استفاده از یک حساب آزمایشی


لات در فارکس

آزمایش یانگ — به زبان ساده

اگرچه «کریستین هویگنس» (Christiaan Huygens) تصور می‌کرد که نور موج است اما آیزاک نیوتون این تصور را نداشت. نیوتن بر این باور بود که دلیل دیگری در مورد رنگ و اثرات تداخل و پراش که در آن زمان قابل مشاهده بود وجود دارد. با توجه به اعتبار بسیار زیاد نیوتن دیدگاه او به صورت کلی غالب بود. این واقعیت که اصل هویگنس کار می‌کرد مدرک کافی و مستقیمی برای اثبات این موضوع که نور موج است به حساب نمی‌آمد. پذیرش دیدگاه موجی نور سال‌ها بعد زمانی اتفاق افتاد که در سال 1801 فیزیکدان و پزشک انگلیسی، «توماس یانگ» (Thomas Young) (1773–1829)، آزمایش کلاسیک دو شکاف نوری خود را انجام داد. در این مطلب در مورد آزمایش یانگ و روابط حاکم بر آن صحبت خواهیم کرد.

آزمایش دو شکافی یانگ چیست؟

بر اساس این آزمایش توماس یانگ توانست نشان دهد که نور موج است. ولی سوالی که مطرح است این است که چرا ما به طور معمول رفتار موجی نور را که در آزمایش دو شکاف یانگ اتفاق می‌افتد مشاهده نمی‌کنیم؟ اول، نور باید با اشیای کوچکی مثل شکافهایی که یانگ از آنها استفاده کرد برخورد داشته باشد تا اثرات موجی مشخص را نشان دهد.

آزمایش دو شکاف یانگ

تصویر ۱: آزمایش دوشکاف یانگ؛ در اینجا نور با یک طول موج از یک جفت شکاف عمودی عبور می‌کند و به صورت خطوط عمودی متعددی که به شکل افقی پخش شده‌اند پراکنده می‌شود. بدون پراش و تداخل نور به راحتی دو خط در صفحه مقابل ایجاد می‌کند.

به علاوه یانگ ابتدا نور یک منبع واحد (خورشید) را از یک شکاف واحد عبور داد تا نور تا حدودی منسجم شود. منظور از نور منسجم امواجی در یک فاز یا رابطه فازی مشخص است و منظور از نور غیرمنسجم یعنی امواجی که دارای رابطه فازی تصادفی هستند.

چرا یانگ نور را از یک شکاف دوتایی عبور داد؟ در جواب باید گفت که دو شکاف دو منبع نوری منسجم را فراهم می‌کنند که می‌توانند به طور سازنده یا مخرب تداخل کنند.

یانگ از نور خورشید استفاده کرد زیرا در خورشید هر طول موج الگوی خاص خود را ایجاد می‌کند و دیدن اثر موجی نور را دشوارتر می‌کند. ما در این مطلب برای نشان دادن اثرات واضح آزمایش دو شکاف یانگ، نتایج آزمایش با نور تک رنگ (یعنی تک $$\lambda$$) را نشان می‌دهیم. شکل زیر تداخل سازنده و مخرب دو موج با طول موج و دامنه یکسان را نشان می‌دهد.

تداخل امواج

تصویر ۲: تداخل سازنده و مخرب دو موج

همان‌طور که در شکل (۳) الف نشان داده شده است وقتی نور از شکاف‌های باریک عبور می‌کند به شکل امواج نیم‌دایره پراکنده می‌شود. تداخل سازنده در شرایطی اتفاق می‌افتد که امواج قله با قله یا پایین‌ترین به پایین‌ترین نقطه نمودار با یکدیگر برخورد کنند. تداخل مخرب نیز در شرایطی اتفاق می‌افتد که تداخل قله با کمترین نقطه نمودار رخ دهد.

نور باید روی صفحه‌ای افتاده و پخش شود تا بتوانیم این الگو را ببینیم. الگوی مشابهی برای امواج آب در شکل (۳) ب نشان داده شده است. توجه داشته باشید که مناطق تداخل سازنده و تخریبی از شکافها با زاویه‌های کاملاً مشخص به پرتوی اصلی خارج می‌شوند. همانطور که در ادامه خواهیم دید این زوایا به طول موج و فاصله شکاف‌ها بستگی دارد.

انتشار امواج آب

تصویر ۳: در آزمایش یانگ شکاف‌های دوتایی دو منبع تک رنگ از امواج را ایجاد کرده که تداخل ایجاد می‌کنند. (الف) نور از هر شکاف پخش می‌شود (پراش می‌یابد) زیرا شکاف‌ها باریک هستند. این امواج با هم تداخل سازنده (خطوط روشن) و مخرب (مناطق تاریک) می‌سازند. فقط درصورتی که نور به صفحه‌ مقابل برسد و پراکنده شود ما می‌توانیم این اثر را ببینیم. (ب) الگوی تداخل دو شکاف برای امواج آب تقریباً با نور یکسان است. موج در مناطق تداخل سازنده بیشترین و در مناطق تداخل مخرب کمترین است. (ج) وقتی نوری که از شکاف‌های دوتایی عبور کرده است بر روی صفحه می‌افتد الگویی مانند این شکل را می‌بینیم.

برای آشنایی بیشتر با امواج در فیزیک، می‌توانید آموزش میدان‌ها و امواج را که توسط فرادرس ارائه شده است مشاهده کنید. لینک این آموزش در ادامه آورده شده است.

  • برای دیدن فیلم آموزش میدان‌ها و امواج + اینجا کلیک کنید.

فرمول‌‌ها و تحلیل ریاضی آزمایش یانگ

برای درک الگوی آزمایش یانگ نحوه حرکت دو موج از شکاف‌ها به یک صفحه را همان‌طور که در تصویر (4) نشان داده شده است در نظر می‌گیریم.

هر شکاف فاصله متفاوتی با یک نقطه مشخص روی صفحه دارد. بنابراین تعداد متفاوتی از طول موج در هر مسیر قرار می‌گیرند.

امواج از شکاف‌ها ممکن است به صورت هم فاز، مثلاً هر دو در پیک شروع به حرکت کنند اما اگر تفاوت دو مسیر نوری نصف طول موج باشد زمانی که دو موج به صفحه می‌رسند تداخل مخرب رخ می‌دهد، این موضوع در شکل (۴) الف نشان داده شده است. اگر مسیرها یک طول موج کامل تفاوت داشته باشند، در این صورت امواج در فاز قله به قله به صفحه می‌رسند و همانطور که در شکل (۴) ب نشان داده شده است تداخل سازنده خواهد بود.

به طور کلی، اگر تفاوت مسیرهای طی شده توسط دو موج نصف طول موج یعنی ($$\frac\lambda$$، $$\frac\lambda$$، $$\frac\lambda$$ و … باشد) تداخل مخرب رخ می‌دهد. به همین ترتیب اگر تفاوت مسیرهای طی شده توسط دو موج با توجه عدد صحیح از طول موج ($$\lambda$$، $$2\lambda$$، $$3\lambda$$ و …) باشد، تداخل سازنده رخ می‌دهد.

تداخل مخرب و سازنده

تصویر ۴: تصویر (الف) تداخل مخرب امواج و تصویر (ب) تداخل سازنده امواج است.

شکل 5، نحوه تعیین اختلاف طول مسیر را برای امواج در حال حرکت از دو شکاف به یک نقطه مشترک روی صفحه نشان می‌دهد. اگر صفحه در مقایسه با فاصله بین شکاف‌ها فاصله زیادی داشته باشد، زاویه $$\theta$$ بین مسیر و خط افق بین شکاف و صفحه برای هر مسیر تقریباً یکسان است. تفاوت بین مسیرها در شکل نشان داده شده است.

دو مسیر متفاوت مسیر نور

تصویر ۵: با فرض اینکه فاصله تا صفحه بسیار بیشتر از فاصله بین شکاف ها باشد، تفاوت مسیر باریکه نوری از هر شکاف‌ تا یک نقطه مشترک روی صفحه برابر با $$d\sin \theta$$ است.

با استفاده از روابط هندسی می‌توان فاصله بین دو شکاف را به آسانی به دست آورد که برابر است با:

$$d$$ فاصله بین شکاف‌ها است. برای به دست آوردن تداخل سازنده برای شکاف دوتایی، اختلاف طول مسیر باید مضرب صحیحی از طول موج باشد. یعنی شرط تداخل سازنده این است که اختلاف طول مسیر دو پرتو برابر باشد با:

که $$m=0,1,-1,2,-2,…$$. به طور مشابه شرط به دست آوردن تداخل مخرب برای شکاف دوتایی این است که اختلاف طول مسیر به صورت زیر باشد:

در روابط بالا $$m$$ را مرتبه تداخل می‌نامیم. به عنوان مثال $$m=4$$ تداخل مرتبه چهارم است.

الگوی تداخل

تصویر ۶: الگوی تداخل برای شکاف دوتایی دارای شدت تابشی است که با زاویه تغییر می‌کند و هر چه زاویه بیشتر باشد کاهش می‌یابد. تصویر چندین خط روشن و تاریک یا نوار را نشان می‌دهد که با عبور نور از شکاف دوتایی تشکیل شد‌ه‌اند.

معادلات تداخل شکاف دوتایی نشان‌دهنده مجموعه‌ای از خطوط روشن و تاریک است. برای شکاف‌های عمودی نور به صورت افقی در دو سمت امتداد خط بین صفحه و شکاف‌ها پخش می‌شود که درشکل (۶) نمایش داده شده است. شدت روشنایی نوارهای روشن از هر دو سمت کاهش می‌یابد و در مرکز روشن‌ترین حالت رخ می‌دهد. هرچه شکاف‌ها به یکدیگر نزدیکتر باشند توزیع نوارهای روشن افزایش می‌یابد. این موضوع را می‌توان با استفاده از معادله $$d\sin\theta=m\lambda$$ برای مقادیر صحیح $$m$$، بررسی کرد. اگر $$m$$ و $$\lambda$$ ثابت باشند هرچه $$d$$ کوچکتر باشد $$theta$$ بزرگتر است.

مثال‌های آزمایش یانگ

مثال ۱: فرض کنید شما نور یک لیزر He-Ne را از یک شکاف دوتایی جدا شده عبور می‌دهید که فاصله آن‌ها از هم $$0.01$$ میلی‌متر است و متوجه می‌شوید که سومین نوار روشن نسبت به خط افق زاویه $$10.95$$ دارد. طول موج نور چه قدر است؟

پاسخ: اگر سومین نوار روشن باشد یعنی $$m=3$$ است. با توجه به اینکه فاصله دو شکاف یعنی $$d=0.01$$ است و زاویه باریکه با خط افق $$\theta=10.95$$ درجه است از رابطه تداخل سازنده داریم:

مثال ۲: تعداد نوارهای روشن و باریک الگوهای تداخلی بی‌نهایت نیست. با توجه به این موضوع بالاترین مرتبه تداخل سازنده در مثال قبل چه قدر است؟

پاسخ: برای $$d$$ و $$\lambda$$ ثابت و استفاده از رابطه تداخل سازنده یعنی $$m\lambda=d \sin \theta$$، بیشترین حالت تداخل سازنده زمانی رخ می‌دهد که $$\sin \theta=1$$ باشد. به این ترتیب داریم:

به این ترتیب برای این حالت ۱۵ نوار روشن تشکیل می‌شود.

مثال ۳: شکل (۷) یک شکاف دوتایی را نشان می‌دهد که در فاصله $$x$$ از یک صفحه قرار دارد و فاصله آن از مرکز صفحه توسط $$y$$ نشان داده شده است. هنگامی که فاصله $$d$$ بین شکاف‌ها بزرگ باشد نقاط روشن زیادی روی صفحه وجود دارند که به آن‌ها نوار می‌گوییم. نشان دهید که برای زوایای استفاده از یک حساب آزمایشی کوچک، فاصله بین نوارها برابر با $$\Delta y=\frac$$ است.

فاصله نوارها

تصویر ۷: فاصله نوارها از یکدیگر

پاسخ: برای زوایای کوچک $$\sin \theta, \tan \theta\approx \theta$$. همچنین برای دو نوار روشن متوالی داریم:

در نتیجه می‌توان نوشت:

$$d(\sin \theta_-\sin \theta_)=(m+1-m)\lambda$$

از طرفی $$\tan \theta$$ برابر است با ضلع مقابل به مجاور، یعنی داریم:

در نتیجه فاصله بین نوارها برابر است با:

آزمایش یانگ و جهان‌های موازی

تفسیر ‌جهان‌های موازی اساساً مربوط به جهان‌ها نیست، جهان‌ها نتیجه آشکار این نظریه هستند. در جهان‌های موازی هر سیستم در چندین نمونه وجود دارد. این موارد می‌توانند نمونه‌هایی از یک ذره با اسپین‌های مختلف یا یکسان باشند. برخی تحلیل‌ها این مجموعه‌های مختلف از یک موجود را مانند مجموعه‌ای از جهان‌های موازی می‌دانند. یکی از آزمایش‌هایی که نشان‌دهنده وجود یک موجود با دو ویژگی است مربوط به آزمایش یانگ یا تداخل است.

در آزمایش دوشکاف یانگ برخی از امواج از یک شکاف و برخی دیگر از شکاف دیگر عبور می‌کنند و برای تولید الگوی دو شکاف با یکدیگر تداخل انجام می‌دهند. در نتیجه فوتون‌ها در آزمایش تداخل با نظریه جهان موازی توصیف نمی‌شوند.

اما نکته در اینجا نهفته است که با شناسایی فوتون‌ها در پایان آزمایش، نسخه‌های مختلف آشکارساز الگوهای تداخلی یکسان را ثبت نمی‌کنند. در نتیجه می‌توان گفت ابزارهای اندازه‌گیری که نتایج مختلفی را ثبت کرده و به طور مستقل عمل می‌کنند در جهان‌های موازی هستند.

آزمایش یانگ در آب

پرتوی نور در آب با سرعتی کمتر از سرعت نور یعنی $$\frac<\mu>$$ حرکت می‌کند. در این حالت طول موج نیز برابر با $$\lambda = \frac<\lambda><\mu>$$ است که $$\mu$$ ضریب شکست آب است. در نتیجه فاصله بین باندها که برابر با $$\Delta y=\frac$$ کاهش می‌یابد و از همین رو فاصله با نوار مرکزی نیز کاهش پیدا می‌کند.

اگر فاصله بین نوارها تا نوار مرکزی برابر با $$y_=m\frac$$ باشد، با عبور نور از آب طول موج نور کاهش می‌یابد و در نتیجه فاصله بین نوارها تا نوار مرکزی نیز کاهش خواهد یافت و برابر با $$y=m\frac<\mu d>=\frac<\mu>$$ می‌شود.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

آزمایش یانگ — به زبان ساده

اگرچه «کریستین هویگنس» (Christiaan Huygens) تصور می‌کرد که نور موج است اما آیزاک نیوتون این تصور را نداشت. نیوتن بر این باور بود که دلیل دیگری در مورد رنگ و اثرات تداخل و پراش که در آن زمان قابل مشاهده بود وجود دارد. با توجه به اعتبار بسیار زیاد نیوتن دیدگاه او به صورت کلی غالب بود. این واقعیت که اصل هویگنس کار می‌کرد مدرک کافی و مستقیمی برای اثبات این موضوع که نور موج است به حساب نمی‌آمد. پذیرش دیدگاه موجی نور سال‌ها بعد زمانی اتفاق افتاد که در سال 1801 فیزیکدان و پزشک انگلیسی، «توماس یانگ» (Thomas Young) (1773–1829)، آزمایش کلاسیک دو شکاف نوری خود را انجام داد. در این مطلب در مورد آزمایش یانگ و روابط حاکم بر آن صحبت خواهیم کرد.

آزمایش دو شکافی یانگ چیست؟

بر اساس این آزمایش توماس یانگ توانست نشان دهد که نور موج است. ولی سوالی که مطرح است این است که چرا ما به طور معمول رفتار موجی نور را استفاده از یک حساب آزمایشی که در آزمایش دو شکاف یانگ اتفاق می‌افتد مشاهده نمی‌کنیم؟ اول، نور باید با اشیای کوچکی مثل شکافهایی که یانگ از آنها استفاده کرد برخورد داشته باشد تا اثرات موجی مشخص را نشان دهد.

آزمایش دو شکاف یانگ

تصویر ۱: آزمایش دوشکاف یانگ؛ در اینجا نور با یک طول موج از یک جفت شکاف عمودی عبور می‌کند و به صورت خطوط عمودی متعددی که به شکل افقی پخش شده‌اند پراکنده می‌شود. بدون پراش و تداخل نور به راحتی دو خط در صفحه مقابل ایجاد می‌کند.

به علاوه یانگ ابتدا نور یک منبع واحد (خورشید) را از یک شکاف واحد عبور داد تا نور تا حدودی منسجم شود. منظور از نور منسجم امواجی در یک فاز یا رابطه فازی مشخص است و منظور از نور غیرمنسجم یعنی امواجی که دارای رابطه فازی تصادفی هستند.

چرا یانگ نور را از یک شکاف دوتایی عبور داد؟ در جواب باید گفت که دو شکاف دو منبع نوری منسجم را فراهم می‌کنند که می‌توانند به طور سازنده یا مخرب تداخل کنند.

یانگ از نور خورشید استفاده کرد زیرا در خورشید هر طول موج الگوی خاص خود را ایجاد می‌کند و دیدن اثر موجی نور را دشوارتر می‌کند. ما در این مطلب برای نشان دادن اثرات واضح آزمایش دو شکاف یانگ، نتایج آزمایش با نور تک رنگ (یعنی تک $$\lambda$$) را نشان می‌دهیم. شکل زیر تداخل سازنده و مخرب دو موج با طول موج و دامنه یکسان را نشان می‌دهد.

تداخل امواج

تصویر ۲: تداخل سازنده و مخرب دو موج

همان‌طور که در شکل (۳) الف نشان داده شده است وقتی نور از شکاف‌های باریک عبور می‌کند به شکل امواج نیم‌دایره پراکنده می‌شود. تداخل سازنده در شرایطی اتفاق می‌افتد که امواج قله با قله یا پایین‌ترین به پایین‌ترین نقطه نمودار با یکدیگر برخورد کنند. تداخل مخرب نیز در شرایطی اتفاق می‌افتد که تداخل قله با کمترین نقطه نمودار رخ دهد.

نور باید روی صفحه‌ای افتاده و پخش شود تا بتوانیم این الگو را ببینیم. الگوی مشابهی برای امواج آب در شکل (۳) ب نشان داده شده است. توجه داشته باشید که مناطق تداخل سازنده و تخریبی از شکافها با زاویه‌های کاملاً مشخص به پرتوی اصلی خارج می‌شوند. همانطور که در ادامه خواهیم دید این زوایا به طول موج و فاصله شکاف‌ها بستگی دارد.

انتشار امواج آب

تصویر ۳: در آزمایش یانگ شکاف‌های دوتایی دو منبع تک رنگ از امواج را ایجاد کرده که تداخل ایجاد می‌کنند. (الف) نور از هر شکاف پخش می‌شود (پراش می‌یابد) زیرا شکاف‌ها باریک هستند. این امواج با هم تداخل سازنده (خطوط روشن) و مخرب (مناطق تاریک) می‌سازند. فقط درصورتی که نور به صفحه‌ مقابل برسد و پراکنده شود ما می‌توانیم این اثر را ببینیم. (ب) الگوی تداخل دو شکاف برای امواج آب تقریباً با نور یکسان است. موج در مناطق تداخل سازنده بیشترین و در مناطق تداخل مخرب کمترین است. (ج) وقتی نوری که از شکاف‌های دوتایی عبور کرده است بر روی صفحه می‌افتد الگویی مانند این شکل را می‌بینیم.

برای آشنایی بیشتر با امواج در فیزیک، می‌توانید آموزش میدان‌ها و امواج را که توسط فرادرس ارائه شده است مشاهده کنید. لینک این آموزش در ادامه آورده شده است.

  • برای دیدن فیلم آموزش میدان‌ها و امواج + اینجا کلیک کنید.

فرمول‌‌ها و تحلیل ریاضی آزمایش یانگ

برای درک الگوی آزمایش یانگ نحوه حرکت دو موج از شکاف‌ها به یک صفحه را همان‌طور که در تصویر (4) نشان داده شده است در نظر می‌گیریم.

هر شکاف فاصله متفاوتی با یک نقطه مشخص روی صفحه دارد. بنابراین تعداد متفاوتی از طول موج در هر مسیر قرار می‌گیرند.

امواج از شکاف‌ها ممکن است به صورت هم فاز، مثلاً هر دو در پیک شروع به حرکت کنند اما اگر تفاوت دو مسیر نوری نصف طول موج باشد زمانی که دو موج به صفحه می‌رسند تداخل مخرب رخ می‌دهد، این موضوع در شکل (۴) الف نشان داده شده است. اگر مسیرها یک طول موج کامل تفاوت داشته باشند، در این صورت امواج در فاز قله به قله به صفحه می‌رسند و همانطور که در شکل (۴) ب نشان داده شده است تداخل سازنده خواهد بود.

به طور کلی، اگر تفاوت مسیرهای طی شده توسط دو موج نصف طول موج یعنی ($$\frac\lambda$$، $$\frac\lambda$$، $$\frac\lambda$$ و … باشد) تداخل مخرب رخ می‌دهد. به همین ترتیب اگر تفاوت مسیرهای طی شده توسط دو موج با توجه عدد صحیح از طول موج ($$\lambda$$، $$2\lambda$$، $$3\lambda$$ و …) باشد، تداخل سازنده رخ می‌دهد.

تداخل مخرب و سازنده

تصویر ۴: تصویر (الف) تداخل مخرب امواج و تصویر (ب) تداخل سازنده امواج است.

شکل 5، نحوه تعیین اختلاف طول مسیر را برای امواج در حال حرکت از دو شکاف به یک نقطه مشترک روی صفحه نشان می‌دهد. اگر صفحه در مقایسه با فاصله بین شکاف‌ها فاصله زیادی داشته باشد، زاویه $$\theta$$ بین مسیر و خط افق بین شکاف و صفحه برای هر مسیر تقریباً یکسان است. تفاوت بین مسیرها در شکل نشان داده شده است.

دو مسیر متفاوت مسیر نور

تصویر ۵: با فرض اینکه فاصله تا صفحه بسیار بیشتر از فاصله بین شکاف ها باشد، تفاوت مسیر باریکه نوری از هر شکاف‌ تا یک نقطه مشترک روی صفحه برابر با $$d\sin \theta$$ است.

با استفاده از روابط هندسی می‌توان فاصله بین دو شکاف را به آسانی به دست آورد که برابر است با:

$$d$$ فاصله بین شکاف‌ها است. برای به دست آوردن تداخل سازنده برای شکاف دوتایی، اختلاف طول مسیر باید مضرب صحیحی از طول موج باشد. یعنی شرط تداخل سازنده این است که اختلاف طول مسیر دو پرتو برابر باشد با:

که $$m=0,1,-1,2,-2,…$$. به طور مشابه شرط به دست آوردن تداخل مخرب برای شکاف دوتایی این است که اختلاف طول مسیر به صورت زیر باشد:

در روابط بالا $$m$$ را مرتبه تداخل می‌نامیم. به عنوان مثال $$m=4$$ تداخل مرتبه چهارم است.

الگوی تداخل

تصویر ۶: الگوی تداخل برای شکاف دوتایی دارای شدت تابشی است که با زاویه استفاده از یک حساب آزمایشی تغییر می‌کند و هر چه زاویه بیشتر باشد کاهش می‌یابد. تصویر چندین خط روشن و تاریک یا نوار را نشان می‌دهد که با عبور نور از شکاف دوتایی تشکیل شد‌ه‌اند.

معادلات تداخل شکاف دوتایی نشان‌دهنده مجموعه‌ای از خطوط روشن و تاریک است. برای شکاف‌های عمودی نور به صورت افقی در دو سمت امتداد خط بین صفحه و شکاف‌ها پخش می‌شود که درشکل (۶) نمایش داده شده است. شدت روشنایی نوارهای روشن از هر دو سمت کاهش می‌یابد و در مرکز روشن‌ترین حالت رخ می‌دهد. هرچه شکاف‌ها به یکدیگر نزدیکتر باشند توزیع نوارهای روشن افزایش می‌یابد. این موضوع را می‌توان با استفاده از معادله $$d\sin\theta=m\lambda$$ برای مقادیر صحیح $$m$$، بررسی کرد. اگر $$m$$ و $$\lambda$$ ثابت باشند هرچه $$d$$ کوچکتر باشد $$theta$$ بزرگتر است.

مثال‌های آزمایش یانگ

مثال ۱: فرض کنید شما نور یک لیزر He-Ne را از یک شکاف دوتایی جدا شده عبور می‌دهید که فاصله آن‌ها از هم $$0.01$$ میلی‌متر است و متوجه می‌شوید که سومین نوار روشن نسبت به خط افق زاویه $$10.95$$ دارد. طول موج نور چه قدر است؟

پاسخ: اگر سومین نوار روشن باشد یعنی $$m=3$$ است. با توجه به اینکه فاصله دو شکاف یعنی $$d=0.01$$ است و زاویه باریکه با خط افق $$\theta=10.95$$ درجه است از رابطه تداخل سازنده داریم:

مثال ۲: تعداد نوارهای روشن و باریک الگوهای تداخلی بی‌نهایت نیست. با توجه به این موضوع بالاترین مرتبه تداخل سازنده در مثال قبل چه قدر است؟

پاسخ: برای $$d$$ و $$\lambda$$ ثابت و استفاده از رابطه تداخل سازنده یعنی $$m\lambda=d \sin \theta$$، بیشترین حالت تداخل سازنده زمانی رخ می‌دهد که $$\sin \theta=1$$ باشد. به این ترتیب داریم:

به این ترتیب برای این حالت ۱۵ نوار روشن تشکیل می‌شود.

مثال ۳: شکل (۷) یک شکاف دوتایی را نشان می‌دهد که در فاصله $$x$$ از یک صفحه قرار دارد و فاصله آن از مرکز صفحه توسط $$y$$ نشان داده شده است. هنگامی که فاصله $$d$$ بین شکاف‌ها بزرگ باشد نقاط روشن زیادی روی صفحه وجود دارند که به آن‌ها نوار می‌گوییم. نشان دهید که برای زوایای کوچک، فاصله بین نوارها برابر با $$\Delta y=\frac$$ است.

فاصله نوارها

تصویر ۷: فاصله نوارها از یکدیگر

پاسخ: برای زوایای کوچک $$\sin \theta, \tan \theta\approx \theta$$. همچنین برای دو نوار روشن متوالی داریم:

در نتیجه می‌توان نوشت:

$$d(\sin \theta_-\sin \theta_)=(m+1-m)\lambda$$

از طرفی $$\tan \theta$$ برابر است با ضلع مقابل به مجاور، یعنی داریم:

در نتیجه فاصله بین نوارها برابر است با:

آزمایش یانگ و جهان‌های موازی

تفسیر ‌جهان‌های موازی اساساً مربوط به جهان‌ها نیست، جهان‌ها نتیجه آشکار این نظریه هستند. در جهان‌های موازی هر سیستم در چندین نمونه وجود دارد. این موارد می‌توانند نمونه‌هایی از یک ذره با اسپین‌های مختلف یا یکسان باشند. برخی تحلیل‌ها این مجموعه‌های مختلف از یک موجود را مانند مجموعه‌ای از جهان‌های موازی می‌دانند. یکی از آزمایش‌هایی که نشان‌دهنده وجود یک موجود با دو ویژگی است مربوط به آزمایش یانگ یا تداخل است.

در آزمایش دوشکاف یانگ برخی از امواج از یک شکاف و برخی دیگر از شکاف دیگر عبور می‌کنند و برای تولید الگوی دو شکاف با یکدیگر تداخل انجام می‌دهند. در نتیجه استفاده از یک حساب آزمایشی فوتون‌ها در آزمایش تداخل با نظریه جهان موازی توصیف نمی‌شوند.

اما نکته در اینجا نهفته است که با شناسایی فوتون‌ها در پایان آزمایش، نسخه‌های مختلف آشکارساز الگوهای تداخلی یکسان را ثبت نمی‌کنند. در نتیجه می‌توان گفت ابزارهای اندازه‌گیری که نتایج مختلفی را ثبت کرده و به طور مستقل عمل می‌کنند در جهان‌های موازی هستند.

آزمایش یانگ در آب

پرتوی نور در آب با سرعتی کمتر از سرعت نور یعنی $$\frac<\mu>$$ حرکت می‌کند. در این حالت طول موج نیز برابر با $$\lambda = \frac<\lambda><\mu>$$ است که $$\mu$$ ضریب شکست آب است. در نتیجه فاصله بین باندها که برابر با $$\Delta y=\frac$$ کاهش می‌یابد و از همین رو فاصله با نوار مرکزی نیز کاهش پیدا می‌کند.

اگر فاصله بین نوارها تا نوار مرکزی برابر با $$y_=m\frac$$ باشد، با عبور نور از آب طول موج نور کاهش می‌یابد و در نتیجه فاصله بین نوارها تا نوار مرکزی نیز کاهش خواهد یافت و برابر با $$y=m\frac<\mu d>=\frac<\mu>$$ می‌شود.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

آموزش ثبت‌نام و استفاده از واتساپ در چند دستگاه و لاگین همزمان در چهار دستگاه بدون نیاز به گوشی

چند روز پیش خبر پشتیبانی واتساپ از لاگین به چندین دستگاه بدون نیاز به گوشی موبایل را منتشر کردیم. ویژگی که سال‌ها منتظرش در یکی از بهترین و محبوب‌ترین برنامه‌های پیام‌رسان بودیم و اینکه در نسخه بتای آن قابل استفاده است.

هم‌اکنون، کاربران نسخه بتای واتساپ iOS و اندروید می‌توانند از این ویژگی استفاده کنند. این ویژگی به شما امکان می‌دهد همزمان وارد حساب کاربری واتساپ خود در ۴ دستگاه شده و برای ارسال پیام نیازی به تلفن همراه نداشته باشید.

آنچه که بسیار جالب است و مانع بزرگ و اصلی بر سر راه این ویژگی بود؛ پشتیبانی از رمزنگاری انتها به انتها روی همه دستگاه‌ها و اطمینان داشتن از سطح امنیتی مشابه برنامه پیش‌فرض گوشی موبایل است.

در ادامه می‌خواهیم نحوه کار با واتساپ چند دستگاهه و کارهایی که می‌توانید با این ویژگی جدید و جذاب انجام دهید را بررسی کنیم:

چگونه در واتساپ چند دستگاهه ثبت‌نام کنیم؟

۱- اپلیکیشن واتساپ را باز کنید.

تردمیل
رزرو هتل
خرید دستگاه لیزر الکساندرایت
خرید ساک پارچه ای
آزمایشگاه
خرید سرور مجازی

۲- روی منوی Overview یا آیکون سه نقطه عمودی ضربه بزنید.

۳- گزینه Linked Devices را لمس کنید.

۴- سراغ گزینه Multi-device beta بروید.

۵- Join beta را بزنید.

۶- رفتن به نسخه بتا با عدم اتصال دستگاه‌های فعلی به واتساپ موبایل همراه است. گزینه Continue را بزنید تا به واتساپ چند دستگاهه بتا وصل شوید.

۷- وقتی به نسخه بتا وصل شدید؛ می‌توانید یک دستگاه جدید را به حساب کاربری خود با کلید Link a device متصل کنید. پیش از این کار، روی دستگاه جدید باید وارد سایت web.whatsapp.com شوید.

۸- کد گوشی را وارد کرده یا از طریق اطلاعات بیومتریک احرازهویت شوید و بعد با استفاده از کیو آر کد خوان، کد QR روی واتساپ وب را در دستگاه جدید اسکن و شاسایی کنید.

۹- اکنون، باید دستگاه جدید شما به حساب کاربری واتساپ شما وصل شده باشد و بتوانید با این دستگاه جدید بدون نیاز به گوشی یا اتصال واتساپ به اینترنت روی گوشی، کارهای خود را انجام دهید.

به همین طریق، می‌توانید تا چهار دستگاه به حساب کاربری واتساپ خود وصل کرده و همزمان در آن‌ها لاگین کرده باشید.

آیا می‌توانم از حساب کاربری واتساپ خود در بیش از یک گوشی استفاده کنیم؟

چند محدودیت برای استفاده از ویژگی چند دستگاهی در واتساپ جدید وجود دارد. نخست، این ویژگی فقط به یک گوشی محدود شده است. بنابراین، راهی وجود ندارد که بتوانید از یک حساب کاربری واتساپ روی چند گوشی استفاده کنید. مانند گذشته، برای اتصال دستگاه‌های جدید به واتساپ خود باید از گوشی استفاده کنید و تنها تغییر این است که دیگر در ادامه کار با دستگاه‌ها و ارسال پیام، نیازی به گوشی نیست.

اگر ۱۴ روز از واتساپ روی گوشی خود استفاده نکنید؛ اتصال دستگاه‌های دیگر به آن قطع شده و باید دوباره دستگاه‌های جدید را احرازهویت و پیوند دهید.

بسیاری از کاربران، به‌ویژه آن‌هایی که چندین گوشی اندرویدی دارند؛ مشتاقانه منتظر این ویژگی هستند که مانند تلگرام بتوانند از یک حساب کاربری واتساپ روی چند گوشی استفاده کنند ولی به نظر می‌رسد هنوز باید منتظر ماند.

فعلا هم ویژگی واتساپ چند دستگاهه محدود به نسخه بتا است و فقط کاربرانی که واتساپ بتای نسخه جدید را نصب و استفاده می‌کنند؛ به این ویژگی دسترسی خواهند داشت. اگر نسخه بتای استفاده از یک حساب آزمایشی واتساپ را نصب کردید ولی تنظیمات آن را مشاهده نمی‌کنید؛ باید اندکی صبر کنید تا این سرویس وارد فازهای بعدی شود.

آنچه در واتساپ چند دستگاهه کار نمی‌کند

چون این ویژگی به تازگی شروع به کار کرده است؛ چند مورد هست که هنوز روی این سرویس کار نمی‌کنند. فهرست کامل آن‌ها را در زیر مشاهده کنید:

۱- مشاهده زنده موقعیت مکانی در دستگاه‌های همراه

۲- پین کردن چت در واتساپ تحت وب یا دسکتاپ

۳- پیوستن، مشاهده و بازنشانی‌ها در گروه‌ها برای واتساپ تحت وب و دسکتاپ. برای این کار نیاز به واتساپ گوشی دارید.

۴- ارسال پیام یا تماس با فردی که از یک نسخه بسیار قدیمی واتساپ روی گوشی استفاده می‌کند و با دستگاه‌های جدید متصل شده به واتساپ شما کار نمی‌کند.

۵- تماس از Portal یا واتساپ دسکتاپ روی دستگاه‌های لینک شده که هنوز در ویژگی جدید واتساپ چند دستگاهه احرازهویت نشدند.

۶- دیگر حساب‌های کابری واتساپ در Portal کار نمی‌کنند؛ وقتی که یک حساب کاربری را در واتساپ چند دستگاهه استفاده می‌کنید.

۷- کاربران WhatsApp Business نمی‌توانند نام تجاری خود را ویرایش کرده یا برچسب واتساپ وب و دسکتاپ را تغییر دهند.

حداقل سرمایه برای فارکس چقدر است؟ (میزان سرمایه‌گذاری منطقی در فارکس)

حداقل سرمایه برای فارکس

فارکس به عنوان یکی از بازارهای مهم جهان امروز اقبال خوبی در میان مردم سراسر جهان به خصوص ایرانی‌ها پیدا کرده است. مخصوصاً این که این بازار بر اساس ارز می‌باشد و ارز چیزی است که در ایران هیچ‌وقت قیمتش پایین نمی‌آید! از این رو افراد بسیاری دوست دارند که بازار فارکس حضور فعل داشته باشند. از این رو اولین سؤالی که در ذهن آن‌ها ایجاد می‌شود این است که حداقل سرمایه برای فارکس چه میزان می‌تواند باشد؟

همان‌طور که احتمالاً می‌دانید حداقل سرمایه در بازار سرمایه بورس ایران اکنون ۵۰۰ هزار تومان می‌باشد؛ یعنی شما به عنوان یک تریدر در بازار ایران حق معامله خرید کمتر از ۵۰۰ هزار تومان (با احتساب کارمزدها اندکی بیشتر) نخواهید داشت.

از این رو یک فرد ایرانی اگر بخواهد در این بازار فعالیت داشته باشد باید این میزان هزینه را پرداخت کند تا اولین سهم خود را معامله کند. حالا سؤال ایجاد می‌شود که در بازار جهانی حداقل سرمایه برای فارکس چه میزان می‌تواند باشد؟ آیا حداقل سرمایه برای فارکس در این بازار در نظر گرفته شده است یا نه؟ اگر حداقل سرمایه برای فارکس وجود ندارد میزان سرمایه‌گذاری منطقی ما چه قدر باشد بهتر است؟ در ادامه با ما همراه باشید تا به این سؤالات پاسخ دهیم.

حداقل سرمایه برای فارکس، وجود ندارد

ترید و سرمایه گذاری در فارکس

حداقل سرمایه برای فارکس چقدر است؟

حداقل سرمایه برای فارکس، وجود ندارد

از نظر تئوری حداقل سرمایه برای فارکس معنی خارجی ندارد؛ یعنی شما با یک دلار هم می‌توانید در بازار سرمایه فارکس حضور داشته باشید البته اگر با یک دلار به شما سهمی بفروشند! بنابراین در کلام بهتر باید گفت که از نظر قانونی منعی تحت عنوان حداقل سرمایه برای فارکس وجود ندارد اما از نظر منطقی و بازار شما عملاً نمی‌توانید با قیمت‌های بسیار پایین یا با حداقل سرمایه برای فارکس بسیار کم حضور داشته باشید. شما به جز خرید سهم و قیمت سهم باید سواپ، کمیسیون ها و اسپرد را پرداخت کنید؛ بنابراین اصلاً منطقی نیست که بخواهید باید حداقل سرمایه برای فارکس بسیار کم در این بازار حضور داشته باشید.(مقاله پشتوانه ارزهای دیجیتال چیست را مطالعه کنید)

از طرف دیگر ما در ایران زندگی می‌کنیم و نمی‌توانیم به‌صورت مستقیم ارز واریز کنیم بنابراین عملاً باید از یک فیلتر تبدیل ارز و صرافی سرمایه خود را عبور بدهیم این فیلتر نیز برای خود کارمزدی در نظر می‌گیرد. از این رو استفاده از یک حساب آزمایشی هنگام تبدیل ارز ایران به ارز دلار و برعکس حداقل سرمایه برای فارکس اگر کم باشد نه تنها سود شما بر نمی‌گردد بلکه چیزی هم باید دستی به صرافی‌ها بدهید!

بنابراین با توجه به دلایل بالا می‌توان گفت که بله شما حداقل سرمایه برای فارکس خواهید داشت؛ اما این که این حداقل چه میزان باید باشد. نیاز دارد که ابتدا شما را با عنوان و مفهومی به نام لات آشنا کنیم.

لات یک نوع ظرف و یک نوع مبدل در بورس فارکس محسوب می‌شود. چیزی شبیه به سکه‌ها و کوین‌های روی میز پوکر. در واقع وقتی شما می‌خواهید در بازار سرمایه فارکس حضور داشته باشید، باید در یکی از انواع لات‌ها یا ظرف‌ها معاملات خود را انجام دهید.(اگر نمیدانید که در کدام بازار بورس یا ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنید این مقاله را بخوانید)

هر لات میزان واحد متفاوتی دارد که بر اساس این واحد، میزان سود مختلفی نیز به شما می‌دهد. در واقع حداقل سرمایه برای فارکس بر اساس لات‌ها مشخص می‌شود و لات بر اساس استراتژی و مدیریت سرمایه شما؛ اما در بازار چند نوع لات داریم. برای این که بدانیم حداقل سرمایه برای فارکس چه میزان باشد باید ابتدا این لات‌ها و واحدهای تبدیلی آن را بشناسیم. در ادامه با ما همراه باشید که می‌خواهیم با شناخت انواع لات‌ها حداقل سرمایه برای فارکس را مشخص کنیم.

انواع لات و تأثیر آن در حداقل سرمایه برای فارکس

حداقل سرمایه برای ورود به فارکس – سود فارکس چقدر است

انواع لات و تأثیر آن در حداقل سرمایه برای فارکس چیست؟

به طور کلی می‌توان گفت که لات‌ها به ۴ دسته اساسی تقسیم می‌شود.

۱- لات استاندارد: این نوع لات در واقع به اندازه ۱۰۰ هزار واحد ارزی یا همان صد هزار دلار ارزش دارد. این نوع لات در هر پیپ به اندازه ده دلار تغییر ایجاد می‌کند؛ یعنی این که شما با خرید یا فروش یک سهم به ازای هر یک پیپ که تغییر اتفاق افتاده است، شما ده دلار سود یا ضرر کرده‌اید. حداقل سرمایه برای فارکس برای این لات ۲۵ هزار دلار می‌باشد. این نوع لات عموماً شرکت‌های تجاری و … استفاده می‌شود.

۲- مینی لات: نوعی دیگر از لات است که اتفاقاً تأثیر بسیار زیادی در مورد حداقل سرمایه برای فارکس می‌گذارد. این لات به اندازه ۱۰ هزار واحد مالی یا همان ۱۰ هزار دلار می‌باشد. همچنین در این لات میزان مبدل هر پیپ ۱ دلار محسوب می‌شود. برای این که بتوانید از این لات استفاده کنید حداقل سرمایه برای فارکس شما باید هزار دلار باشد. این لات بسیار مورد استقبال تریدرها به خصوص تازه‌کاران قرار می‌گیرد.

۳- میکرو لات: این لات را کوچک‌ترین واحد تجاری – عملی می‌دانند. اندازه لات هزار دلار است و شما می‌توانید با سرمایه ۱۰۰ دلار وارد این لات شوید. هر پیپ تغییر در این لات به اندازه ۱۰ سنت محاسبه می‌شود. این نوع لات را کسانی که سرمایه کمتری دارد مناسب است اما واقعیت این است که چندان سوددهی مناسبی نخواهد داشت.

۴- نانو لات: این لات به طور کلی نه سود خاصی دارد و نه حداقل سرمایه خاصی می‌خواهد. از آن جهت که این لات چندان مورد استفاده ما قرار نمی‌گیرد از توضیح آن صرف نظر می‌کنیم و به مبحث جذاب حداقل سرمایه برای فارکس برمی‌گردیم.

شاید تا الآن متوجه شده باشید که حداقل سرمایه برای فارکس باید در چه حد و حدودی باشد. احتمالاً گزینه مورد نظر شما یکی از گزینه‌های مینی لات و میکرو لات خواهد بود. پس بیایید حداقل سرمایه برای فارکس برای هرکدام از این لات‌ها را حساب کنیم.

حداقل سرمایه برای فارکس بر اساس میکرو و مینی لات

چگونه در فارکس سرمایه گذاری کنیم – سود فارکس

حداقل سرمایه برای فارکس بر اساس میکرو و مینی لات چقدر است؟

بیایید فرض کنیم که شما با حداقل سرمایه برای فارکس برای میکرو لات وارد بازار می‌شوید؛ یعنی با ۱۰۰ دلار می‌خواهید شروع به خرید و فروش کنید. فرض می‌کنیم شما در خرید خودتان بعد از مدتی توانستید ۱۰۰ پیپ سود بگیرید.

در میکرو لات به ازای هر پیپ شما تنها ۱۰ سنت سود می‌کنید؛ بنابراین در مجموع شما ۱۰۰ سنت یا یک دلار سود می‌کنید. این سود شما البته خالص نخواهد بود و باید از آن هزینه‌هایی مانند سواپ و اسپرد و کارمزد و … را پرداخت کنید؛ اما حال بیایید با حداقل سرمایه برای فارکس خود را به ۵۰۰ دلار افزایش بدهید میزان سود شما ۵ برابر خواهد شد و شما به سود ۵ دلاری خواهید رسید.(در ادامه مقاله کاربرد طلا و سود معامله از ترید را هم مطالعه کنید)

حال فرض کنید که می‌خواهیم در واحد مینی لات وارد معامله شویم؛ بنابراین حداقل سرمایه برای فارکس شما ۱۰۰۰ دلار خواهد بود. فرض کنید دقیقاً همان ۱۰۰ پیپ را بعد از مدتی سرمایه‌گذاری به دست آورید. در این حالت با توجه به این که هر پیپ در مینی لات برابر یک دلار است، پس سود شما در نهایت ۱۰۰ دلار خواهد شد. حال اگر به جای ۱۰۰۰ دلار حداقل سرمایه برای فارکس را ۵۰۰۰ دلار در نظر بگیرید سود شما ۵۰۰ دلار خواهد شد.(در ادامه مقاله حساب آزمایشی فارکس را هم مطالعه کنید)

این در حالی است که اگر یک تریدر خوب و قابلی باشید می‌توانید تعداد پیپ‌های بیشتری از این بازار نصیب خود کنید. پس فرق بین مینی لات و میکرو لات در یک سود برابر چیزی حدود ۱۰۰ برابر است. حال به نظر خود شما حداقل سرمایه برای فارکس باید چقدر باشد تا این سرمایه بر اساس میزان سودی که قرار است برای ما داشته باشد، منطقی باشد؟ شما کدام حداقل سرمایه برای فارکس را انتخاب می‌کنید؟

سخن پایانی از حداقل سرمایه برای فارکس

ورود به بازار فارکس – سرمایه گذاری فارکس

سخن پایانی از حداقل سرمایه برای فارکس

به طور کلی می‌توان گفت که حداقل سرمایه برای فارکس یک مفهوم اختیاری محسوب می‌شود که می‌تواند بر اساس نوع استراتژی شما کاملاً متغیر باشد؛ اما به‌صورت کلی این حداقل سرمایه بهتر است در حوزه مینی لات باشد. در این حوزه نوسانات کمتری را شاهد هستیم و می‌توان اطمینان بیشتری به بازار داشت.(در ادامه مقاله آیا بیت کوین قانونی است را هم بخوانید)

مسئله مهم دیگر در حداقل سرمایه برای فارکس این است که شما به ازای چند برابر سرمایه اصلی خودتان می‌تواند از بروکر اهرم مالی دریافت کنید؛ بنابراین چندان نگران میزان حداقل سرمایه برای فارکس خود نباشید. این اهرم‌ها در حداقل‌ترین حالت‌های ۱:۱۰ می‌باشد و بروکر بی چون و چرا آن را به شما می‌دهد.

اما به‌صورت کلی اگر ماجرا را نگاه کنیم شما به عنوان یک تریدر به دنبال کسب سود هستید و هدف شما از سرمایه‌گذاری کسب سودهای بیشتر است؛ بنابراین اگر قرار است سود خوبی داشته باشید کمی ایده آل های خود را بزرگ کنید و در لات‌های بزرگ‌تر وارد معامله شوید. البته این زمانی است که از نظر استفاده از یک حساب آزمایشی فنی و تکنیکالی قوی هستید و می‌دانید که دقیقاً قرار است از کجا به کجا برسید. نگران مفاهیم مختلف این بازار هم نباشید.

به طور کلی تجربه مهم‌ترین درس‌ها را به شما خواهد داد. تنها شما باید از تجربه کردن نترسید و بدانید به ازای ضررهایی که می‌کنید تجربه‌هایی گران‌بها اما شاید تلخ به دست می‌آورید. باور کنید این نیز لازم است. ما در این مقاله در مورد ورود به بازار فارکس و سایر موارد آن توضیح داده ایم در صورت داشتن هرگونه سوالی حتما با ما در میان بگذارید.

چگونه در فارکس سرمایه گذاری کنیم؟ درامد فارکس چقدر است؟

کدام یک از ما دوست نداریم سودی دلاری داشته باشیم؟ به هر حال ما در کشوری زندگی می کنیم که خواسته یا ناخواسته اقتصاد آن وابستگی زیادی به دلار دارد. از این رو داشتن یک درآمد یا سود دلاری می تواند به نوعی ارزش دارایی های شما را حفظ کند. از این رو درآمد فارکس در ایران بسیار مورد توجه کاربران و فعالان بازار قرار گرفته است.

از این رو این سوال پرسیده می شود که چگونه در فارکس سرمایه گذاری کنیم؟ ورود به بازار فارکس اصولا کار چندان سختی محسوب نمی شود. همانطور که شما در بازار بورس ایران می توانید سهمی را خرید و فروش کنید در بازار فارکس نیز می تواند جفت ارزهای مختلف را خرید و فروش کنید.

اما مسئله ای که باعث می شود مسئله ورود به بازار فارکس کمی چالش برانگیز شود این است که این بازار، یک بازار جهانی و بین المللی است و اصولا خرید و فروش ها در آن بر اساس ارزهای بین المللی امکان پذیر است. از این رو اگر قرار باشد ما به عنوان یک معامله گر ایرانی اقدام به سرمایه گذاری در فارکس کنیم، ابتدا باید دقیقا بدانیم که چگونه می توانیم سرمایه خودمان را به یکی از این ارزها تبدیل و سپس آن را وارد بازار فارکس کنیم.

به عبارت ساده تر شما نمی توانید بر اساس ریال در بازار فارکس فعالیت کنید. بنابراین ابتدا شما باید سرمایه خودتان را به دلار یا یکی از ارزهای مطرح بین المللی و قابل قبول در بازار فارکس تبدیل کنید. این کار توسط ده ها صرافی آنلاین قابل انجام است. البته در معتبر بودن این صرافی ها دقت کامل و کافی داشته باشید.

اگر علاقه مند به شرکت در دوره فارکس هستید ولی فعلا نمیتوانید هزینه ای برای دوره کنید دوره آموزش رایگان فارکس را تهیه و مشاهده نمایید.

ورود به بازار فارکس

درآمد فارکس در ایران

سرمایه گذاری در فارکس

گام بعدی سرمایه گذاری فارکس پیدا کردن یک صرافی مناسب است. اصولا صرافی های معتبر و مطرح جهانی معامله گران ایرانی را تحریم کرده اند و عملا اجازه استفاده مستقیم از این صرافی ها برای کاربران ایرانی وجود ندارد. البته با استفاده از وی پی ان های ثابت می توان این تحریم ها را دور زد و به نوعی به عنوان معامله گر کشوری دیگر در این صرافی ها فعالیت کرد.

اما در صورتی که صرافی متوجه تقلبی بودن اکانت شما شود عملا حسابتان را می بندد و سرمایه شما بلوکه می شود. بنابراین همیشه پیشنهاد می کنیم که سرمایه نقد و ذخیره شده کمی در صرافی داشته باشید تا در صورت بروز هر نوع مشکل هیچ اتفاق بدی رخ ندهد و سرمایه زیادی از دست ندهید.

از طرف دیگر باید توجه داشته باشید که به هر حال همان مسیری که برای سرمایه گذاری در این بازار می روید برای برداشت از حساب خود نیز باید انجام دهید. به عبارت ساده تر شما برای سرمایه گذاری در فارکس باید ریال را به دلار یا یورو تبدیل کنید، در مورد برداشت از حساب و سودتان نیز این داستان به صورت برعکس وجود دارد. یعنی شما باید دلار را به ریال تبدیل کنید و سپس از آن استفاده کنید.

بنابراین علاوه بر کارمزد صرافی و اسپرد و … شما باید کارمزد تبدیل دلار به ریال و برعکس را نیز در نظر داشته باشید. از این رو سود واقعی شما بعد از کسر این کارمزدها به دست می آید. توجه به این نکات می تواند هدف گذاری شما در این بازار را واقعی تر کند.

بنابراین اگر بخواهیم به صورت خلاصه بیان کنیم، شما برای حضور در بازار فارکس باید از دو واسطه استفاده کنید. واسطه اول ریال را به دلار و برعکس تبدیل می کند و واسطه دوم همان صرافی های مختلف می باشد. البته در ایران نیز برخی از صرافی های آنلاین فارکس وجود دارد که به نوعی وظیفه تبدیل ریال به دلار و برعکس و سرمایه گذاری بر روی جفت ارزها را بر عهده می گیرد. اما توصیه ما این است که در صورت امکان از صرافی های معتبر بین المللی استفاده کنید.

درآمد فارکس در ایران

لات در فارکس

حداقل سرمایه برای ورود به فارکس یا منطقی ترین سرمایه؟!

بعد از این که از درآمد فارکس در ایران مطلع شدیم، سوال اصلی این است که حداقل سرمایه برای ورود به فارکس چقدر است؟ این سوال را از دو جنبه می توانیم بررسی کنیم.
جنبه اول همان است که در بالاتر گفتیم. در فارکس شما بر اساس لات خرید و فروش می کنید. برای درک مفهوم لات بهتر است بازی پوکر یا انواع بازی های کازینویی را در نظر داشته باشید. در این بازی ها شما نمی توانید ده دلار یا ۲۵ دلار یا ۱۰۰ هزار تومان شرط بندی کنید. بلکه شما باید سکه هایی را با ارزش های مختلف از صاحب کازینو تهیه کنید. این سکه ها هستند که قرار است بین بازیکنان رد و بدل شود.

این سکه ها در بازار فارکس همان لات هستند. شما برای حضور در بازار فارس حداقل باید از نانو لات استفاده کنید. بنابراین می توان اینگونه گفت که حداقل سرمایه برای ورود به فارکس ۱ صدم دلار یا همان یک سنت است.

اما جنبه مهم دیگری در پاسخ به این سوال وجود دارد و آن این است که این لات چند درصد باید سود دهی داشته باشد تا علاوه بر توانایی پرداخت اسپرد، کارمزد های مختلف و … سود خوبی برای شما باقی بماند؟ شاید بالغ بر هزار درصد سود لازم است تا سود خالص شما عدد قابل قبولی باشد. اما این درصد سود عملا در بازار فارکس عملا غیر ممکن است.

از طرف دیگر یادتان باشد که حضور استفاده از یک حساب آزمایشی در لات های بزرگ تر ریسک بزرگ تری هم با خود دارد. به عبارت بهتر شما در بازار فارکس به نسبت سودی که می خواهید باید درصد ریسک آن را نیز قبول کنید. بنابراین وقتی در یک لات استاندارد به هزار هر تغییر پیپ مثبت ۱۰ دلار سود می کنید، باید منتظر باشید که به ازای هر تغییر پیپ منفی نیز ۱۰ دلار ضرر کنید.

تمامی این حرف ها می تواند حداقل سرمایه شما برای حضور در این بازار را مشخص کند. در واقع شما بر اساس استراتژی و درصد سود به ضرری که انتظار دارید در این بازار باید حاضر شوید. هر نوع رفتار غیر منطقی یا احساسی و بدون در نظر گرفتن ریسک، فارکس را تبدیل به همان کازینو می کند.

شما برای سرمایه گذاری در فارکس در ایران و استعلام هزینه ثبت نام در فارکس در مجموعه میداس سرمایه می توانید استفاده از یک حساب آزمایشی به این صفحه مراجعه نموده و اطلاعات لازم را کسب نمایید. همچنین اگر میخواهید در مورد بروکر ویندزور بیشتر بدانید این مقاله را مطالعه نمایید.

مراحل حسابداری

حسابداری علمی است که به کمک آن اطلاعات مالی را ثبت و تحلیل می کنند تا حسابداران با کمک این اطلاعات معاملات و عملیات های مالی را بررسی کنند. حسابداری دارای مراحل مختلفی می باشد که با توجه به محل آن و نوع آن متفاوت خواهد بود. مراحل حسابداری را در این مقاله با توجه به انواع آن بررسی خواهیم کرد.

مراحل حسابداری یک شرکت

مراحل انجام حسابداری یک شرکت تولیدی مشاهده و ثبت اتفاقات و فراز و فرودهای چرخه حسابداری می باشد، چرخه حسابداری یک شرکت از ابتدای هر سال آغاز شده و تا ابتدای سال مالی بعدی ادامه دارد و تمام اتفاقات در خصوص درآمد ها و مخارج که باعث سود یا زیان شرکت شده باشند و همچنین تمام دارایی ها و بدهی ها مورد بررسی قرار می گیرند.

مراحل انجام حسابداری یک شرکت به در دو دسته تقسیم می شود: رویداد های ابتدایی سال، رویداد های انتهای سال که مورد بررسی قرار می گیرند. در نتیجه حسابدار زمانی که سال مالی شروع می شود تمام اطلاعات مالی را جمع آوری و دسته بندی می کند. زمانی که این این اطلاعات تجزیه و تحلیل شدند و اطلاعات غیر ضروری حذف شد، اطلاعات در قالب اعداد و به صورت اسناد حسابداری ثبت می شوند و به دفتر روزنامه انتقال داده می شوند و سپس از آنجا به دفتر کل انتقال داده می شود. از طرفی حسابدار در طول سال به بررسی و تهییه تراز آزمایشی می پردازد. در نتیجه یکی از مهم ترین وظیفه حسابدار این است که در پایان سال مالی با دقت و درایت پایانی خوش را رقم بزند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.