست‌ها نشده است، زیرا اگر گرفتن دست سنّت بود، امام صادق (ع) در بیان خود آن را ترک نمی‌کرد و حال این که آن حضرت با عمل خود، نماز رسول خدا (ص) را برای ما مجسّم می‌کرد، چون او از پدرش امام باقر(ع) و امام باقر(ع) از پدرانش و آنها از امیرمؤمنان(ع) و او از رسول اعظم صلوات اللّه علیهم اجمعین گرفته‌اند. بنابراین، دست روی دست گذاشتن در نماز بدعت است؛ زیرا گرفتن دست در واقع داخل کردن چیزی است در شریعت که از شریعت نیست.

ج. آموزش نماز به کسی که نماز صحیح نمی‌خواند
در میان محدثان اهل سنت حدیثی است به نام «حدیث المسیء صلاتُه» یعنی حدیث کسی که نماز خود را صحیح نمی‌خواند، در این حدیث چنین آمده است:
ابوهریره می‌گوید: پیامبر وارد مسجد شد، مردی نیز وارد مسجد شد و نماز گزارد، سپس به حضور پیامبر‌(ص) آمد و سلام کرد. پیامبر‌(ص) سلام او را پاسخ گفت و فرمود: برگرد و دو مرتبه نماز بخوان، رفت و نماز گزارد و به سوی پیامبر بازگشت، پیامبر نیز فرمود: برگرد باز نماز بگزار، این کار سه بار تکرار شد، سرانجام آن مرد عرض کرد: سوگند به خدایی که تو را به حق مبعوث کرده است، من جز آنچه انجام می‌دهم، چیزی نمی‌دانم، چه بهتر که نماز را به من بیاموزی.

در این هنگام پیامبر‌(ص) فرمود: هرگاه به نماز ایستادی تکبیر بگو، سپس آنچه از آیات قرآن می‌دانی، بخوان، سپس رکوع کن به گونه‌ای که بدنت آرام گردد، آنگاه پیامبر‌(ص) دیگر اجزا و شروط نماز را به او می‌آموخت[6] و هیچ اشاره‌ای به گذاردن دست راست بر دست چپ نمی‌کند، در حالی که اگر این کار واجب و یا مستحب مؤکد بود، از گفتن آن خودداری نمی‌کرد.

نظر ائمّه (علیهم السلام)
با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، روشن گردید سنت بودن دست روی دست گذاشتن در نماز ثابت نشده است، بدین جهت می‌بینیم که ائمّه اهل بیت(علیهم السلام) از این عمل (گرفتن دست در نماز)، احتراز می‌کردند و آن را از افعال مجوس در مقابل پادشاه می‌دانستند.
محمّد بن مسلم از امام جعفر صادق یا امام محمّد باقر ‘روایت کرده، می‌گوید: به آن حضرت عرض کردم: حکم کسی که دستش را در نماز بر دست دیگر می‌گذارد، چیست؟ فرمود: این عمل، باز کردن و بستن موقعیتها چگونه است؟ تکفیر است و نباید انجام شود.(تکفیر به معنی تعظیم در مقابل پادشاهان است).

زراره از حضرت امام محمّد باقر (ع) روایت کرده که فرمود: بر تو باد توجه به نماز، و در نماز تکفیر مکن(دستهایت را بر هم مگذار)، زیرا مجوس این عمل را انجام می‌دهند.
صدوق به سندی از امیر مؤمنان علی (ع) روایت کرده که آن حضرت فرمود: مسلمان دستهایش را در نماز جمع نمی‌کند و در حالی که در مقابل خدای عزّ وجلّ ایستاده است، تشبّه به اهل کفر (یعنی مجوس) نمی‌ورزد.[7]
در خاتمه یادآوری می‌کنیم که آقای دکتر علی سالوس بعد از نقل نظریات و فتاوای فقهای شیعه و سنّی، (در مورد نهادن دست‌ها بر یکدیگر در حال نماز) به کسانی که دست روی دست گذاشتن را حرام می‌دانند حمله کرده و می‌گوید: «کسانی که قائل به حرمت و مبطل بودن این عمل هستند یا تنها آن را حرام می‌دانند، به واسطه تعصب مذهبی، بین مسلمین اختلاف و تفرقه ایجاد می‌کنند».[8]

جا دارد از ایشان پرسیده شود: اگر تلاش و بررسی وتحقیق در کتاب و سنّت، شیعه را به این نتیجه رسانده که گرفتن دست در نماز، امری است که بعد از نبی اکرم(ص) پیدا شده و مردم در زمان خلفا به آن امر می‌شدند، گناه شیعه چیست؟ و در این صورت هر کس گمان کند که آن عمل جزئی از نماز است چه واجب باشد یا مستحب، تحقیقاً در دین امری را بدعت نهاده که از دین نیست. آیا جزای کسی که در کتاب و سنّت اجتهاد و تحقیق نماید این است که با تیر اتّهام به تعصّب مذهبی و ایجاد اختلاف، مورد هدف قرار گیرد؟

اگر این اتّهام بجا باشد، آیا امام مالک را نیز می‌توان این گونه متّهم کرد؟ زیرا او گرفتن دست را مطلقاً، یا در نمازِ واجب، مکروه می‌داند. آیا می‌توان امام دارالهجره را به تعصّب مذهبی و ایجاد خلاف متّهم کرد؟
به چه دلیل دست بسته نماز خواندن را نشانه تعصّب مذهبی و میل به اختلاف بین مسلمین نمی‌دانید؟ قضاوت با شماست.

[1] . محمّد جواد مغنیه: الفقه علی المذاهب الخمسه، ص 110، وملاحظه شود «رسالة مختصرة السدل» ا از دکتر عبدالحمید، ص 5.
[2] . محمد حسن نجفی، جواهر الکلام:11/15ـ16.
[3] . تورک عبارت است از این که انسان در حال نشستن بر روی پای چپ بنشیند، وروی پای راست را بر کف پای چپ قرار دهد.
[4] . سنن بیهقی:2/72، 73، 101، 102; سنن أبی داود:1/194، باب افتتاح الصّلاة، حدیث 730ـ736; سنن ترمذی:2/98، باب صفة الصّلاة.
[5] . شیخ حرّ عاملی: وسائل الشیعه، 4، باب 1 از ابواب افعال نماز، حدیث 1، و باب 17،
حدیث 1و2.
[6] . صحیح بخاری، ج1، ص 189، شماره 793; صحیح مسلم:2/11.
[7] . شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه:4، باب 15 از ابواب قواطع الصّلاة، حدیث 1، 2و 7.
[8] . فقه الشیعة الإمامیه ومواضع الخلاف بینه و بین المذاهب الأربعه:183.

لخته شدن خون در مغز چگونه اتفاق می افتد؟ علل و درمان

لخته شدن خون در مغز منجر به گرفتگی رگ ها و مویرگ ها مغزی شده و در نتیجه، اتفاقات بسیار ناگواری برای سلول ها و بافت های مغز می افتد که طیفی از نارسایی مغزی تا سکته های مغزی شدید و مرگ را به همراه دارد. زنجیره اتفاقاتی که منجر به لخته شدن خون در مغز می شوند ممکن است در تمامی سنین و برای همه رخ دهند و حتی جنین در رحم مادر نیز ممکن است دچار آن شود. سکته مغزی ناشی از لخته خونی می تواند براحتی منجر به مرگ شود. در صورت تشخیص به موقع و مراجعه به برترین جراحان مغز و اعصاب، می توان از بروز آسیب ها جلوگیری به عمل آورد.

لخته های خونی در مغز

لخته خونی شامل دسته ای از سلول های خونی است که از حالت مایع به شکل ژله مانند یا نیمه جامد در آمده‌ اند. لخته شدن خون فرآیندی لازم برای زنده ماندن است، زیرا مانع از دست دادن میزان زیادی از خون به دلیل بریدگی و یا پارگی رگ های بدن می شود. اما هنگامی که این لخته خونی در درون رگ ها و مویرگ های بدن شکل می گیرد، به خودی خود حل نمی شود. این موضوع بسیار خطرناک بوده و در اغلب مواقع به قیمت جان فرد تمام خواهد شد.

طبق راهنمای کلینیک جامع قاعده جمجمه و هیپوفیز ایران، یک لخته خونی غیر متحرک در اکثر اندام های انتهایی بدن ممکن است آسیبی به ما نزند، اما در صورت جابجایی و رفتن به ریه ها، قلب، و مغز می تواند براحتی عوارض جبران ناپذیری ایجاد نموده و به همین دلیل وضعیتی اورژانسی ایجاد نماید. به دلیل ساختار فشرده مغز و شبکه ظریف مویرگی آن، ایجاد و یا جابجایی لخته های خونی در آنها به دلیل جلوگیری از رسیدن اکسیژن و مواد غذایی به سلول های مغزی می تواند منجر به مرگ و آسیب بافت هایی شود که لخته در رگ های آنها حضور دارد. همچنین، لخته شدن خون در مغز به دلیل ایجاد مانع بر سر راه جریان خون، منجر به تورم مسیر قبل از خود و در نهایت پارگی و خونریزی مغزی شود.

لخته های خونی در مغز

انواع لخته های خونی در مغز

روش های مختلفی برای دسته بندی انواع لخته های خونی وجود دارند. یک روش، بر اساس محل ایجاد لخته خونی است که به دو دسته با منشاء مغزی و یا با منشاء خارج مغزی تقسیم می شوند.نوع معمول و رایج دسته بندی لخته های خونی به صورت زیر هستند:

 • ترومبوز: لخته های خونی از نوع ترومبوز ثابت بوده و از جای خود حرکت نمی کنند. این لخته ها در همان محلی که ایجاد شده اند باقی می مانند و معمولاً منجر به انسداد جریان خونی می شوند.
 • آمبولی: گاه لخته های خونی به قطعات کوچکتر خرد شده و سپس همراه جریان خون در بدن به گردش در می آیند.

نوع دیگر دسته بندی لخته های خونی بر اساس محل شکل گیری آنهاست:

 • لخته های سرخرگی: این لخته ها در سرخرگ ها شکل گرفته و منجر به انواع سکته های مغزی می شوند.
 • لخته های سیاهرگی: این لخته ها در سیاهرگ ها شکل گرفته و سرعت تشکیل آنها کم است. به همین دلیل تا زمان وسیع شدن آسیب وارده به بدن، شما ممکن است متوجه وجود آنها نشوید:
 • ترومبوز سیاهرگی سطحی: این لخته ها در سیاهرگ های سطحی مغز ایجاد می شوند. معمولاً خرد نشده و با جریان خون جابجا نمی شوند.
 • ترومبوز سیاهرگی عمیق: معمولاً در یکی از سیاهرگ های اصلی و در عمق مغز و ساختارهای نزدیک قاعده جمجمه شکل می گیرند.
 • آمبولی ریوی: این لخته ها در سیاهرگ های پا شکل گرفته و معمولاً در رگ های ریه گیر کرده و منجر به مرگ می شوند. در برخی موارد بخش هایی از آنها همزمان به مغز رسیده و منجر به بروز سکته مغزی نیز می شوند.

انواع لخته های خونی در مغز

علت لخته شدن خون در مغز

علل مختلف و متعددی برای بروز لخته خونی در مغز گفته شده اند. چه لخته خونی در خود مغز تشکیل شده و چه از نقاط دیگر بدن به آنجا رسیده باشد، علل و عوامل زیر می توانند در ایجاد آن نقش داشته باشند:

 • سن بالای 65 سال
 • مسافرت های طولانی که ناچار به نشستن بیش از 4 ساعت باشید
 • استراحت مطلق طولانی
 • بستری بودن به مدت طولانی
 • نشستن های طولانی طی روز
 • چاقی
 • بارداری
 • سابقه خانوادگی لخته خون در سر
 • سرطان
 • مصرف مواد
 • مصرف دخانیات
 • قرص های ضد بارداری
 • فشار خون بالا
 • کلسترول بالا
 • دیابت
 • وقفه تنفسی خواب
 • انواع بیماری های قلبی/عروقی و آریتمی قلبی
 • ابتلا به کووید-19

نکته مهم در لیست بالا این است که بسیاری از این موارد را می توان با اصلاح سبک زندگی بهبود بخشید برای مثال چاقی شدید و بیماری چاقی که بی تحرکی شدید را به همراه دارد از عوامل مهم DVT پس از میان سالی است که در صورت شدید بودن با جراحی لاغری قابل درمان است

علت لخته شدن خون در مغز

علائم لخته خون در مغز

وجود لخته خون در مغز عملاً به معنای سکته مغزی ایسکمیک و یا حمله ایسکمیک گذرا است. به گفته دکتر محمد صمدیان استاد برتر جراحی مغز و اعصاب دانشگاه شهید بهشتی تهران در کلینیک جامع قاعده جمجمه و هیپوفیز ایران، علایم لخته خون در مغز عبارتند از:

 • مشکلات ناگهانی بینایی و یا نابینایی
 • مشکلات ناگهانی تکلم
 • مشکلات ناگهانی بلع، قورت دادن، و حتی آشامیدن
 • سردرد ناگهانی شدید
 • حالت تهوع و استفراغ
 • بی حسی و یا از کار افتادن یک طرف بدن
 • مشکلات ناگهانی تعادل و راه رفتن

در صورت داشتن علایم و نشانه های فوق لازم است هر چه سریعتر برای حفظ جانتان به نزدیکترین اورژانس مراجعه فرمایید تا در اسرع وقت نسبت به درمان شما اقدام شود.

علائم لخته خون در مغز

لخته خون در مغز نشانه چیست؟

لخته خون در مغز می تواند به دلایل بسیاری ایجاد شود. به نظر دکتر محمد صمدیان استاد برتر جراحی مغز و اعصاب دانشگاه شهید بهشتی تهران در کلینیک جامع قاعده جمجمه و هیپوفیز ایران، عوامل زیر مهمترین دلایل ایجاد لخته خونی در مغز می باشند:

· نشستن های طولانی مدت (مسافرت با ماشین، قطار و هواپیما) · درمان های جایگزینی هورمون
· استراحت طولانی در رختخواب (بویژه بعد از جراحی یا بیماری) · مصرف داروهای سرطان پستان
· بارداری · انواع خاصی از سرطان (ریه، لوزالمعده، میلوم چندگانه، خون)و عوارض آن مانند لنف ادم
· مصرف دخانیات · آسیب های مغزی تروماتیک
· مصرف مواد · برخی جراحی های سنگین
· چاقی · سن بالای 60 سال
· مصرف الکل · بیماری های خودایمنی
· مصرف قرص های ضد بارداری · سابقه خانواده سکته مغزی
· بیماری های مرتبط با التهاب های مزمن · بیماری های عفونی (ایدز، هپاتیت سی، بیماری لایم)

لخته خون در مغز نشانه چیست

عوارض لخته های خونی در مغز

به نظر دکتر محمد صمدیان، جراح برجسته مغز و اعصاب تهران، عوارض لخته های خونی در مغز بستگی به محل بروز، اندازه لخته، و بافت های آسیب دیده مغزی ناشی از لخته خونی دارند. همچنین، در صورت بروز پارگی رگ های خونی مغز، عوارض متفاوت باز کردن و بستن موقعیتها چگونه است؟ خواهند شد. به طور معمول لخته های خونی در مغز منجر به بروز سکته مغزی ایسکمیک و یا خونریزی مغزی می شوند. به همین دلیل عوارض هر یک به ترتیب بیان خواهند شد.

 • عوارض سکته مغزی ایسکمیک:

علایم و عوارض کلی سکته مغزی ایسکمیک ناشی از لخته شدن خون در مغز عبارتند از:

بی حسی یا ضعف ناگهانی صورت، دست یا پا، بویژه در یک سمت بدنخواب آلودگی ناگهانی
اغتشاش شعور ناگهانیسرگیجه ناگهانی
مشکلات باز کردن و بستن موقعیتها چگونه است؟ تکلم ناگهانیفقدان ناگهانی تعادل یا هماهنگی بدنی
مشکلات بینایی ناگهانی در یک یا دو چشمسردرد شدید ناگهانی بدون دلیل مشخص
مشکلات ناگهانی راه رفتن

همچنین، سکته مغزی ایسکمیک در زنان ممکن است منجر به برخی یا همه عوارض و علایم زیر شود:

در کنار علایم عمومی سکته های مغزی علایم اختصاصی خونریزی مغزی به شرح زیرند:

ویرایش مکان در گوگل مپ چگونه انجام می‌شود؟

ویرایش مکان در گوگل مپ

با تنظیم آدرس خانه و محل کار خود کمتر تایپ کنید و سریع‌تر راهنمایی دریافت کنید. تکنولوژی گوگل مپ از تصاویر ماهواره ای برای نمایش مکان ها استفاده می‌کند در گوگل مپ می‌توانید برای بزرگنمایی از علامت پلاس(+) استفاده نمایید.
گوگل به دلایلی از جمله بسته و یا منتقل شدن کسب و کار به یک مکان دیگر و یا باز شدن موقتی یک شغل جدید در یک آدرس و موارد مشابه دیگر در نظرگرفت تا امکان ویرایش مکان در گوگل مپ را فعال کند.
برای باز کردن و بستن موقعیتها چگونه است؟ باز کردن و بستن موقعیتها چگونه است؟ کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با راهنمایی ویرایش مکان در گوگل مپ با ما همراه باشید.

گوگل مپ چیست؟

ابزاری برای نقشه نگاری است که به صورت بسیار دقیق تمامی جزئیات را به ما نشان می دهد یک راهنمای جامع و کامل است. برای ویرایش مکان درGoogle Maps مراحل زیر را گام به گام انجام دهید.

آنچه در این نوشته می‌خوانید:

روش ویرایش مکان در گوگل مپ

Google Maps را باز کنید. با تایپ باز کردن و بستن موقعیتها چگونه است؟ آدرس در قسمت جست و جو یا کلیک بر روی موقعیت مکانی در نقشه، مکانی که قرار است تغییر دهید را گزارش دهید.
سپس یک صفحه به شکل زیر باز می شود و در این مرحله لازم است تا بر روی پیشنهاد ویرایش کلیک نمایید.

google map

در جعبه پیشنهاد یک ویرایش که باز می شود، یکی از دو گزینه ویرایش مکان در گوگل مپ را انتخاب کنید.
مانند: تغییر نام و سایر جزئیات یا بسته شدن یابرداشتن
اگر مکان Google Maps برای همیشه بسته است، وجود ندارد یا تکراری است، بستن یا حذف را در پنجره پیشنهاد یک ویرایش انتخاب کنید.

ویرایش مکان در google map

وقتی روی تغییر نام و سایر جزئیات کلیک می‎کنید، یک صفحه ویرایش باز می‎‌شود.
این صفحه نام مکان، دسته، آدرس خیابان، ساعت کاری، شماره تلفن و URL وب سایت را نشان می‌دهد.

ویرایش مکان توسط گوگل map

برای تغییر نام، دسته یا آدرس خیابان، روی اطلاعاتی که از قبل وجود دارد کلیک کنید.
برای ویرایش مکان در گوگل مپ روی آدرس در نقشه کلیک کنید و در صفحه باز شده، نقشه را در زیر مکان ثابت حرکت دهید تا وقتی که به درستی قرار گیرد و در نهایت انجام شد را انتخاب کنید.

با کلیک روی پیکان در بخش ساعت‌ها، ساعت کاری خود را تغییر دهید.
با تایپ کردن روی محتویات بخش وب سایت، URL وب سایت خود را وارد کنید یا تغییر دهید.
وقتی همه تغییرات را انجام دادید، دکمه فرستادن را فشار دهید.

گوگل مپ

یک آدرس خوب دارای چه ویژگی‌هایی است؟

نام:
بهتر از نام رسمی مکانی استفاده کنید که قصد دارید آن را ثبت نمایید.
نام مکانی که در وب سایتتان نیز ثبت شده است.

نشانی:
ممکن است با وارد کردن مکان خود مپ نشانی را به صورت ناقص نمایش دهد در نتیجه شنا جزئیات بیشتری به آن اضافه نمایید.

نشانگر:

هنگامی که یک نشانگر را جابجا می کنید مطمئن شوید که به اندازه کافی زوم کرده باشید
این روش به شما کمک می کند تا ساختمان ها را ببینید و نشانگر را روی ساختمان مدپنظر خود قرار دهید.

دسته بندی:

صنف خود را به صورت کامل توصیف نمایید و از دسته های خاص استفاده کنید.
به عنوان مثال: شرکت ارائه دهنده خدمات IT

ساعت:

ساعات کاری خود را به صورت دقیق در طول ایام هفته ثبت باز کردن و بستن موقعیتها چگونه است؟ نمایید.

شماره تلفن:

پیشنهاد می شود از شماره ثابت استقاه نمایید.

سایت اینترنتی:

در این فیلد وب سایت اصلی شرکت خود را قرار دهید.

راهنمای استفاده ازمپ

چرا ثبت آدرس در گوگل مپ حائز اهمیت است؟

زیرا از این طریق کاربران راحت تر می‌توانند به ما دسترسی پیداکنند.
اگر کسب و کار شما به صورت ارائه خدمات به مشتریان است به جای ثبت آدرس خود محدوده مناطقی که در آن خدمات ارائه می دهید را ثبت نمایید.

چه مدت طول می کشد تا تغییرات ویرایش مکان در گوگل مپ ثبت شود؟

ممکن است ثبت تغییرات شما بین چند دقیقه تا چند روز زمان ببرد و مدتی طول می‌کشد تا بر روی نقشه به روز شود پس نگران نباشید.

اگر آدرس خود را از گوگل مپ حذف نماییم چه اتفاقی می افتد؟

اگر آدرس شغلی خود را حذف نمایید تنها منطقه خدمات شما نمایش داده خواهد شد.
و اگر وارد منطقه خدماتی نشده باشید به طور پیش فرض یک منطقه محلی برای شما انتخاب می شود و سپس می توانید در صورت لزوم آن را نیز ویرایش نمایید.

نتیجه گیری

اطمینان حاصل نمایید که آدرس شما به صورت دقیق در حال ثبت است.
شهر-خیابان- کوچه-طبقه-شماره ساختمان و واحد را به صورت دقیق وارد نمایید.
توجه داشته باشید به هنگام ویرایش مکان در گوگل مپ فقط اطلاعاتی را وارد کنید که بخشی از آدرس رسمی و دقیق شما است
و اطلاعاتی مانند خیابان های متقاطع و نشانی های مجاور را فقط در اطلاعات بیشتر وارد نمایید.
برای دسترسی راحت تر به آدرس محل برگزاری الکامپ 1400 از گوگل مپ استفاده کنید.

درمان دررفتگی مفصل شانه، کتف و بازو

بب8

دررفتگی شانه یک آسیب دردناک است که بر اثر ضربه شدید ایجاد می‌شود و در اغلب موارد، علت آن برخوردهای شدید در ورزش یا زمین خوردن می‌باشد. در این آسیب، قسمت بالایی استخوان بازو از موقعیت نرمال خود خارج می‌شود و آسیب بسیار زیادی به بافت‌های نرم اطراف مفصل (عضلات، تاندون‌ها و لیگامنت‌ها) می‌زند و به همین علت دررفتگی شانه نیاز به رسیدگی فوری پزشکی دارد. در صورتی که ورزشکار بخواهد از بروز آسیب مجدد جلوگیری کند، گذراندن یک برنامه توان بخشی کامل برای او ضروری است.

تفاوتی نمی‌کند که آسیب دیدگی شانه‌ی شما تا چه حد پیچیده باشد، دکتر وریانی، جراح ارتوپد و دارای تخصص ویژه در این زمینه است و می‌تواند به شما کمک کند. ما در به‌روز‌ترین و پیشرفته‌ترین عمل‌های جراحی، از جمله جراحی بسته تخصص داریم. ما استانداردهای بسیار بالایی برای بهبودی شما داریم و برای بازیابی عملکرد و دامنه حرکتی نرمال شانه شما، تمام تلاش خود را خواهیم کرد. هدف ما این است که شما به انجام دادن فعالیت‌هایی که دوست دارید، ادامه دهید.

علائم دررفتگی شانه

مهمترین علائم در رفتن شانه عبارتند از:

گاهی اوقات ممکن است در رفتن شانه منجر به پارگی رباط یا تاندون در شانه شود و یا ممکن است به عصب آسیب برساند. مفصل شانه می تواند رو به جلو، رو به عقب یا رو به پایین جابجا شود. یکی از انواع معمول در رفتگی شانه وقتی است که شانه به جلو سر می خورد. یعنی استخوان بالای بازو از فصل خود به سمت جلو و پایین جابجا میشود. این حالت ممکن است هنگام پرت کردن بازو به جلو اتفاق بیافتد.

درمان

اقدامات اولیه برای درمان دررفتگی شانه، شامل دو مرحله می‌شود. مرحله اول، حفاظت از مفصل آسیب دیده و پیشگیری از آسیب بیشتر شانه است و مرحله دوم مراجعه به پزشک در اولین فرصت ممکن است.

کمک‌های اولیه

مفصل شانه را حرکت ندهید. در صورت امکان شانه را به کمک یک باند پهن (مانند پارچه‌ای سه گوش که به گردن گره خورده) بی حرکت کنید تا از اسیب بیشتر جلوگیری کنید.

گذاشتن یخ یا کمپرس سرد می‌تواند در کاهش درد و تورم موثر باشد. از گذاشتن مستقیم یخ روی پوست و از تکان دادن مفصل در هنگام گذاشتن کمپرس سرد خودداری کنید. شما می‌توانید در ابتدا، در هر ساعت، بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه روی شانه کمپرس سرد بگذارید و در صورت نیاز، مدت زمان بین گذاشتن کمپرس سرد را افزایش دهید.

ثابت کردن مفصل شانه

به طور معمول برای بی حرکت کردن شانه، از یک باند پهن سه گوش استفاده می‌شود و شانه به سمت داخل چرخیده و روی قفسه سینه و در داخل این باند قرار می‌گیرد و تا زمانی که شانه کاملا خوب شود، به همین شکل بی حرکت نگه داشته می‌شود. برای آن که شانه مجددا قدرت و دامنه حرکتی قبلی خود را بازیابد، نیاز جدی به گذراندن دوره‌ی توان بخشی جامع دارد. بعد ار جااندازی مفصل شانه، معمولا از شما خواسته می‌شود که بین ۵ تا ۷ روز استراحت کنید و شانه را با کمک باند سه گوش یا اسلینگ بی‌حرکت نگه دارید. در صورتی که آسیب بافت‌های نرم شدید باشد یا دررفتگی با شکستگی همراه باشد، این مدت زمان بیشتر خواهد بود. ممکن است پزشک برای تسکین درد شما، داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی مانند ایبوبروفن تجویز کند.

بعد از یک دوره بی حرکت نگاه داشتن مفصل شانه، می‌توان به تدریج شروع به حرکت دادن شانه و انجام تمریناتی برای افزایش بازه‌ی حرکت بدون درد مفصل، انجام داد.

برای پیشگیری از بروز مجدد دررفتگی لازم است عضلات روتاتور کاف که از مفصل شانه پشتیبانی می‌کنند، تقویت شوند. در این زمینه خصوصا تمرینات مربوط به حرکتی چرخش داخلی شانه بسیار مهم هستند. انجام دادن تمریناتی که با استفاده از کش مخصوص ورزش انجام می‌شوند، برای این مرحله عالی هستند.

جااندازی مفصل

هرچقدر زودتر برای جاانداختن مفصل دررفته اقدام شود، انجام این کار آسان‌تر خواهد بود. جااندازی مفصل را می‌توان بدون جراحی انجام داد که به آن جااندازی بسته‌ی مفصل می‌گویند. در مواردی هم ممکن است برای جااندازی مفصل نیاز به انجام جراحی باشد که به آن جااندازی باز مفصل می‌گویند. تصمیم به انجام جراحی برای جااندازی مفصل، به میزان آسیبهای همراه با دررفتگی مانند آسیب بافت‌های نرم و خود مفصل یا شکستگی استخوان، بستگی دارد.

برای جااندازی مفصل، استخوان بازو که از جایش در سوکت شانه در آمده، سرجایش بازگردانده می‌شود. جااندازی مفصل باید در اولین فرصت ممکن و تنها توسط یک پزشک متخصص و آموزش دیده انجام شود. هرگز سعی نکنید که شانه دررفته را خودتان جااندازی کنید، چرا که ممکن است آسیب بیشتری به خودتان بزنید. در حالت ایده‌ال، بهتر است قبل از جااندازی مفصل، یک عکس رادیوگرافی از آن گرفته شود تا وجود شکستگی در استخوان‌ها بررسی شود. اگر این امکان در هنگام جااندازی مفصل وجود نداشت، لازم است حتما بعد از جااندازی مفصل، عکسبرداری رادیوگرافی انجام شود. اگر میزان دررفتگی شدید باشد، ممکن است برای جااندازی مفصل نیاز به بیهوش کردن بیمار باشد. شواهد نشان دهنده‌ی این موضوع هستند که برای افراد جوان و فعال زیر ۳۰ سال که برای بار چندم دچار دررفتگی شده‌اند، انجام جااندازی به کمک جراحی، بهترین راه برای درمان بیمار است و نتایج این روش موفقیت آمیز‌تر است.

جراحی

در برخی موارد، اگر شخص مکررا دچار دررفتگی شانه می‌شود و یا دررفتگی با شکستگی استخوان همراه است، نیاز به انجام جراحی می‌باشد. همچنین در صورتی که دررفتگی شانه موجب بروز آسیب شدید به ماهیچه‌ها، تاندون‌ها و لیگامنت‌ها، لابروم، رگ‌های خونی یا عصب‌ها شده باشد، نیاز به انجام جراحی می‌باشد. معمولا جراحی تا جای ممکن بلافاصله بعد از آسیب دیدگی انجام می‌شود. در مواردی که شخص به طور مکرر دچار دررفتگی شانه می‌شود، جراحی به منظور ایجاد ثبات در مفصل شانه انجام می‌شود.

روش‌های مختلفی برای انجام جراحی شانه وجود دارد. انتخاب روش جراحی تا حدود زیادی به سطح فعالیت و سبک زندگی بیمار بستگی دارد. برخی از روش‌های جراحی ممکن است باعث شوند که چرخش خارجی مفصل شانه محدود شود و بنابراین برای ورزشکارانی که با راکت کار می‌کنند یا در ورزش خود حرکات پرتابی دست انجام می‌دهند، مناسب نیستند و بر عملکرد ورزشکار تاثیر منفی می‌گذارند.

هدف از انجام جراحی شانه، اتصال مجدد رباط‌های پاره شده و کوتاه کردن یا محکم کردن لیگامنت‌ها می‌باشد. این جراحی‌ها را می‌توان به صورت جراحی بسته با آرتروسکوپ یا به صورت جراحی باز انجام داد، اما در هر دو روش، هدف جراحی یکسان است.

بعد از جراحی، باید تا ۶ هفته دست در اسلینگ (آویز شانه) قرارگیرد. معمولا از بیمار خواسته می‌شود که در طی مدت زمانی که شانه در حال بهبودی است، مچ دست و آرنج خود را حرکت دهد.

مدت زمان ریکاوری پس از جراحی چقدر است؟

ریکاوری بعد از جراحی دارای دوفاز است. فاز اولیه شامل دوره‌ی ابتدایی پس از جراحی می‌شود و سپس در فاز بعدی لازم است بیمار، قدرت و انعطاف پذیری خود را بازیابد و به تدریج به کار یا فعالیت قبلی خود بازگردد. درموارد دررفتگی کامل شانه، فاز اولیه توان بخشی در حدود ۶ هفته و فاز دوم برای بازگشت به کار و فعالیت قبلی، در حدود ۱۰ هفته زمان می‌برد. در صورتی که شخص ورزش‌های پربرخود انجام می‌دهد، زمان بازگشت به فعالیت ورزشی به شرایط جسمانی او بستگی دارد اما ممکن سات تا ۶ ماه طول بکشد.

توان بخشی بعد از جراحی چگونه است؟

فیزیوتراپیست شما در توان بخشی بعد از درمان دررفتگی شانه به شما کمک می‌کند. تمرینات تقویت شانه شامل حرکاتی همراه با وزنه‌های سبک و حرکات شانه باز کردن و بستن موقعیتها چگونه است؟ به سمت طرفین در بازه‌های کوچک با کش تمرینی می‌شود. به تدریج با بهبودی بیشتر شانه و افزایش قدرت و دامنه حرکتی آن، تمرینات گفته شده آغاز می‌شوند و در ادامه تمرینات تقویت عضلات کتف اضافه می‌شوند. بعد از گذشت ۳ الی دههفته، می‌توان تمرینات پرفشار‌تر و سنگین‌تر را انجام داد. بازگشت به سطح فعالیت حرفه‌ای در ورزش ممکن است بین ۶ تا ۸ ماه طول بکشد.

۲۱ ترفند واتس آپ که حتما باید بلد باشید

21 ترفند واتس آپ که حتما باید بلد باشید

اگر اهل استفاده از این اپلیکیشن پرطرفدار هستید و دوست دارید از انواع و اقسام بخش‌های آن سر در بیاورید، در ادامه به 21 ترفند واتس آپ نگاهی می‌اندازیم. برخی از این ترفندها بسیار ساده هستند و بسیاری از کاربران از آن‌ها بهره می‌برند، اما بخشی دیگر از ترفندها در واتساپ جدید اضافه شده‌اند و برای عموم کاربران هنوز چندان شناخته شده نیستند.

به گزارش برنا؛ در حال حاضر WhatsApp محبوب‌ترین اپلیکیشن پیام‌رسان جهان محسوب می‌شود و این محبوبیت بی‌دلیل نیست. به‌عنوان مثال باید بگوییم که همواره از طریق به‌روزرسانی‌ها قابلیت‌های جذابی به این اپلیکیشن افزوده می‌شود و از انواع و اقسام گجت‌ها هم پشتیبانی می‌کند.

نوشتن متن برجسته، ایتالیک یا خط‌دار

واتساپ چند سال پیش این قابلیت را معرفی کرد اما هنوز بسیاری از کاربران از وجود آن خبر ندارند. این ترفند واتس اپ بدین شرح است که با گذاشتن علامت‌های مخصوص در ابتدا و انتهای متن‌های موردنظر، می‌توانید شکل و شمایل آن‌ها را تغییر دهید. به‌عنوان مثال اگر می‌خواهید پیام موردنظر «برجسته» (Bold) باشد، باید در ابتدا و انتهای آن نشان ستاره تایپ کنید؛ مثلا بنویسید *سلام*. برای ایتالیک کردن بنویسید _سلام_ و برای خط‌دار کردن هم متن را موردنظر را به صورت ~سلام~ تایپ کنید. اگر می‌خواهید متن‌ها از فونت «تک‌فاصله» (monospace) بهره ببرند، قبل و بعد از متن سه بار علامت ‘ را تایپ کنید باز کردن و بستن موقعیتها چگونه است؟ که در نهایت بدین‌صورت می‌شود: ‘’’سلام’’’.

نقل‌قول کردن

در هنگام چت‌های پرسرعت یا گروهی، برای این‌که رشته‌ی کلام از دست نرود، بهتر است که این قابلیت مورد استفاده قرار بگیرد. برای استفاده از این ترفند واتس اپ، پیام موردنظر را انتخاب کنید و بعد از ضربه بر فلشی که رو به سمت چپ قرار دارد (اولین فلش از سمت چپ) می‌توانید مستقیما جواب پیام مذکور را تایپ کنید.

غیرفعال کردن دانلود خودکار

این ترفند واتس اپ می‌تواند موجب صرفه‌جویی در مصرف اینترنت شود. اگر می‌خواهید انواع و اقسام فایل‌ها در هنگام استفاده از اینترنت موبایل یا وای‌فای دانلود نشود، در بخش Setting به Data and storage usage مراجعه کنید و در این قسمت روانه‌ی When using mobile data یا When connected on Wi-Fi یا هردوی آن‌ها شوید. در این قسمت می‌توانید گزینه‌های مربوط به دانلود خودکار عکس‌ها، صدا، ویدیوها و اسناد را فعال یا غیرفعال کنید تا این فایل‌ها فقط به‌صورت دستی و فقط با اجازه کاربر دانلود شوند.

کاهش مصرف اینترنت تماس واتساپ

تماس‌های صوتی و تصویری واتساپ حجم زیادی از اینترنت را مصرف می‌کنند ولی با بهره‌گیری از این ترفند واتس اپ می‌توان حجم مصرفی این تماس‌ها در هنگام اتصال به اینترنت موبایل را کاهش داد. برای انجام این کار در بخش Setting روانه‌ی قسمت Data and storage usage شوید و در پایین آن می‌توانید گزینه‌ی Low data usage را مشاهده کنید که با فعال کردن آن، مصرف اینترنت موبایل در هنگام تماس‌های صوتی و تصویری واتساپ کاهش می‌یابد.

مشاهده آمار تفکیک‌شده مصرف اینترنت واتساپ

این ترفند واتساپ به شما اجازه می‌دهد که به‌صورت تفکیک‌شده به آمار مربوط به مصرف اینترنت واتساپ دسترسی داشته باشید. برای این کار در بخش Setting و سپس Data and storage usage، به قسمت Network usage مراجعه کنید. در این قسمت می‌توانید میزان اینترنت مصرف‌شده برای بخش‌هایی مانند تماس‌ها، پیام‌ها و دیگر موارد را مشاهده کنید. البته متأسفانه در این بخش آمار مربوط به اینترنت موبایل و وای‌فای به‌صورت تفکیک‌شده ارائه نمی‌شود.

مشاهده حجم اشغال‌شده از جانب مخاطبین

در بخشی Setting و سپس Data and storage usage می‌توانید به قسمت Storage usage مراجعه کنید و ببینید که فایل‌های ارسالی از جانب مخاطبین شما چه مقدار از فضای حافظه گجت را اشغال کرده‌اند. با کلیک بر هر یک از این مخاطبین یا گروه‌ها، آمار این فضای اشغال شده را به‌صورت تفکیکی خواهید دید.

پاک کردن محتواهای ارسال‌شده از جانب مخاطبین

علاوه بر مشاهده این آمار، امکان پاک کردن این محتواها هم وجود دارد. بعد از انجام گام‌هایی که در ترفند قبل توضیح دادیم، می‌توانید بر آیکون مربوط به گروه یا مخاطب موردنظر ضربه بزنید و در بخش پایین آن، گزینه‌ی manage messages را انتخاب کنید. با این کار می‌توانید گزینه‌های مربوط به محتواهای مختلف را فعال کنید تا با کلیک بر Clear messages تمام این محتواهای حجیم پاک شوند.

درخواست اطلاعات اکانت در واتساپ جدید

همانند فیسبوک و توییتر، واتساپ جدید هم به کاربرانش اجازه می‌دهد که در یک فایل ZIP اطلاعات اکانت و تنظیمات آن را دریافت کنند. البته این فایل حاوی پیام‌ها نیست و شامل عکس پروفایل، نام گروه‌ها و دیگر موارد مشابه است. برای این ترفند واتس اپ باید در بخش Setting به قسمت Account و سپس Request account info مراجعه کنید و سپس بر گزینه request report ضربه بزنید. انجام این فرایند حدود دو تا سه روز به طول می‌انجامد و اگر در این مدت اکانت را پاک کنید، شماره یا گجت را تغییر دهید، این فرایند لغو می‌شود.

ایمیل کردن محتوای چت‌ها

در واتساپ علاوه بر ذخیره‌ی تاریخچه‌ی چت‌ها در فضای ابری، می‌توان محتوای آن‌ها را به خود یا دیگران ایمیل کرد. برای این ترفند واتس اپ ابتدا به بخش Setting و سپس Chats و در نهایت Chat history مراجعه کنید و سپس بر email chat ضربه بزنید. با این کار می‌توانید تاریخچه مربوط به مخاطب یا گروه موردنظر را انتخاب و سپس آن را ایمیل کنید.

فعال کردن تایید هویت دو مرحله‌ای

به‌صورت پیش‌فرض، برای استفاده از واتساپ باید شماره موبایل خود را وارد کنید تا یک پین به گوشی شما فرستاده شود. اما اگر می‌خواهید امنیت اکانت خود را افزایش دهید، بهتر تایید هویت دومرحله‌ای را هم فعال کنید. برای این کار، از بخش Setting و Account وارد قسمت Two-step verification شوید. در این قسمت می‌توانید یک کد ۶ رقمی را انتخاب کنید و در هنگام استفاده از اکانت واتساپ در گجت جدید، از شما خواسته می‌شود این کد موردنظر را وارد کنید. در ضمن باید آدرس ایمیل خود را هم تایپ کنید تا در مواقع فراموشی این کد، عدد موردنظر به ایمیل شما فرستاده شود.

افزودن مخاطب به هوم‌اسکرین

با بهره‌گیری از این ترفند واتس اپ افزودن مخاطب به هوم‌اسکرین امکان‌پذیر می‌شود. چنین حالتی برای افرادی مناسب است که وقت زیادی را صرف چت یا تماس با مخاطبان خاصی می‌کنند. برای این کار، ابتدا بر مخاطب یا گروه موردنظر ضربه بزنید و سپس با انتخاب آیکون سه نقطه عمودی که در گوشه فوقانی راست قرار دارد،More را انتخاب و در نهایت بر Add shortcut ضربه بزنید. سرانجام با انتخاب گزینه‌ی add این کار انجام می‌شود.

غیرفعال کردن تیک آبی خوانده شدن

برای کاربرانی که چندان اهل استفاده از واتساپ نیستند باید بگوییم که این تیک آبی نشان‌دهنده‌ی خوانده شدن پیام است. اگر می‌خواهید کسی از خوانده شدن پیام‌های ارسالی به شما خبردار نشود، ابتدا به Setting و Account و سپس Privacy مراجعه کنید و در نهایت گزینه Read receipts را غیرفعال کنید. البته توجه داشته باشید که با غیرفعال کردن این قابلیت، شما هم دیگر نمی‌توانید از خوانده شدن پیام‌هایتان خبردار شوید.

مشاهده نام خواننده‌های پیام‌های گروهی

اگر اهل ارسال پیام‌های گروهی هستید، با این ترفند واتس اپ می‌توانید خواننده‌های پیام موردنظر را پیدا کنید. برای این کار ابتدا پیام مذکور را انتخاب کنید و بعد از ضربه بر آیکون سه نقطه عمودی، گزینه‌ی info را انتخاب کنید.

غیرفعال کردن قابلیت last seen

فعال بودن قابلیت last seen باعث می‌شود که مخاطبین شما از آخرین باری که به واتساپ مراجعه کرده‌اید، خبردار شوند. برای غیرفعال کردن این مشخصه، ابتدا در بخش Setting به Account و سپس Privacy مراجعه کنید. در این قسمت بر بخش Last Seen ضربه بزنید و در این بخش می‌توانید تنظیمات موردنظر خود را لحاظ کنید.

مشاهده فهرست مخاطبین بلاک شده

اگر به هر دلیلی خواستار مشاهده فهرست کامل مخاطبین بلاک شده هستید، برای این کار ابتدا به Setting و Account و در نهایت Privacy سر بزنید. در پایین این بخش، می‌توانید گزینه Blocked Contacts را مشاهده کنید و با ضربه بر آن، فهرست این مخاطبین به نمایش درمی‌آید.

نحوه استفاده از قابلیت لایو لوکیشن

در واتساپ به‌راحتی می‌توان موقعیت مکانی را ارسال کرد. برای این کار کافی است بر آیکون به شکل گیره کاغذ ضربه بزنید و گزینه location را انتخاب کنید. اما اگر می‌خواهید قابلیت لایو لوکیشن را برای مخاطب به‌خصوصی فعال کنید که به‌صورت زنده قادر به مشاهده موقعیت مکانی شما باشد، باید بعد از انتخاب Location، بر گزینه‌ی Share Live location ضربه بزنید و مدت فعال بودن این قابلیت را هم مشخص کنید.

نوتیفیکیشن شخصی‌سازی‌شده برای مخاطبین

اگر همواره پیام‌های متعددی را در واتساپ دریافت می‌کنید، پس احتمالا برای اینکه از شر نوتیفیکیشن‌های پیاپی خلاص شوید، آن‌ها را غیرفعال می‌کنید. اما خوشبختانه به لطف این ترفند واتس اپ می‌توانید نوتیفیکیشن‌های شخصی‌سازی‌شده برای مخاطبین موردنظر خود تعریف کنید. برای این کار وارد صفحه چت با مخاطب مذکور شوید و بعد از ورود به پروفایل مخاطب، گزینه‌ی custom notifications را انتخاب کنید. با این کار وارد یک منو می‌شوید و بعد از فعال کردن گزینه use custom notifications می‌توانید مواردی مانند صدای نوتیفیکیشن، نوع ویبره و حتی رنگ LED را با توجه به سلیقه خود تغییر دهید.

بی‌صدا کردن مخاطبین یا گروه‌ها

اگر عضو گروه‌هایی هستید که بنا به دلایلی نمی‌توانید آن‌ها را ترک کنید و از صدای نوتیفیکیشن‌های مربوط به آن‌ها هم عاصی شده‌اید، می‌توانید صدای نوتیفیکیشن مربوط به این گروه‌ها یا مخاطبین موردنظر خود را قطع کنید. برای این کار، ابتدا انگشت خود را بر مخاطب یا گروه مذکور نگه دارید تا تعدادی گزینه در قسمت فوقانی اپلیکیشن به نمایش دربیاید. با کلیک بر آیکونی که شبیه به اسپیکر خط خورده است، منویی باز می‌شود که می‌توانید زمان موردنظر برای بی‌صدا کردن نوتیفیکیشن را مشخص کنید.

استفاده از واتساپ در کامپیوتر

برای استفاده از واتساپ در کامپیوتر، می‌توانید نسخه‌ی دسکتاپ آن را دانلود کنید یا اینکه از نسخه وب آن بهره ببرید. در هر دو حالت برای شروع کار یک QR code به نمایش درمی‌آید و با باز کردن واتساپ موجود در گجت و ضربه زدن بر آیکون سه نقطه عمودی، روانه‌ی WhatsApp Web می‌شوید و سپس QR code reader را باز کنید. بعد از این کار دوربین گوشی را به سمت QR code به نمایش درآمده در کامپیوتر بگیرید تا بتوانید از این نسخه‌ها استفاده کنید. متأسفانه استفاده از این نسخه‌ها وابسته به گوشی است و حداقل برای شروع استفاده از این نسخه‌ها باید واتساپ موجود در گجت فعال باشد.

انتقال فایل از گوشی به کامپیوتر و برعکس

هرچند نسخه وب و دسکتاپ واتساپ آن‌چنان که بایدوشاید امکانات جذابی ندارند، اما حداقل می‌توان از آن‌ها برای انتقال فایل‌های مختلف استفاده کرد. برای این ترفند واتس اپ کافی است یکی از مخاطبین را به یک گروه جدید دعوت کنید و سپس این مخاطب را حذف کنید. با این کار گروهی باقی می‌ماند که تنها عضوش شما هستید و از این گروه می‌توانید به‌عنوان یک فضا برای ردوبدل کردن فایل‌ها بهره ببرید.

ثبت‌نام برای استفاده از نسخه بتا

برای اینکه هرچه سریع‌تر ویژگی‌های جدید واتساپ در دسترس شما قرار بگیرد، باید برای نسخه‌ی بتای آن ثبت‌نام کنید. برای این کار، به پایین صفحه واتس اپ در گوگل پلی مراجعه کنید و بر گزینه‌ی I’m in ضربه بزنید. با این کار و سپس آپدیت کردن واتساپ، اپلیکیشن شما تبدیل به نسخه بتا می‌شود. هر وقت هم که خواستید از این نسخه خارج شوید و از نسخه معمولی استفاده کنید، در همین بخش بر گزینه‌ی leave ضربه بزنید و فرایند قبلی را تکرار کنید. البته گاهی اوقات به دلیل پر شدن ظرفیت کاربران نسخه بتا، نمی‌توان چنین کاری را انجام داد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.