چرا استراتژی جذب را انتخاب کنید


چرایی و چگونگی ایجاد فرهنگ کوچینگ

فرهنگ کوچینگ جایی‌ست که در آن رهبران و مدیران از کارکنان برای رشد، شکوفایی و عملکردشان، از طریق گفتگوهای مؤثر و ارائه بازخورد صادقانه که بر پایه اعتماد است، حمایت می‌‌نمایند.

چرا باید فرهنگ کوچینگ داشته باشید؟

به طور قطع، تغییری در دنیای توسعه سازمانی در جریان است؛ یک آگاهی رو به رشد که آموزش به تنهایی، آن تغییر پایدار را ایجاد نمی‌‌نماید.این آگاهی، منجر به دگرگونی در نگرش نسبت به کوچینگ می‌شود. به طور روزافزون، سازمان‌ها متوجه می‌شوند که در بلندمدت، چگونه گفتگوهای کوچینگی می‌تواند نقش اساسی در ایجاد اعتماد، هدایت عملکرد و تغییر رفتارها ایفا کند.شواهد بسیار زیادی وجود دارد که نقش فرهنگ کوچینگ را نه تنها در توسعه اعتماد درون سازمان، بلکه در ایجاد عملکرد بالا نشان می‌دهد و به همین دلیل است که سازمان‌های بیشتری، فرهنگ کوچینگ را در مرکز استراتژی سازمانی خود قرار می‌دهند.

یک کسب‌و کار به 8 دلیل زیر از داشتن فرهنگ کوچینگ نفع می‌برد؛ فرهنگ کوچینگ :

1. می‌تواند بهترین نیروهای مستعد را جذب نماید.

2. نیروهای مستعد را حفظ می‌کند.

کتاب الکترونیکی مدیر آینده

3. طرز فکر رشد را توسعه می‌دهد.

4. حس‌تعلق[1] کارکنان در سازمان را افزایش می‌دهد.

5. بهزیستی[2] کارکنان در محل کار را افزایش می‌دهد.

6. منجر به رضایت بیشتر مشتریان می‌شود.

7. اعتماد و فضای امن ایجاد می‌کند.

8. بهره‌وری و عملکرد مالی را افزایش می‌دهد.

آیا در حال حاضر ضرورتی برای آغاز فرهنگ کوچینگ وجود دارد؟

این سؤال، یک سؤال عالی‌ست. مسلماً ایجاد فرهنگ کوچینگ همیشه یک ایده عالی بوده است. اما در دنیایی که دائماً در حال تحول است، کارکنان امروزی انتظارات متفاوتی نسبت به کارکنان سال‌های گذشته دارند. در عین حال، رفتارهای مورد نیاز برای موفقیت در حال تغییر است.در مجموع، این مسایل باعث تغییر قابل توجهی در نوع فرهنگی می‌شود که سازمان‌ها برای رشد و شکوفایی خود، هم در حال و هم در آینده نیاز دارند. تمرکز بر کسب دانش و مهارت در فرهنگ یادگیری، به سادگی در حال تغییر است. در عوض، شرکت‌های موفق از فرهنگ کوچینگ برای توانمندسازی کارکنان خود و حمایت از آنها برای رشد، شکوفایی و عملکرد استفاده می‌کنند.”کوچینگ یک شیوه قدرتمند برای شکوفایی پتانسیل‌های افراد است، چرا که آنها را با شیوه تفکر خودشان به راه حل مناسب برای خودشان می‌رساند.”

چارچوب فرهنگ کوچینگ چیست؟

برخی از سازمان‌ها فقط بر استفاده از کوچ‌های خارج سازمانی که دارای مدارک معتبر هستند تمرکز می‌کنند، با وجود اینکه این کار ارزشمند است، اما در سازمان فرهنگ کوچینگ پایدار ایجاد نمی‌کند. برای اینکه کوچینگ واقعاً بخشی از فرهنگ سازمان شود، رهبران و مدیران باید توانایی کوچینگ را توسعه دهند. این موضوع به معنای تبدیل‌شدن همه افراد سازمان به کوچ‌های دارای صلاحیت رسمی نیست. بلکه به معنای ایجاد قابلیت و توانمندی کوچینگ در تمام افراد سازمان است، بنابراین رهبران و مدیران باید از جاری‌شدن گفتگوهای کوچینگی در سازمان، اطمینان حاصل نمایند.

استفاده از مزایای کوچینگ، مستلزم تغییر دیدگاه است. این امر، به بیش از حضور گاه‌به‌گاه یک کوچ یا تمرکز فعالیت‌های کوچینگ بر روی گروهی از افراد در سازمان نیاز دارد.برای ایجاد یک فرهنگ کوچینگ واقعی، کوچینگ باید بخشی از وجود کل سازمان شود. علاوه بر توسعه توانایی کوچینگ در رهبران و مدیران، کوچینگ باید از سطح بالای سازمان تا سطوح پایین، جاری و حمایت و کوچینگ هم‌سطح تشویق شود. بازخورد باید به بخشی از زندگی روزمره سازمان تبدیل شود.

با توجه به تجربیات من و تحقیقات موجود، پنج عامل اساسی برای ایجاد یک فرهنگ کوچینگ واقعی در سازمان وجود دارد :

1. مدیریت ارشد از کوچینگ حمایت کرده و زمان، فضا و منابع لازم را برای کوچینگ فراهم ‌کند.

2. رهبران و مدیران توانایی کوچینگ را دارند.

3. کوچینگ و بازخورد، بخشی از زندگی روزمره سازمان است.

4. گفتگوهای کوچینگی باعث ایجاد اعتماد و منجر به عملکرد بالا می‌شود.

5. همه افراد سازمان، به کوچینگ دسترسی دارند. این امر به معرفی و پرورش چهار رکن اصلی توسعه در سازمان منجر می‌شود:

i) آموزش کوچینگ برای مدیران و رهبران در سراسر سازمان.

ii) کوچ‌های درون سازمانی. (که در دسترس همه کسانی که در سازمان به کوچ نیاز دارند، هستند)

iii) کوچ‌های خارج سازمانی که برای ارائه خدمات به مدیران اجرایی در سازمان با آنها قرارداد بسته شده است.

iv) قهرمانان داخل سازمان که فرهنگ کوچینگ را در هر سطحی از سازمان هدایت می‌کنند.

ایجاد فرهنگ کوچینگ به معنای ایجاد حمایت گسترده از قدرت کوچینگ و ایجاد یک طرز فکر رشد در سازمان برای حمایت و تشویق گفتگوهای کوچینگی روزمره در سراسر سازمان است. برای حمایت از این سفر، تحقیقات و تجربیات گسترده به هفت مرحله ساده برای ایجاد فرهنگ کوچینگ پایدار رسیده است:

مرحله ۱ – نتایج دلخواه را از شروع کار ببینید:

رهبران ارشد باید مسایل کسب‌و‌کار را درک کنند و آن را بپذیرند و زمان، انرژی و منابع مالی را برای کوچینگ فراهم نمایند. این مرحله، حیاتی‌ترین مرحله این فرآیند است.

مرحله 2- استراتژی را تعریف کنید:

استراتژی را خلق کنید که همه چیزهایی را که برای ایجاد فرهنگ کوچینگ در سازمان لازم است را مورد تأکید قرار می‌دهد. این استراتژی باید با ارزش‌ها و اهداف سازمانی همسو باشد و ردیف بودجه مورد نیاز برای اجرای آن را به همراه سیستم‌ها، سیاست‌ها و فناوری‌ها برای اجرای عملی و اندیشیده شده، تعریف نماید.

مرحله 3- درگیرکردن کسب‌و‌کار به صورت گسترده‌تر:

این مرحله شامل ایجاد علاقه و هیجان در مورد ایجاد فرهنگ کوچینگ است. استراتژی را به گونه‌ای مطرح کنید که کارکنان بتوانند منافع آن را برای خود ببینند و به آن علاقه‌مند شوند. اطمینان حاصل نمایید که منابع مناسب برای اجرای استراتژی تأمین شده‌اند. شبکه‌ای از قهرمانان تغییر ایجاد کنید که به پشتیبانی داخلی فرهنگ کوچینگ ادامه می‌دهند.

مرحله 4 – توانایی کوچینگ در داخل سازمان را افزایش دهید:

طرز فکر و توانایی استفاده از مهارت های‌کوچینگ را در سراسر سازمان ایجاد کنید. سه پایه اصلی فرهنگ کوچینگ را در سازمان ایجاد کنید (توانایی گفتگوی کوچینگ در رهبران و مدیران، کوچ داخلی و کوچ خارج از سازمان). با در نظرگرفتن نیازهای محیط کار از ابزارهای آموزشی آنلاین، آفلاین و حین کار و تعاملات حضوری بین اعضای تیم استفاده کنید.

مرحله 5- بازخورد مؤثر مستمر:

این امر آگاهی افراد، تیم‌ها و سازمان را افزایش می‌دهد. پیشرفت را در همه سطوح ارزیابی کنید و کوچینگ فردی، تیمی و هم‌سطح را برای شناسایی نقاط کور و برنامه‌ریزی برای تغییر و توسعه افراد در سازمان ترویج کنید.

مرحله 6- ایجاد اعتماد و ایجاد عملکرد بالا:

گفتگوهای کوچینگی را به عنوان روشی برای برقراری ارتباط و مدیریت عملکرد در سازمان نهادینه نمایید. سیستم مدیریت عملکرد را بازمهندسی کنید تا شامل گفتگوهای کوچینگی منظمی باشد که ارتقاء عملکرد را به دنبال دارد و دارای سیستم‌ها، خط‌مشی‌ها و فناوری‌های مورد نیاز برای پشتیبانی از سهولت ثبت اهداف مورد توافق و بازخورد موردبحث در گفتگوهای کوچینگ است. با داشتن کانال‌های ارتباطی باز و شفاف برای دریافت بازخورد در سطوح مختلف، به طور مستمر، اعتماد ایجاد کنید.

مرحله 7- به رشد و عملکرد بالا ادامه دهید:

تغییرات رفتاری مورد نیاز را در سازمان ایجاد کنید تا اطمینان حاصل نمایید که همه به کوچینگ دسترسی دارند. اطمینان حاصل کنید که رهبران و مدیران می‌دانند چگونه از سیستم توسعه عملکرد برای گفتگوهای کوچینگی مؤثر و هدایت عملکرد کارکنان استفاده کنند. به طور مرتب بررسی و ارزیابی کنید که افراد و تیم‌ها در چرخه رشد و عملکرد باشند، به اشتراک‌گذاری داستان‌های موفقیت را در سازمان تشویق کنید و از افرادی که رفتارهای کوچینگی مثبت را به‌کار گرفته‌اند، قدردانی کرده و به آنها پاداش دهید.

چرا ژاپن برای جنگ احتمالی با چین آماده می‌شود؟

تهدید تجاوز چین به بروز انقلابی آرام در توکیو انجامیده و مقام‌های ژاپنی را برای مقابله با تحت فشار قرار گرفتن آماده می‌سازد.

فرارو- هال برندز؛ استاد برجسته امور جهانی در مدرسه مطالعات پیشرفته بین المللی دانشگاه جانز هاپکینز است. برندز از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ میلادی به عنوان دستیار ویژه وزیر دفاع ایالات متحده در امور برنامه ریزی استراتژیک فعالیت کرده بود. او برای کمیسیون استراتژی دفاع ملی ایالات متحده نیز کار کرده و با سازمان‌های دولتی، جوامع اطلاعاتی و امنیت ملی امریکا در زمینه مشاوره همکاری داشته است. کتاب‌های متعددی از او از جمله «استراتژی بزرگ امریکایی در عصر ترامپ» (۲۰۱۸)، «ساختن لحظه تک قطبی: سیاست خارجی ایالات متحده و ظهور نظم پس از جنگ سرد» (۲۰۱۶)، «قدرت و هدف در دولت‌سازی آمریکایی از هری اس. ترومن تا جورج دابلیو بوش» (۲۰۱۴)، «جنگ سرد آمریکای لاتین» (۲۰۱۰)، «از برلین تا بغداد: جستجوی آمریکا برای هدف در جهان پس از جنگ سرد» (۲۰۰۸) چاپ شده‌اند. جدیدترین کتاب‌های او «درس‌های تراژدی: حکومتداری و نظم جهانی» با همکاری «چارلز ادل» و «کووید-۱۹ و نظم جهانی» با ویرایش مشترک «فرانسیس گاوین» هستند.چرا استراتژی جذب را انتخاب کنید

به گزارش فرارو به نقل از بلومبرگ؛ اگر چین به تایوان حمله کند مجبور نخواهد بود تنها با یک بر قدرت متخاصم مواجه شود. علاوه بر آن، او احتمالا باید با ژاپن رقیب دیرینه منطقه‌ای خود مقابله کند. برای قرن‌های متمادی، ژاپن و چین برای هژمونی در شرق آسیا با یکدیگر رقابت می‌کنند. در مواقعی، آن دو کشور بقای یکدیگر را تهدید کرده اند. امروز همان گونه که از سه روز ملاقات با مقام‌ها و تحلیلگران ژاپنی در توکیو دریافتم تهدید چین انقلابی آرام را در دولت ژاپن ایجاد کرده و مردم آن کشور برای مقابله با تهدید چین وادار به آماده سازی خود شده اند.

برای ایالات متحده، چین یک چالش خطرناک، اما دور است. برای ژاپن، چین خطر وجودی از سوی یک کشور همسایه است. سال‌ها پیش از آن که رهبران آمریکایی بازگشت رقابت قدرت‌های بزرگ را اعلام کنند مقام‌های ژاپنی هشدار می‌دادند و می‌گفتند که رابطه با پکن هیچ سودی ندارد. از آنجایی که توانایی‌های چین هولناک‌تر می‌شود و رفتار آن کشور در تنگه تایوان خطرناک‌تر شده نگرانی‌های توکیو نیز افزایش یافته است.

زمانی که از توکیو پایتخت ژاپن بازدید کردم هوا بسیار خوب و فضا زیبا بود، اما این حس به شکل فزاینده‌ای در میان ژاپنی‌ها وجود دارد که طوفان در راه است. "فومیو کیشیدا" نخست وزیر ژاپن در ماه ژوئن هشدار داد: "اوکراین امروز ممکن است فردای شرق آسیا شود". در همان ماه، حدود ۹۰ درصد از مردم ژاپن معتقد بودند که این کشور باید برای تهاجم چین به تایوان آماده شود. این پیش از آن بود که "شی جین پینگ" رهبر چین پس از سفر "نانسی پلوسی" رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان با شلیک موشک‌های بالستیک به منطقه اقتصادی انحصاری ژاپن تنش‌ها را تشدید کرد.

در توکیو، همانند واشنگتن نظرات در مورد این که چه زمانی خطر جنگ بیش‌تر خواهد بود و حتی این که آیا "شی جین پینگ" همه چیز را در یک قمار نظامی پرمخاطره به خطر می اندازد یا خیر متفاوت است. برخی از مقام‌ها به من گفتند که اصلاحات پرسنلی اخیر شی که انتصاب یک کهنه سرباز در آخرین درگیری خارجی چین علیه ویتنام در سال ۱۹۷۹ میلادی و یک فرمانده سابق نیرو‌های نظامی چین در مقابل تایوان در دو مقام بالای کمیسیون نظامی مرکزی را شامل می‌شود به نوعی ایجاد یک "شورای جنگ" از سوی شی می‌باشد. برخی دیگر از مقام‌های ژاپنی مخالف چنین برداشتی هستند و معتقدند ارتش آزاد‌یبخش خلق چین برای سالیان آینده فاقد قابلیت‌های کلیدی لازم مانند کشتی‌های آبی خاکی کافی به منظور حمله به تایوان خواهد بود.

با این وجود، کم‌تر بحث و اختلاف نظری بر سر این موضوع وجود دارد که ژاپن باید برای مشکلات آماده شود، زیرا استفاده از قوه قهریه از سوی ژاپن علیه تایوان فاجعه بار خواهد بود. اگر تایوان سقوط کند جزایر واقع شده در انتهای جنوب غربی مجمع الجزایر ژاپن ممکن است غیرقابل دفاع شوند. چین می‌تواند مسیر‌های تجاری حیاتی ژاپن را محدود کند، فشار را در اطراف جزایر مورد مناقشه سنکاکو افزایش دهد و رقیب تاریخی خود را مجبور به پذیرش خواسته هایش نماید.

به همین دلیل است که دولت ژاپن با توجه به بیزاری ژاپنی‌ها از توسل به زور و قوه قهریه از سال ۱۹۴۵ میلادی به این سو اعلام کرده تا جایی که بتواند علیرغم آن که که تایوان تحت انقیاد است تمایلی به رویارویی نظامی با چین ندارد. ژاپن که در حال حاضر یک قدرت نظامی جدی منطقه‌ای است به سرعت در حال حرکت برای تقویت قابلیت‌های بازدارندگی و دفاعی خود می‌باشد.

ژاپن قصد دارد تا سال ۲۰۲۷ میلادی هزینه‌های دفاعی خود را تقریبا به میزان دو برابر افزایش دهد. بر اساس گزارش‌ها آن کشور قصد دارد از ناوگان زیردریایی با کیفیت خود برای جلوگیری از تسلط نیروی دریایی چین بر منطقه استفاده کند. هم چنین، توکیو در حال دستیابی به موشک‌های کروز آمریکایی تاماهاوک و سایر قابلیت‌های "ضد حمله" است که می‌توانند سرزمین اصلی چین را هدف قرار دهند.

برخی از این تحرکات به طور علنی به عنوان اقداماتی برای مقابله با یک تهدید بسیار واقعی از سوی کره شمالی توجیه می‌شوند. زمانی که من به توکیو سفر کرده بودم پرتاب موشک‌های بالستیک از سوی کره شمالی باعث احیای حس وجود تهدید برای ساکنان شمال و مرکز ژاپن شد. مقام‌های ژاپنی در دیدار‌های خصوصی به من گفتند که هر بحرانی با پیونگ یانگ استدلال آنان را برای دستیابی به تسلیحاتی که می‌تواند تهاجم پکن را خنثی سازد تقویت می‌کند.

در همین حال، همکاری با ایالات متحده عمیق‌تر می‌شود و نیرو‌های آمریکایی و ژاپنی همراه با یکدیگر تمرینات و مانور‌های شان را در مقیاس بزرگ در چندین جزیره جنوبی در ماه جاری انجام داده اند و در حال آماده سازی طرح‌های عملیاتی مشترک در صورت وقوع درگیری بر سر تایوان هستند.

این اقدامات بخشی از یک تغییر بزرگتر هستند، زیرا توکیو که در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ میلادی همسایگان خود را ویران کرد به رکنی اساسی از امنیت هند و اقیانوس آرام تبدیل شد. هنگامی که ایالات متحده از توافق تجاری شراکت ترانس پاسیفیک در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ خارج شد ژاپن نسخه تقلیل یافته این توافق را نجات داد تا به عنوان وزنه‌ای در برابر نفوذ چین عمل کند.

مقام‌های ژاپنی در حال ایجاد شبکه‌ای از مشارکت‌های امنیتی با کشور‌هایی از استرالیا تا هند هستند که هدف آن تقویت کنترل‌های صورت گرفته در برابر گسترش چین است. توکیو حتی ایده حفظ "آزاد و باز هند و اقیانوس آرام" را مطرح کرد عبارتی که واشنگتن اکنون از آن استفاده کرده است.

مطمئنا این یک انقلاب در نیمه راه است. دو برابر شدن هزینه‌های دفاعی هزینه‌های نظامی ژاپن را تنها به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رساند. قانون اساسی ژاپن کماکان محدودیت‌های جدی بر سیاست خارجی و دفاعی اعمال می‌کند. با این وجود، روند کلی روشن و به احتمال زیاد بادوام است. کیشیدا که زمانی سیاستمداری صلح طلب قلمداد شده بود سیاست‌هایی را اجرا می‌کند که سلف جنگ طلب او یعنی "شینزو آبه" در پیش گرفته بود. البته کیشیدا به اندازه آبه باعث نشده تا فضا قطبی شود و از ایجاد فضایی که واکنش منفی به همراه داشته باشد خودداری ورزیده است.

این خبر خوبی برای واشنگتن است. دسترسی به پایگاه‌های ژاپنی و حضور فعالانه‌تر نیرو‌های ژاپنی در منطقه مزیتی برای ایالات متحده در مورد مسئله تایوان و احتمال جنگ بر سر ایجاد خواهد کرد. اتحادی که پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یک تضمین امنیتی یک طرفه آغاز شد به طور پیوسته در حال تبدیل شدن به یک مشارکت معتبرتر است.

البته نوسانات سیاست ایالات متحده و میراث سال‌های ترامپ منجر به نگرانی‌های پایدار در مورد قابلیت اعتماد بلند مدت به آمریکا شده است.

آن گونه که من در توکیو متوجه شدم اندیشکده‌های ژاپنی بی سر و صدا در حال مطالعه "طرح ب" ژئوپولیتیکی در مورد بازگشت احتمالی ترامپ به قدرت و تغییر وضعیت در آینده هستند. سرمایه گذاری‌های نظامی و دیپلماتیک که ژاپن را به متحد بهتر ایالات متحده تبدیل می‌کند به مثابه بیمه‌ای در برابر آینده‌ای عمل می‌کند که در آن آمریکا به سمت انزواگرایی یا یکجانبه گرایی‌ای خشمگینانه عقب نشینی می‌کند.

هم چنین، دیپلمات‌های ژاپنی و آمریکایی که با آنان صحبت کردم نگران این موضوع بودند که واشنگتن گاهی جنبه‌های نمادین حمایت از تایوان مانند سفر "نانسی پلوسی" رئیس مجلس نمایندگان یا درخواست برای برسمیت شناختن آن جزیره به عنوان یک کشور مستقل را بیش از اقدام ملموس برای تقویت دفاعی خود در دستور کار قرار دهد. علیرغم آن که توکیو بازدارندگی بدون اقدام تحریک آمیز را ترجیح می‌دهد ایالات متحده به طور دوره‌ای و مقطعی به اقدامات تحریک آمیز بدون بازدارندگی مبادرت ورزیده است. این راه خوبی به منظور مقابله با یک رقیب خطرناک و برای حفظ حیاتی‌ترین متحد امریکا نیست.

خبرنامه های چاپی: چرا آنها بهتر از دیجیتال هستند؟

جشنواره پاییزی

آیا شرکت شما برای مشتریان خبرنامه های چاپی ارسال می کند؟ در حالی که ارسال یک خبرنامه از طریق پست کند و کمی قدیمی به نظر می رسد، این یک فرصت عالی برای ارتباط با مشتریان احتمالی است. 80 درصد مردم گزارش می دهند که همیشه خبرنامه های چاپی سازمان هایی را که می شناسند می خوانند. بسیاری از شرکت ها از خبرنامه های چاپی دور شده اند زیرا فکر می کنند کار سخت آنها مستقیماً به سطل زباله می رود. اما 80 درصد؟ اکنون، این عددی است که ما فکر می کنیم شایسته هدف گذاری است.

ما در چاپ آریس برای اطلاع از قیمت سررسید و همچنین دیگر محصول پر فروش که می دانیم علاقمندان و خریداران تقویم رومیزی بزرگ و تقویم رومیزی اداری بیشتر کنجکاو قیمت تقویم رومیزی هستند هر ساله خبرنامه های چاپی ارسال می کنیم امسال هم برای سررسید 1402 و تقویم رومیزی 1402 از این روش در کنار ارسال لیست قیمت از طریق ایمیل استفاده نمودیم.

بیایید نگاهی عمیق‌تر بیندازیم که چگونه شرکت شما می‌تواند از این ابزار بازاریابی برای جذب مشتریان وفادار شما استفاده کند.

خبرنامه های چاپی چیست؟

خبرنامه های چاپی ابزارهای بازاریابی هستند که سازمان ها از آنها برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات ارزشمند و سرگرم کننده با مخاطبین خود استفاده می کنند. خبرنامه‌ها هزاران سال است که وجود داشته‌اند و اولین آن‌ها به 131 قبل از میلاد برمی‌گردد و آن‌ها را به یکی از قدیمی‌ترین شکل‌های تبلیغات تبدیل کرده است. امروزه دو نوع خبرنامه چاپی و دیجیتال داریم.

خبرنامه های چاپی اسناد ملموسی هستند که به صندوق پستی مشتریان شما تحویل داده می شوند، در حالی که خبرنامه های دیجیتال قطعاتی از محتوای آنلاین هستند که به ایمیل آنها ارسال می شود. اکثر خبرنامه های دیجیتال موفق حدود 200 کلمه هستند، اما خبرنامه های چاپی می توانند بسیار طولانی تر باشند. برخی از شرکت ها حتی با خبرنامه چاپی خود مانند یک مجله شرکت رفتار می کنند و به آنها کمک می کند تا به عنوان رهبران فکری در فضای خود اعتبار ایجاد کنند.

دلایلی که خبرنامه های چاپی ممکن است موثرتر باشند

مدیر فروش تجارت الکترونیک ما، ، فکر می‌کند یکی از جذاب‌ترین جنبه‌های خبرنامه‌های چاپی نوستالژی است و می‌گوید: «خبرنامه‌های چاپی مانند گذشته رایج نیستند. آنها مرا یاد نوستالژی خواندن روزنامه یا بازی می اندازند. آن احساسات مبهم گرمی که همراه با نوستالژی است.

تحقیقات نشان می دهد که مصرف کنندگان تمایل بیشتری به خرج کردن پول برای محصولاتی دارند که حس نوستالژی را برمی انگیزند تا مصرف کنندگانی که این کار را نمی کنند. این تجربه ای است که نمی توانید با استفاده از فرمت دیجیتال آن را دوباره خلق کنید.

از آنجایی که خبرنامه های فیزیکی نسبت به خبرنامه های دیجیتال فضای بیشتری را برای محتوا فراهم می کنند، مدیران شرکت ها می توانند زمانی را به عنوان متخصص در صنعت خود اختصاص دهند. محتوای با کیفیت بالا که بینش‌های صنعت را ارائه می‌دهد به مشتریان بالقوه نشان می‌دهد که شما قابل اعتماد هستید. بر اساس تحقیقات لینکدین ، 55 درصد از کسب و کارها از مدیر فکری برای بررسی سایر سازمان ها قبل از استخدام یا کار با آنها استفاده می کنند.

اکثر مردم حدود 200 ایمیل در صندوق ورودی خود دارند. این تعداد زیادی پیام است که برای جلب توجه آنها رقابت می کنند و بسیاری از آنها حذف می شوند. مدیر وب سایت ما، ، خاطرنشان می‌کند که افراد باید با خبرنامه‌های فیزیکی تعامل داشته باشند تا به سئو سایت آنها کمک کند و می‌گوید: «بسیاری از ایمیل‌ها به‌عنوان هرزنامه علامت‌گذاری می‌شوند یا بدون باز شدن حذف می‌شوند. پست مستقیم یک بخش فیزیکی از بازاریابی را در مقابل آنها قرار می دهد که باید با آن تعامل داشته باشند. حتی اگر فقط پنج ثانیه فاصله تا به سطل زباله باشد، این پنج ثانیه تعامل با برند است که با ایمیل حذف شده نخواهید داشت.

برخی از شرکت‌ها قسم می‌خورند که رسانه‌های اجتماعی کلید موفقیت بازاریابی هستند، در حالی که برخی دیگر می‌گویند که باید فقط روی ایمیل تمرکز کنید. حقیقت این است که برندها اگر می‌خواهند موفق شوند، باید از طریق رسانه‌های مختلف با مشتریان بالقوه درگیر شوند. با این حال، بسیاری از ایمیل های مستقیم را فراموش می کنند، بخش مهمی از این استراتژی است.

یک نظرسنجی از 600 بازاریاب با استفاده از رویکرد همه‌کانالی نشان داد که عملکرد کمپین آنها با شروع استفاده از پست مستقیم 63٪ افزایش یافته است. با قرار دادن خبرنامه های فیزیکی بخشی از برنامه بازاریابی خود، شرکت ها می توانند اطمینان حاصل کنند که از طریق کانال های مختلف با مشتریان درگیر هستند.

دلایلی که خبرنامه های چاپی ممکن است موثرتر باشند

بنابراین متوجه می شوید که چرا باید برای مخاطبین خود یک خبرنامه فیزیکی ارسال کنید. اما چگونه می توانید یکی را ایجاد کنید که واقعاً جذاب باشد؟ در زیر نکات مهم خود را برای ایجاد خبرنامه ای که خوانندگان شما را هیجان زده می کند، بیان کرده ایم.

این خبرنامه نشان دهنده نام تجاری شما است و بر اینکه آیا مشتریان آینده مایل به همکاری با شما هستند یا خیر تأثیر می گذارد. بنابراین، شما می خواهید از کیفیت بالای آن اطمینان حاصل کنید. برای انجام این کار، با بهترین ها کار کنید. بهترین طراحان و کپی رایترها را استخدام کنید. هیچ کس نمی خواهد خبرنامه متوسطی را که خودتان در Microsoft Word ایجاد کرده اید بخواند.

اگر یک طراح گرافیک در دسترس ندارید، چاپ آریس می تواند کمک کند. از لوگوها گرفته تا بروشورها، تیم طراحان ما به ارائه خدمات استثنایی طراحی گرافیک افتخار می کنند.

از خبرنامه های تک برگه تا جزوه های چند صفحه ای، گزینه های طراحی برای خبرنامه های فیزیکی بسیار زیاد است. با این حال، نمی‌دانید چه سبکی بیشتر در بین مخاطبان شما طنین انداز می‌شود، مگر اینکه چندین ظاهر را آزمایش کنید. هنگام آزمایش طرح ها، فقط یک عنصر را در یک زمان آزمایش کنید. به این ترتیب، می دانید چه چیزی بر تعامل تأثیر می گذارد. یک CTA را در پایان خبرنامه خود وارد کنید و دنبال کنید که کدام سبک تعامل بیشتری دارد. داده‌هایی که جمع‌آوری می‌کنید باید تصمیمات طراحی آینده را راهنمایی کنند و چرا استراتژی جذب را انتخاب کنید به شما در افزایش بازگشت سرمایه (ROI) خبرنامه کمک کنند.

با طرح های بسیار زیادی که می توانید از بین آنها انتخاب کنید، به راحتی می توان از دارایی ها یا طرح های خلاقانه عبور کرد. همه چیز را ساده نگه دارید «طراحی شما باید ساده، خوانا و دارای سلسله مراتب اهمیت باشد». در حالی که ممکن است اضافه کردن تعداد زیادی گرافیک وسوسه انگیز باشد، اما به چند گرافیک با کیفیت پایبند باشید. این تضمین می‌کند که حواس آنها را از بقیه محتوا منحرف نکنند.

اگر آماده ایجاد یک خبرنامه هستید اما لیست پستی ندارید، چه؟ ما. در آریس می‌توانیم به شما کمک کنیم تا یک لیست پستی برای کمپین پست مستقیم خود ایجاد کنید یا لیستی را که دارید ارتقا دهید. اگر علاقه مند به یادگیری چرا استراتژی جذب را انتخاب کنید بیشتر هستید، با ما تماس بگیرید.

چاپ و تبلیغات حرفه ای در چاپخانه تهران

چاپخانه تهران یکی از قدیمی ترین چاپخانه های شهر تهران با 19 سال سابقه کار می باشد. یکی از نقاط قوت مجموعه ی تهران پرینت که آن را از سایر چاپخانه ها متمایز می کند امکان سفارش و چاپ به صورت آنلاین می باشد. امروزه فروشگاه های مجازی و خرید از چرا استراتژی جذب را انتخاب کنید آن ها جایگاه ویژه ای در میان مردم کسب کرده اند. تهران پرینت یکی از چاپخانه های پیشرو جهت ارائه ی خدمات آنلاین می باشد. این مجموعه با در اختیار داشتن کادر متعهد و قوی جایگاه بالایی در بازار کسب و کار بدست آورده است.

چاپ و تبلیغات تقویم در چاپخانه تهران

چاپ تقویم یکی از روش های تبلیغاتی ارزان و پرکاربرد می باشد و این خدمات در چاپخانه تهران با کیفیت بالایی ارائه می شود. تقویم ها به دو صورت دیواری و رومیزی چاپ می شوند. برای چاپ انواع تقویم باید به نکاتی توجه کنید که عبارتند از:

  • باید حدود نیم سانتی متر حاشیه برای کاغذ یا مقوای تقویم در نظر بگیرید زیرا امکان دارد بخشی از طرح یا متن نوشته شده بر اثر صحافی و برش از بین برود. بدین ترتیب تقویم ظاهر خوبی نخواهد داشت.
  • ابعاد و سایز تقویم های رومیزی و دیواری بر اساس استانداردهای موجود در چاپخانه تهران انجام می گیرد. ابعاد تقویم ها باید با نوع کاربری و تبلیغات متناسب باشند.
  • جنس کاغذ یا مقوای انتخابی برای تقویم باید از استحکام بالایی برخوردار باشد.
  • یکی از عوامل تاثیر گذار بر روی قیمت تقویم ها نوع طراحی آن ها می باشد. کادر حرفه ای مجموعه ی چاپخانه تهران با طرح های خلاقانه و تاثیر گذار موجب افزایش موفقیت در تبلیغات می شوند.

چاپ سررسید

چاپ و تبلیغات سررسید در چاپخانه تهران

چاپ سررسید یکی دیگر از خدمات ارائه شده در مجموعه ی تهران پرینت می باشد. سالنامه یکی از هدایای تبلیغاتی مرسوم در میان شرکت ها و سازمان های مختلف می باشد. هرساله با فرارسیدن سال نو شرکت ها اقدام به چاپ دو مدل سالنامه می کنند. یک مدل را به صورت عمومی در میان مشتریان خود پخش می کنند. یک مدل سررسید اختصاصی نیز به مدیران شرکت ها اهدا می شود. یکی از ویژگی های سر رسید این است که شرکت ها معمولا در صفحات اولیه ی آن به معرفی محصولات و خدمات خود می پردازند. تصویر یک یا چند محصول شاخص و پر طرفدار خود را درون سر رسید قرار می دهند. از آنجایی که سر رسید به مدت یک سال به طور مداوم توسط فرد مورد استفاده قرار می گیرد مطالب تبلیغاتی آن نیز در ذهن ها باقی می ماند. سر رسید ها از لحاظ جلد به دو صورت جلد سخت و نرم تولید می شوند. سررسید هایی با جلد چرم بسیار پرطرفدار هستند.

چاپ انواع ست اداری در چاپخانه تهران

چاپ ست اداری نیز یکی از تبلیغات سودمند در جهت رشد شرکت ها و سازمان ها می باشد. ست های اداری انواع مختلفی دارند و میتوان آن ها را متناسب با محصولات و خدمات ارائه شده توسط شرکت ها تهیه کرد. برخی از اقلام ست های اداری عبارتند از: تقویم، دفترچه یادداشت، سربرگ، فولدر و . یکی از مهمترین کارهای اولیه برای ورود به بازار کسب و کار تهیه ی یک ست اداری زیبا می باشد به طوری که بر روی تمام اقلام آن برند و لوگوی شرکت چاپ شده باشد. جنس کاغذ مورد نیاز برای طراحی ست اداری می تواند تحریر، کتان و فانتزی باشد. برخی از ویژگی های اقلام ست اداری عبارتند از:

  • هماهنگی رنگ ها : یکی از نکات مهم در طراحی و چاپ ست اداری استفاده از رنگ های مناسب با لوگو و محصولات شرکت می باشد همچنین رنگ ها باید با هم هماهنگی داشته باشند.
  • فونت مناسب: برای طراحی و چاپ ست اداری باید فونت خاص و زیبایی انتخاب کرد.

طراحی کاتالوگ

آشنایی با روش چاپ و طراحی کاتالوگ

چاپ کاتالوگ یکی از روش های کاربردی جهت تعامل با مشتری می باشد. چاپخانه تهران پرینت با در اختیار داشتن کارشناسان و طراحان خبره در زمینه طراحی و چاپ کاتالوگ میتوانند شما را راهنمایی کنند و ایده ها و طرح های زیبا و منحصر به فردی ارائه دهند. یکی از مهمترین ویژگی های کاتالوگ ارائه ی اطلاعات جامع و مفید در رابطه با محصولات و خدمات شرکت می باشد. مشتری با مطالعه ی کاتالوگ میتواند محصولی متناسب با نیازهای خود انتخاب کند. برای اینکه بتوانید مشتریان را جذب کنید باید برای طراحی کاتالوگ و نوشتن متن های داخل آن از ایده های خلاقانه استفاده کنید. بدین ترتیب جذابیت محصول و خدمات شما چند برابر می شود. در واقع کاتالوگ علاوه بر نقش یک دفترچه ی راهنما یک هدیه ی تبلیغاتی مفید نیز می باشد. برخی از مزایای چاپ و طراحی کاتالوگ عبارتند از: کسب اطلاعات به تعداد و جزئیات فراوان، کسب اطلاعات جامع و مختصر با متن و تصویر و .

طراحی لیبل

آشنایی با روش چاپ و طراحی لیبل

طراحی و چاپ لیبل یکی از خدمات ارائه شده در چاپخانه تهران می باشد. لیبل یکی از ابزارهای ارزان و سودآور تبلیغات برای شرکت ها محسوب می شود. لیبل ها از لحاظ کاغذ مصرفی به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:

  • چاپ لیبل کاغذی: لیبل های کاغذی به دو صورت کاغذ گلاسه و کاغذ تحریر تولید می شوند. برای چاپ لیبل های کاغذی می توان از دستگاه های چاپ دیجیتال و افست استفاده کرد.
  • چاپ لیبل ژله ای: این نوع چاپ بر روی کاغذی از جنس پلاستیک انجام می شود و روی آن با اپوکسی روکش می شود.
  • چاپ لیبل پی وی سی: لیبل هایی با جنس پی وی سی در مقابل فرآیندهای جوی مقاوم هستند.

سفارش چاپ به تهران پرینت

خدمات چاپ ارائه شده در چاپخانه تهران به صورت آنلاین می باشد. شما برای سفارشات خود می توانید به وب سایت تهران پرینت مراجعه کنید. در منوی تماس با ما میتوانید آدرس و شماره های ارتباط با چاپخانه را مشاهده کنید. یک منو از وب سایت به فروش محصولات کاغذی و مقوا اختصاص دارد بدین ترتیب شما می توانید محصولات مورد نیاز خود را با قیمت مناسب از بخش فروشگاهی تهران پرینت خریداری کنید. یک منو از وب سایت تهران پرینت به تعرفه خدمات ارائه شده در چاپخانه اختصاص دارد. شما با ورود به این بخش از سایت می توانید محصول مورد نیاز خود را انتخاب کنید. در این بخش طرح های مختلف محصول موجود است سپس در انتهای صفحه ابعاد، نوع کاغذ، تیراژ و . را انتخاب می کنید در انتها قیمت نهایی سفارش شما محاسبه می شود. شما می توانید تمام محصولات چاپی مورد نیاز خود را با قیمت ارزان از تهران پرینت تهیه کنید.

چرا استرالیا برای جنگ احتمالی با چین آماده می‌شود؟

هال برندز استاد برجسته امور جهانی در مدرسه مطالعات پیشرفته بین المللی دانشگاه جانز هاپکینز است. برندز از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ میلادی به عنوان دستیار ویژه وزیر دفاع ایالات متحده در امور برنامه‌ریزی استراتژیک فعالیت کرده بود. او برای کمیسیون استراتژی دفاع ملی ایالات متحده نیز کار کرده و با سازمان‌های دولتی، جوامع اطلاعاتی و امنیت ملی امریکا در زمینه مشاوره همکاری داشته است. کتاب‌های متعددی از او از جمله «استراتژی بزرگ امریکایی در عصر ترامپ» (۲۰۱۸)، «ساختن لحظه تک قطبی: سیاست خارجی ایالات متحده و ظهور نظم پس از جنگ سرد» (۲۰۱۶)، «قدرت و هدف در دولت‌سازی آمریکایی از هری اس. ترومن تا جورج دابلیو بوش» (۲۰۱۴)، «جنگ سرد آمریکای لاتین» (۲۰۱۰)، «از برلین تا بغداد: جستجوی آمریکا برای هدف در جهان پس از جنگ سرد» (۲۰۰۸) چاپ شده‌اند. جدیدترین کتاب‌های او «درس‌های تراژدی: حکومتداری و نظم جهانی» با همکاری «چارلز ادل» و «کووید-۱۹ و نظم جهانی» با ویرایش مشترک «فرانسیس گاوین» هستند.

به گزارش فرارو به نقل از بلومبرگ، ژاپن مهم‌ترین متحد آمریکاست، اما استرالیا از لحاظ تاریخی قابل اعتماد‌ترین متحد آمریکا به شمار می‌رود. استرالیا به تنهایی در میان متحدان ایالات متحده نه تنها در اقیانوس هند و اقیانوس آرام بلکه در سطح جهانی در تمام جنگ‌های بزرگ آمریکا از زمان جنگ جهانی اول شرکت کرده است.

همان طور که در جریان سفر اخیر سه روزه‌ام به سیدنی و کانبرا متوجه شدم چشم انداز جنگ در تنگه تایوان، استرالیا، ژاپن و ایالات متحده را به سوی کنار هم قرار گرفتن در یک ائتلاف سه گانه در روز‌های اخیر سوق داده است ائتلافی که پیش از جنگ جهانی اول نیز به دنبال مهار امپراتوری آلمان در غرب اقیانوس آرام بود. چنین قیاسی در عین حال حاضر اطمینان بخش و همزمان نگران کننده است.

کمتر از یک دهه پیش، استرالیا جزو آن دسته از متحدان ایالات متحده بود که از انتخاب میان واشنگتن و پکن خودداری ورزیدند. با این وجود، موضع استرالیا به تدریج با تغییر همراه شد. در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی با فاش شدن تلاش‌های فراگیر چین برای ایجاد فساد در سیاست استرالیا افکار عمومی استرالیایی‌ها دچار چرخش شد. در سال ۲۰۲۰ میلادی پس از حمایت دولت کانبرا از تحقیقات بین المللی در مورد منشاء کووید-۱۹ چین استرالیا را از نظر اقتصادی مجازات کرد. گسترش نفوذ پکن در اقیانوس آرام جنوبی به افزایش نگرانی‌ها در استرالیا دامن زده است. استرالیایی‌ها نگران هستند که ناوگان چین تهدیدی برای خطوط دریایی استرالیا باشد.

با این وجود، آن چه در هفته جاری در گفتگو با تحلیلگران و مقام‌های استرالیایی به وضوح برایم آشکار شد این نکته بود که آنان نگران هستند که تهاجم احتمالی چین به تایوان ممکن است به طور فاجعه باری امنیت کل اقیانوس هند و اقیانوس آرام را به خطر بیاندازد. یکی از کارشناسان دفاعی استرالیایی به من گفت: "استرالیا نمی‌تواند در منطقه تحت سلطه چین زنده بماند. در آن صورت استرالیا به یک ساتراپ (در زمان هخامنشیان به فرماندار یا استاندار یکی از بخش‌های شاهنشاهی گفته می‌شد) تبدیل خواهد شد و مجبور خواهد شد از خط مشی پکن پیروی کند و یا در غیر این صورت پیامد‌های آن را متحمل شود".

به همین دلیل است که استرالیا در سالیان اخیر واشنگتن را تحت فشار قرار داده تا در موضوعاتی از محدود کردن نفوذ شرکت فناوری هواوی گرفته تا ایجاد یک گروه امنیتی جدید (آکوس) و احیای ائتلاف قدیمی‌تر "کواد" (متشکل از آمریکا، ژاپن، هند و استرالیا) اقداماتی را انجام دهد.

دولت استرالیا اخیرا با انتشار بیانیه‌ای مشترکی همراه با ژاپن متعهد شد که در موارد احتمالی که ممکن است بر حاکمیت و منافع امنیتی منطقه‌ای دو کشور تاثیرگذار باشد استرالیا و ژاپن با یکدیگر مشورت و همکاری خواهند کرد.

این یک تغییر تاریخی قابل توجه است: در سال ۱۹۴۲ میلادی شمال استرالیا نسبت به تهاجم ژاپنی‌ها نگران بود امروز نیرو‌های ژاپنی در حال آماده شدن برای آموزش در آنجا در کنار ارتش استرالیا قرار دارند استرالیا نیز همانند ژاپن در تلاش است تا توانایی اش را برای دفاع از خود و منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کند تقویت نماید.

بمب افکن‌های آمریکایی بی -۵۲ با قابلیت هسته‌ای بزودی در شمال استرالیا به عنوان بخشی از گسترش بیش‌تر حضور ایالات متحده در آنجا عملیات خواهند داشت. آکوس (ترتیبات امنیتی استرالیا، بریتانیا و ایالات متحده که در نهایت در سال گذشته اعلام شد) زیردریایی‌های تهاجمی سریع‌تر با موتور هسته‌ای و وسایل نقلیه زیر آب بدون سرنشین و سایر قابلیت‌های پیشرفته را تولید خواهد کرد.

براساس گفتگو‌هایی که در واشنگتن و کانبرا داشتم متوجه شدم که به نظر می‌رسد استرالیا احتمالا یک یا چند زیردریایی تهاجمی ایالات متحده را تا زمانی که قایق‌های ساخته شده تحت قرارداد آکوس آماده شوند اجاره خواهد کرد. هم چنین، سرمایه گذاری‌ها در جنگ سایبری و قابلیت‌های اطلاعاتی با افزایش هزینه‌های دفاعی در حال تقویت هستند.

باید اعتراف کرد که ارتش استرالیا کوچک است و فاصله تا تنگه تایوان زیاد است. استرالیایی‌ها قدرت آتش زیادی برای مشارکت احتمالی در جنگ تایوان ندارند. با این وجود، مقام‌های استرالیایی به من گفتند که در درگیری‌ای که در آن فاصله بین پیروزی و شکست بسیار کم باشد ارتش آن کشور نقش مهمی ایفا خواهد کرد. یک تقسیم کار جغرافیایی را تصور کنید - که در آن استرالیا از نیروی هوایی و نیروی دریایی برای تامین خطوط حیاتی حرکت در جنوب شرقی آسیا استفاده می‌کند در حالی که ژاپن شمال شرق آسیا را در اختیار دارد و ایالات متحده تهاجم یا محاصره علیه تایوان را در هم خواهد شکست.

نیروی هوایی ایالات متحده و تفنگداران دریایی در درگیری تایوان احتمالا از پایگاه‌های استرالیا عمل می‌کنند. حریم فضایی و هوایی استرالیا و جنگ سایبری و قابلیت‌های اطلاعاتی آن کشور بسیار مهم خواهند بود. احتمالا جنگنده‌های اف -۳۵ استرالیا که ساخت آمریکا هستند نیز از پایگاه‌های آمریکایی در غرب اقیانوس آرام پرواز خواهند کرد و با همراهی نیرو‌های زمینی استرالیا می‌توانند به تایوان در دفع تهاجم کمک کنند. اگرچه عامل جغرافیایی احتمالا تحقق چنین سناریویی را بعید می‌سازد.

فاصله تنها معضلی نیست که استرالیا با آن مواجه است. توسعه قابلیت‌هایی که در حال حاضر در نظر گرفته شده به ویژه در مورد زیردریایی‌های تهاجمی مستلزم افزایش هزینه‌های عمده است. تعمیق همکاری با متحدان و شرکا نگرانی‌هایی همیشگی را در مورد حاکمیت استرالیا ایجاد می‌کند. استرالیا در درگیری با چین که ۳۱ درصد تجارت آن را تشکیل می‌دهد از نظر اقتصادی آسیب خواهد دید.

با این وجود، استرالیا احتمالا در حاشیه نخواهد ماند. نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که بخش قابل توجهی از استرالیایی‌ها از اعزام نیرو توسط آن کشور برای دفاع از تایوان حمایت می‌کنند البته تا زمانی که ایالات متحده نیز این کار را انجام دهد.

دولت چپ میانه تحت رهبری "آنتونی آلبانیزی" نخست وزیر استرالیا حاضر نشده به طور رسمی اهداف استرالیا در این زمینه را برسمیت بشناسد با این وجود، وزیر دفاع آن کشور اخیرا اظهار داشته که در صورت وقوع جنگ در تایوان "غیر قابل تصور" به نظر می‌رسد که استرالیا در این مورد مداخله‌ای انجام ندهد.

در اینجا به طور فزاینده‌ای این فرض وجود دارد که جنگ در غرب اقیانوس آرام شامل یک ائتلاف "سه به علاوه یک" می‌شود و استرالیا، ژاپن و ایالات متحده به دفاع از تایوان کمک می‌کنند. این سه کشور به طور فزاینده‌ای شبیه به ائتلاف سه گانه بین فرانسه، روسیه و بریتانیا هستند که متعهد به متوقف کردن رقیب خودکامه دوران خود یعنی امپراتوری آلمان بودند و قصد داشتند مانع از برهم خوردن توازن قوا توسط آلمانی‌ها شود. با این وجود، آن ائتلاف سه گانه نتوانست از بروز جنگ جهانی اول جلوگیری کند. دلیل آن تا حدی بدان خاطر بود که ائتلاف سست بود و هیچ معاهده رسمی برای هر سه عضو وجود نداشت چنین وضعیتی رهبران آلمان را امیدوار ساخت که ممکن است ائتلاف سه گانه در مواجهه با یک بحران هم شکسته شود. اکنون چالش مشابهی در برابر دموکراسی امروزی وجود دارد.

استرالیا، ژاپن و ایالات متحده همگی سیاست‌های "ابهام استراتژیک" را در مورد تایوان در پیش گرفته و نشان داده اند که به چین اجازه تصرف آن جزیره را نخواهند داد. با این وجود، آن کشور‌ها هیچ یک تعهدی رسمی برای دفاع ارائه نداده اند. اتحاد‌های جداگانه ایالات متحده را به ژاپن و ایالات متحده را به استرالیا متصل می‌کنند، اما هیچ گونه سازوکار سه جانبه‌ای وجود ندارد که تضمین کند حمله به یکی از آن کشور‌ها به عنوان حمله به هر سه کشور قلمداد خواهد شد. هم چنین، ساختار فرماندهی واحدی وجود ندارد که باعث شود سه قدرت به شیوه‌ای موثر بتوانند در کنار یکدیگر با تهدیدات مقابله کنند.

دلایل محکمی برای حفظ ابهام راهبردی وجود دارند از جمله آن که هیچ کشوری نمی‌خواهد با تغییر وضعیت موجود در تنگه تایوان بحران ایجاد شود. با این وجود، همان طور که جنگ جهانی اول به ما یادآوری می‌کند درگیری‌ها زمانی آغاز شده اند که متجاوزان مقاومتی را که در نهایت با آن مواجه خواهند شد دست کم می‌گیرند.

مقام‌های استرالیایی به من گفتند که نگران این موضوع هستند که در نیمه دهه آینده تولید چندین تُن تجهیزات نظامی جدید دشوار باشد. بنابراین، یکی از راه‌های تقویت بازدارندگی آن است که تا حد امکان این موضوع را به طور شفاف بیان کنیم که پکن در صورت حمله به تایوان با یک ائتلاف دموکراتیک قدرتمند روبرو خواهد شد. در هر حال، به نظر می‌رسد که استرالیا مانند واشنگتن و توکیو اجتناب از چنین جنگی را دشوار خواهد یافت. یک پرسش مهم در کانبرا و نقاط دیگر آن است که چگونه به صراحت این موضوع را از پیش اعلام کنیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.