مزایای فعالیت در بورس جهانی


جلوگیری از احتکار دانش سازمانی با مدیریت دانش

جریانات عظیم اقتصادی به واسطه دانش در تمام دنیا در جریان است. اگر سازمانی با این جریان همراه نشود خسارت جبران ناپذیری متحمل می شود. هر کسب و کاری که دانش بیشتری داشته باشد اقتصاد بهتری نیز خواهد داشت. در اقتصاد یادگیری دانش همواره در حال تغییر است و بسیار مهم است تمامی کارکنان در سازمان هر آنچه یاد گرفته اند و دیگران می دانند را با یگدیگر به اشتراک می گذارند تا از رشد خود اطمینان داشته اند و با انتقال دانش خود با دیگران اطمینان خواهند داشت که دانشی به روزی در اختیار دارند. مدیریت اصولی دانش در سازمان به کمک نرم افزار مدیریت دانش این اطمینان را به مدیران می دهد که دانش به شکل صحیح اشتراک گذاشته می شود و کارکنان همواره از جدید ترین دانش بهره مند خواهند بود.

چه مزایای فعالیت در بورس جهانی کسی احتکار کننده دانش است؟

بر اساس تحقیقات انجام شده، در بیانی ساده، انباشت و مخفی کردن عمدی دانشی که فرد دیگری به آن احتیاج دارد را احتکار دانش می گویند. دانش مخفی شده میتواند در آینده به اشتراک گذاشته شود یا مخفی بماند. فردی که دانشی که در اختیار دارد را با انگیزه های مختلف مخفی میکند، احتکار کننده دانش شناخته می شود.

چرا کارکنان دانش سازمانی خود را احتکار می کنند؟

Elif Bilginoğlu در مقاله خود که به طور ویژه به احتکار دانش پرداخته است، هشدار می دهد که، احتکار دانش یک عمل بی اهمیت نیست، بلکه بسیار مهم و مخرب است. تمایل طبیعی کارکنان در هر سطحی تقریباً در هر سازمانی، احتکار دانش است، به ویژه دانشی که ارزشمند تلقی می شود. افراد برای این کار دلایل و انگیزهایی دارند که منفعت شخصی نسبت و منافع سازمان در الویت است. طبق تحقیقات دانشگاه مک کستر کانادا عمدتا کارکنان یکی از دلایل زیر را برای احتکار دانش دارند:

  • عدم اعتماد به یکدیگر در سازمان یکی از مهم ترین دلایل احتکار دانش توسط کارکنان است. باید توجه داشت که وجود این انگیزه هشداری است برای وجود فرهنگ سازمانی نامناسب که باعث عدم اعتماد در سطح سازمان شده است.
  • انگیزه مالی از جمله انگیزه های بسیار شایع است. کارکنانی که دانشی دارند و آن را احتکار میکنند، می خواهند که ماموریت و پروژه های مهم به آنها داده شود. همچنین با انحصار دانشی خاص توقعات آنها از سازمان بالا می رود. اینگونه میخواهند در قبال ارائه دانش، حقوق و مزایای بیشتری دزیافت کنند.
  • یکی از دلایل کلیدی برای احتکار دانش، فرهنگ محیط کار "دانش قدرت است" است. در سازمانهایی که محیط کاری داخلی آنها رقابتی است، ممکن است فرد با فاش کردن دانش، اسرار مزیتی خود را از دست بدهد و خود را در سازمان آسیب پذیر فرض کند. فرهنگ و ذهنیت برد و باخت کارکنان را به سمت احتکار بیشتر سوق می دهد. البته رقابت تنها بین کارکنان باعث احتکار نمی شود بلکه رقابت بین بخش های سازمان نیز باعث احتکار دانش سازمانی می شود.
  • استفاده کارکنان از دانش به عنوان یک اهرم در سازمان به آنها احساس غیر قابل جایگزینی می دهد. کارکنان قدیمی، کارمندان جوان را برای خود یک خطر می بینند. کارکنان می ترسند با انتقال دانش خود به دیگران جایگاه شغلی خود را به خطر بیندازند، مزایای فعالیت در بورس جهانی پس ترجیح می دهند که با احتکار دانش از هویت و اعتبار خود محافظت کنند. همچنین کارمندان قدیمی تری تجربیات چند ساله خود را احتکار می کنند با این دید که بعد از بازنشستگی با حقوق بیشتر به عنوان مشاور سازمان یا مربی نیرو های مجدد به کار گرفته شوند.
  • گاها نداشتن اعتماد به نفس در کارکنان و ترس از پاسخ دادن، آنها را ناخواسته به احتکار دانش باز میدارد. ترس دریافت بازخورد منفی از سرپرست یا همکاران، یا ترس پاسخ اشتباه می تواند موجب این شود که فرد در تمامی موقعیت ها، اینگونه خود را ابراز کند که دانشی ندارد و چیزی نمی داند.
  • عدم وجود بسترهای مناسب برای به اشتراک گذاری مؤثر دانش نیز می تواند به احتکار دانش کمک کند. در غیاب یک ابتکار مدیریت دانش سازماندهی شده، دانش ارزشمند سازمان هدر می رود.

در بین موارد بیان شده، ترس، اهرم و رقابت اصلی ترین انگیزه ها به شمار می آیند. البته فرد می تواند همزمان چندین انگیزه داشته باشد.

جلوگیری از احتکار دانش سازمانی با مدیریت دانش

چرا احتکار دانش آسیب زا است؟ احتکار دانش سازمانی چه عواقبی دارد؟

اگر دانش احتکار شده باشد، افرادی که می توانند از دانش بهره ببرند، راه آسانی برای دسترسی به آن ندارند، یا ممکن است از وجود آن اطلاعی نداشته باشند. آنها باید بدون دانش این کار را انجام دهند یا زمان ارزشمندی را برای یافتن آن تلف کنند یا دوباره آن را از ابتدا تولید کنند. این امر مزیت رقابتی و اثربخشی سازمان را کاهش می دهد و منابع حیاتی را هدر می دهد.

در صورتی که احتکار کننده دانش سازمان را ترک کند، دانش از بین می رود زیرا در جایی ثبت نشده و به کسی منتقل نشده. دانش انباشته شده گاه می تواند خود دانش نباشد، بلکه نحوه دسترسی، فیلتر کردن یا سازماندهی آن دانش باشد.

ژانین شیندلر، بنیانگذار JAS Leadership، شرکت مربیگری رهبری در شهر نیویورک، می گوید: وقتی کارکنان دانش سازمانی را احتکار می کنند یا نمی توانند اطلاعات را با دیگران در سازمان خود به اشتراک بگذارند، می تواند مخرب باشد و منجر به فقدان بهره وری شود.

با توجه به اینکه دانش امروز به دلیل فناوری ها، محصولات و خدمات جدیدی که به طور مداوم در حال سرازیر شدن هستند، ماندگاری محدودی دارد. دانش احتکار شده تاریخ مصرف دارد و اگر مورد استفاده قرار نگیرد منقضی می شود.

در اقتصاد دانش محور امروزی اگر دانش در سازمان درجریان نباشد و به روز نشود، دانش سازمانی به جای آنکه موجب مزیت رقابتی باشد، باعث فرسوده شدن سازمان می شود. در واقع سازمان به یک سازمان فرسایشی تبدیل می شود.

چگونه از احتکار دانش جلوگیری کنیم؟

به عنوان یک مدیر نباید منتظر بمانید تا یک فرد انحصار انواع دانش خاصی را در اختیار داشته باشد که با آن بخواهد به عنوان یک اهرم از سازمان خواسته های غیر معقولی داشته باشد. یا با بازنشستگی آن دانش ارزشمند از سازمان خارج شود. باید پیش از بروز مشکلات برای آن راه حلی در نظر گرفت.

  • مهمترین اقدام برای جلوگیری از احتکار دانش سازمانی، ایجاد یک فرهنگ سازمانی مناسب است. دانش را به عنوان یک منبع سازمانی باید در نظر گرفت. با ادغام شیوه های اشتراک گذاری دانش و در اختیار گذاشتن منبع دانشی همه افراد سازمانی به دانش دسترسی پیدا می کنند و اینگونه دانش انحصار نمی شود. با فرهنگ مینی بر یادگیری کارکنان متقاعد خواهند شد که مزایا اشتراگ گذاری دانش بیشتر از احتکار دانش برای آنها خواهد بود.
  • کار تیمی را یکی از شیوه های اجرای امور، به صورت الزام باید قرار داد. با تیمی شدن کار معیار سنجش هوش و موفقیت، به یک فرد وابسته نخواهد بود. در واقع به مهارت کل تیم در انجام کارها بستگی خواهد داشت. اینگونه افراد مجبور خواهند شد دانش و مهارت خود را با همه اعضای تیم به اشتراک بگذارند.
  • به عنوان یک مدیر سخت ترین کار متقاعد کردن کارشناسان خور به منظور ثبت و به اشتراگ گذاری دانش است. ایجاد بستری مناسب با تکنیک مدیریت دانش کمک میکند تا دانش به درستی ثبت و به طور صحیح بین افراد اشتراک گذاشته شود.

جلوگیری از احتکار دانش سازمانی با مدیریت دانش

چگونه مدیریت دانش از احتکار دانش سازمانی جلوگیری می کند؟

مدیریت دانایی و دانش در سازمان بر اساس فرایند اصولی جذب، ثبت و توزیع را مدیریت دانش می گویند. مدیریت دانایی، دانش جاری در سازمان را با تکنیک های متفاوت ثبت میکند و با طبقه بندی آنها رو مرتب می کند تا برای استفاده مرتب باشد. مدیریت دانش یگ پایگاه دانش از اطلاعات ارزشمند سازمان ایجاد می کند. کارکنان در مسیر آموزش و کسب تجربه آرام آرام دانسته های خود را در پایگاه دانش ثبت می کنند. اینگونه پیش از بروز انحصار دانش یا ترک کارمندان کلیدی، دانش ضمنی آنها حفظ می شود.

نرم افزار مدیریت دانش به قابلیت هایی که در خود دارد، کمک به ایجاد انگیزه برای ثبت دانسته ها و دسته بندی و توزیع صحیح آن بین کارکنانی که به دانش نیاز دارند می کند.

نرم افزار مدیریت دانش ابزاری قدرتمند برای جلوگیری از احتکار دانش

نرم افزار مدیریت دانش به عنوان پلتفرمی هوشمند، بستری ایجاد می کند تا کاربران بدون دغدغه دانش خود را با دیگران به اشتراک گذارند و از دانش دیگران نیز استفاده کنند. گیمیفیکیشن و دریافت امتیاز به کارکنانی که به دنبال جایگاه بهتر هستند کمک میکند با فعالیت بیشتر امتیازات بیشتری نیز دریافت کنند و جزء خبرگان دانش در سازمان باشند. از طرفی با تبدیل امتیاز به پاداش نقدی انگیزه مالی برای احتکار از بین می رود. همچنین کارکنانی که ترس از بیان خود دارند، بدون نگرانی دانش فعالیت خواهند داشت.

نرم افزار مدیریت دانش پایگاه داده ای غنی از دانش کارکنان، مدیران و مشتریان ایجاد می کند و دانش ضمنی و صریح سازمان را به شکل صحیح به افراد متقاضی دانش به اشتراک می گذارد. به کمک این پلتفرم نیروهای جدید بدون هزینه و صرف زمان آموزش می بینند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نرم افزار مدیریت دانش پندار با رویکرد هوش تجاری و مصنوعی بر پایه گیمیفیکیشن وارد صفحه این نرم افزار از شرکت نرم افزاری داتیس شوید.

شرایط استخدام دهیاران تغییر کرد

همچنین استانداردهای لازم برای آموزش کارکنان دهیاری‌ها توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تهیه و ابلاغ می‌شود.

هیئت وزیران به منظور ایجاد رضایت‌مندی و ارتقای امنیت شغلی دهیاران، پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر اصلاح آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور را به تصویب رساند.

به گزارش مهر، هیئت دولت در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، در اجرای اصل عمل متقابل دولت بوسنی و هرزگوین جهت واگذاری دو باب ساختمان با شرایط اجاره طولانی مدت (۵۰ ساله) برای استقرار دفتر و اقامتگاه سفارت جمهوری اسلامی ایران در سارایوو، به وزارت امور خارجه اجازه داد اقدامات لازم برای استملاک یک پلاک ثبتی واقع در بخش (۱۱) تهران، از سوی سفارت دولت بوسنی و هرزگوین را در قالب اجاره (۵۰) ساله و با پیش بینی تدابیر لازم برای اطمینان خاطر از تبدیل وضعیت املاک ایران در بوسنی و هرزگوین انجام دهد.

همچنین به موجب اصلاح آئین نامه مذکور، به کارگیری نیروی انسانی در دهیاری‌ها بر اساس تشکیلات مصوب و در چهارچوب قانون کار انجام خواهد شد. مدت قرارداد کار با نیروهای به کار گرفته شده یک ساله بوده و تمدید آن در صورت تأمین اعتبار، نیاز به خدمت و رضایت از عملکرد بلامانع خواهد بود.

همچنین به کارگیری نیروی انسانی در دهیاری‌ها، طبق تشکیلات مصوب، رعایت مراتب شایستگی، برابری فرصت‌ها، با موافقت وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) از طریق آزمون عمومی امکان‌پذیر است و چگونگی اجرا به موجب دستورالعملی است که ظرف سه ماه از ابلاغ این آئین نامه، توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.

برای دهیاران متقاضی خدمت در دهیاری منوط به شرکت در آزمون عمومی به ازای هر سال سابقه خدمت به عنوان دهیار تا سقف ۵۰ درصد حداقل نمره قبولی، به نمره آزمون آنها اضافه می‌شود. نحوه محاسبه امتیازات متناسب با سوابق خدمت تمام وقت یا پاره وقت دهیاران در دستورالعمل مربوط پیش بینی خواهد شد.

داوطلبان استخدام در دهیاری باید در زمان ثبت نام حداقل ۲۰ سال سن داشته باشند. شرایط اختصاصی جهت شرکت در آزمون در آگهی به کارگیری نیرو تعیین خواهد شد. همچنین کارگران خدماتی و رانندگان از شرط دارا بودن گواهینامه پایان دوره متوسطه (دیپلم) معاف هستند.

حقوق و مزایای دهیار و نیروهای دهیاری بر اساس مصوبات شورای عالی کار و اعتبارات مصوب دهیاری، متناسب با ساعات کار و نوع شغل تعیین می‌شود. دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران و نیروهای دهیاری توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

همچنین استانداردهای لازم برای آموزش کارکنان دهیاری‌ها توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تهیه و ابلاغ می‌شود.

در صورت تخلف دهیاران و کارکنان دهیاری‌ها، بر اساس قانون کار به تخلفات آنها رسیدگی می‌شود. دهیارانی که به صورت مأمور از دستگاه‌های اجرایی به عنوان دهیار مشغول خدمت هستند، مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند.

شلیک فیلترینگ به بازار آنلاین مسکن/ آگهی‌های فروش خانه ۳۰ درصد کاهش یافتند

شلیک فیلترینگ به بازار آنلاین مسکن/ آگهی‌های فروش خانه ۳۰ درصد کاهش یافتند

برآوردها نشان می‌دهد نه تنها حجم عرضه فایل به استارت‌آپ‌های پرکاربرد بازاریابی ملکی در یک ماه گذشته حول و حوش ۳۰ درصد کمتر شده که میزان بازدید از بازار مجازی ملکی نیز در این مدت با افت ۱۰ درصدی نسبت به ماه قبل از آن روبه‌رو شده است.

شلیک فیلترینگ به بازار مسکن آنلاین، طی یک ماه گذشته، رکود مراجعات و معاملات ملکی در این بازار را تشدید کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، در یک ماه گذشته وقوع سه رویداد در فضای مجازی و اینترنتی معاملات مزایای فعالیت در بورس جهانی ملکی، منجر به سکته سه مرحله خرید و فروش اینترنتی مسکن شده است. بازاریابی برای فروش از سوی مالکان و واسطه‌ها، جست‌وجوی خرید و مراحل اداری، ثبتی، مالیاتی و سایر استعلامات ملکی، در نتیجه سه رویداد رخ داده در فضای مجازی در یک ماه گذشته با اختلال مواجه شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این سه رویداد شامل قطعی اینترنت در برخی از روزها و ساعت ها، فیلترینگ برخی از سایت‌ها و پلتفرم‌های پیام‌رسان و کاهش شدید سرعت اینترنت در برخی از ساعت‌ها و روزها طی یک ماه گذشته است. برآیند این سه رویداد در فضای مجازی باعث شده است طی حدود ۳۰ روز گذشته، چند پیامد محسوس در این بخش رصد شود.

واسطه‌های بازار معاملات مسکن شهر تهران در حالی از اثر شلیک فیلترینگ به بازار مسکن در یک ماه گذشته خبر می‌دهند که به تعبیر آن‌ها این سه رویداد، شامل فیلترینگ کامل برخی پیام رسان‌های پرکاربرد، کاهش محسوس سرعت اینترنت و قطعی آن در برخی از روزها و ساعت ها، عملا بازار مجازی بازاریابی، جست‌وجو و فروش ملکی را از کار انداخته است. این در حالی است که برآوردهای صورت گرفته نشان‌دهنده کاهش ۳۰ درصدی حجم عرضه فایل به بازار آنلاین مسکن، در یک ماه گذشته نسبت به ماه قبل از آن است.

روایت واسطه‌ها از اختلال مجازی

واسطه‌های معاملات مسکن شهر تهران در حالی از بروز اختلال گسترده در فرآیندهای مجازی بازار معاملات مسکن در یک ماه اخیر خبر می‌دهند که روایت آن‌ها نشان می‌دهد، هم اکنون هر سه بخش مجازی معاملات ملکی با مشکلات بسیاری مواجه شده است.

این مشکلات در نتیجه بروز قطعی، فیلترینگ یا محدودیت دسترسی به پلتفرم‌ها، پیام رسان‌ها و سایت‌های مجازی مورد استفاده در معاملات مسکن در یک ماه اخیر، منجر به تشدید رکود مراجعات متقاضیان و همچنین معاملات ملکی طی حدود ۳۰ روز گذشته تاکنون شده است. به‌طوری که به تعبیر واسطه‌ها، اختلال‌های اینترنتی ایجاد شده در یک ماه گذشته، عملا بازار مجازی و آنلاین مسکن را از کار انداخته است. این اختلال و از کارافتادگی هم تنها مختص بازاریابی ملکی نیست بلکه شامل جست‌وجوی متقاضیان در بازار تا انجام مراحل نهایی معاملات خرید مسکن شامل امور اداری مرتبط با دریافت انواع استعلام‌ها و فرآیندهای ثبتی می‌شود.

واسطه‌های بازار معاملات مسکن در شرایطی از وابستگی شدید فعالیت خود به فضای مجازی، پلتفرم‌های آنلاین بازاریابی و پیام رسان‌های موبایلی خبر می‌دهند که بنا بر اعلام آن‌ها در یک ماه گذشته در نتیجه فیلترینگ این پیام رسان‌ها و قطعی‌ها و اختلال‌های اینترنت، عملا فرآیندهای بازاریابی و فروش آن‌ها با مشکل مواجه شده است.

به گفته آن‌ها سه مرحله مهم معاملات ملکی که از دهه ۹۰ به میزان قابل توجهی به فضای مجازی وابسته بود هم اکنون دچار سکته شده است و نوعی بازگشت به دهه ۸۰ و قبل از آن در حوزه معاملات مسکن پدید آمده است. این بازگشت به عقب به‌ویژه در دوره فعلی که بازار معاملات مسکن در رکود به سر می‌برد، تبعات منفی قابل توجهی برای بازار مسکن به همراه دارد.

انسداد مسیر رایج جست‌وجوی ملکی

بنا بر اعلام واسطه‌های بازار معاملات املاک که ضلع سوم معاملات ملکی بعد از خریدار و فروشنده مسکن را تشکیل می‌دهند، در یک ماه گذشته، فرآیند جست‌وجوی آنلاین متقاضیان در بازار ملک به میزان چشمگیر کاهش یافته و دچار اختلال شده است. به گفته آنها، به دنبال کاهش شدید سرعت اینترنت و قطعی‌های مکرر، محدودیت‌های دسترسی متقاضیان مسکن به فایل‌های اینترنتی فروش مسکن، منجر به کاهش حجم تماس‌ها و مراجعات و در واقع افت شدید تقاضای خرید مسکن در یک ماه گذشته شده است.

بنا بر اعلام آنها، از زمانی که پلتفرم‌های مجازی بازاریابی ملکی در بازار مسکن فعال شدند، به دلیل سهولت دسترسی متقاضیان به فایل‌های ملکی، فرآیند جست‌وجو برای خرید مسکن آسان‌تر شده بود. در شرایطی که قبل از فعال شدن این پلتفرم‌ها و راه اندازی بازارهای آنلاین مسکن، متقاضیان ناچار بودند به شکل سنتی و با صرف وقت و هزینه قابل توجه به بنگاه‌های ملکی مراجعه کرده و به شکل سنتی از واحدها بازدید کنند.

این در حالی است که با راه اندازی و رواج این روش مجازی ملکی، متقاضیان در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در هر زمان دلخواه از طریق اینترنت به مزایای فعالیت در بورس جهانی انبوهی از فایل‌های ملکی دسترسی پیدا کردند که می‌توانستند از میان آنها، متناسب با سلیقه، میزان بودجه و سایر پارامترها واحد مورد نظر را بیابند. از آنجا که این پلتفرم‌ها امکان آپلود و دانلود تصاویر برای فروشنده‌ها و خریداران مسکن را فراهم می‌کند، متقاضی بدون آنکه نیازی به بازدید حضوری داشته باشد با مشاهده تصاویر به مناسب بودن یا نبودن واحد معرفی شده برای ادامه فرآیند جست‌وجو یا توقف آن، پی برده و به جست وجوی خود در بازار برای یک خرید بهینه، جهت می‌دهد.

اما طی یک ماه گذشته کاهش قابل توجه سرعت اینترنت و مزایای فعالیت در بورس جهانی حتی قطعی آن در برخی از روزها و ساعت ها، این فرآیند مجازی جست‌وجوی ملکی را با اختلال و بعضا توقف مواجه کرده است. متقاضیانی که پیش از این به دلیل محدودیت در زمان برای بازدید حضوری واحدها، بعد از رصد پلتفرم‌های مجازی یا مشاهده تصاویر ملک در پیام رسان‌های پرکاربرد مانند واتس‌اپ، فایل مورد نظر خود برای بازدید و ادامه فرآیند خرید را از میان انبوه فایل‌های معرفی شده در فضای مجازی انتخاب می‌کردند هم اکنون باید به صورت سنتی به بازار مراجعه کرده و مانند سال‌های دهه ۸۰ و قبل از آن اقدام به انجام معاملات ملکی کنند. همین موضوع تقاضا برای بازدید و خرید واحدهای مسکونی معرفی شده به بازار ملک در یک ماه گذشته را کاهش داده است.

اثر فیلترینگ روی عرضه

عرضه کننده‌ها شامل فروشنده‌ها و واسطه‌های بازار مسکن نیز از شلیک فیلترینگ به بازار مجازی مسکن متضرر شده و گلایه‌مند هستند. برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهد حجم عرضه فایل به پلتفرم‌های مجازی و بازارهای آنلاین ملکی تا حدود ۳۰ درصد در یک ماه گذشته نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته است. علت اصلی این موضوع نیز بروز اختلال در کارکرد فضای مجازی بازاریابی ملکی در نتیجه فیلترینگ پیام رسان‌های پرکاربرد و همچنین کاهش شدید سرعت اینترنت و قطعی‌های مکرر در برخی از روزها و ساعت هاست.

واسطه‌های معاملات ملکی شهر تهران اعلام کردند: در یک ماه گذشته، حجم زیادی از فرآیندهای بازاریابی مجازی ملکی متوقف شده است. آن‌ها می‌گویند: فرآیندهای مربوط به بازاریابی مجازی ملکی شامل مراحل مختلفی است که از ارسال عکس و مشخصات فایل‌های ملکی در پیام‌رسان‌های پرکاربردی مانند واتس‌اپ شروع شده، در فرآیندهای مربوط به آپلود و دانلود عکس‌ها و مشخصات فایل‌های فروش روی پلتفرم‌های مجازی مشاهده می‌شود و تمام فعالیت‌های مربوط به معاملات و استعلامات و امور ثبتی ملکی نیز به آن وابسته است.

واسطه‌ها می‌گویند در یک ماه گذشته در نتیجه فیلترینگ کامل این پیام رسان‌های پرکاربرد مانند واتس‌اپ و اینستاگرام، عملا امکان ارسال و دریافت فایل‌ها و تصاویر املاک فروشی از دست رفته است. در حالی که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های واسطه گری و فروش ملکی در سال‌های اخیر از این مسیر انجام شده و حال فیلترینگ، این کانال پرکاربرد را مسدود کرده است. در واقع می‌توان گفت فرآیندهای بازاریابی ملکی به دهه ۸۰ و ماقبل آن برگشته است و هیچ گونه علائم حیاتی و موثری از نسل بازاریابی مجازی و الکترونیکی ملکی در حال حاضر و از یک ماه قبل در دسترس قرار ندارد.

شارژ رکود مسکن

در شرایطی که بروز اختلال در فرآیند مجازی معاملات ملکی، از جست وجو و عرضه فایل گرفته تا فرآیندهای اداری مربوط به آن در نتیجه محدودیت‌های اینترنتی، دشواری‌های زیادی برای طیف فعال و متقاضی این بازار ایجاد کرده است، واسطه‌های معاملات ملکی در شهر تهران از افزایش عمق رکود در این بازار تحت تاثیر این رویداد خبر می‌دهند.

تحقیقات میدانی و روایت واسطه‌های ملکی شهر تهران نشان می‌دهد، فیلترینگ پیام رسان‌ها و همچنین محدودیت‌های اینترنتی در یک ماه گذشته، عمق رکود معاملات مسکن در پایتخت را افزایش داده است. چرا که ساده‌ترین و راحت‌ترین و در عین حال سریع‌ترین و ارزان‌ترین مسیر دسترسی متقاضیان مسکن به فایل‌های انبوه عرضه شده به بازار ملک را عملا مسدود کرده است.

در واقع می‌توان گفت فیلترینگ و محدودیت‌های اخیر اینترنتی در حکم شارژر رکود مسکن عمل کرده و عمق و دامنه رکود ملکی را افزایش داده است. این موضوع یکی از پرهزینه‌ترین و منفی‌ترین تبعات فیلترینگ برای بازار مسکن است. چرا که در سال‌های گذشته تاکنون به‌ویژه مقطع زمانی حاضر که بازار مسکن در شرایط خاص رکودی قرار دارد، استفاده از فضای مجازی، نقشی مهم، موثر و حیاتی در معاملات مسکن و جلوگیری از توقف کامل آن، ایفا کرده است. در واقع مهم‌ترین اثر فیلترینگ بر بازار مسکن می‌تواند خود را در شکل افزایش عمق رکود در این بازار نشان دهد. ضمن آنکه این رویداد می‌تواند پیامدهای منفی روی نحوه قیمت گذاری در این بازار به دنبال داشته باشد.

تبعات ثانویه تعطیلی بازار آنلاین

بررسی‌ها درباره تبعات فیلترینگ برای بازار مجازی مسکن نشان می‌دهد، علاوه بر افزایش عمق رکود در مراجعات و معاملات ملکی، کاهش حجم عرضه فایل به بازار مسکن و دشواری متقاضیان به جهت نیاز به مراجعه حضوری به بازار سنتی معاملات ملک، محدودیت‌های اینترنتی می‌تواند بر نحوه قیمت گذاری و سطح قیمت فایل‌ها نیز اثر منفی داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین کاربردها و مزایای فعالیت پلتفرم‌های مجازی ملکی، ایجاد فضای رقابتی بین فروشنده‌ها و ایجاد مانع در مسیر اعلام قیمت‌های پرت و غیرواقعی به دلیل انتشار در فضای مجازی و وجود امکان مقایسه سطح قیمت‌ها برای خریداران با انبوه فایل‌های مشابه عرضه شده در این فضا است. در واقع، از آنجا که فضای مجازی و پلتفرم‌های ملکی امکان مشاهده مشخصات و قیمت انبوه فایل‌های عرضه شده برای فروش به بازار مسکن را برای متقاضیان در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم می‌کند، مانعی طبیعی در مسیر اعلام قیمت‌های پرت و غیرواقعی برای فروشنده‌های مصمم ایجاد می‌شود.

در نبود این پلتفرم‌ها و ایجاد محدودیت‌های مجازی، عملا این امکان از بین می‌رود. این موضوع می‌تواند بر سطح قیمت‌ها اثر منفی و بالابرنده داشته باشد و خطر اعلام قیمت‌های غیرواقعی و فیک را در بازار سنتی افزایش دهد. فعالیت‌های مجازی ملکی در شرایطی طی یک ماه اخیر با وقفه و محدودیت و در برخی موارد تعطیلی همراه شده است که پیش تر، برخی از استارت‌آپ‌ها و پلتفرم‌های ملکی با اقدام به خودتحریمی، از اعلام داده‌ها و اطلاعات ارزشمند درباره رفتار معامله گران ملکی خودداری کرده بودند.

برخی از آن‌ها در حالی که پیش‌تر، اطلاعات و آمارهای ارزشمند برای رصد بازار مسکن و تحلیل وضعیت ملکی، از رفتار معامله گران شامل حجم و تغییرات عرضه فایل قیمت‌های پیشنهادی و. را اعلام و منتشر می‌کردند، از چند ماه قبل این اعلام و انتشار را متوقف کردند.

پیشتر در گزارشی با انتقاد از عدم توسعه این پلتفرم‌ها متناسب با نیازهای روز بازار مسکن، از توقف انتشار آمارهای مربوط به رفتار معامله گران ملکی خبر داده بودیم. در مزایای فعالیت در بورس جهانی این گزارش تاکید شد: «داده‌ها و اطلاعاتی که این سامانه‌ها به لحاظ تغییرات قیمت و حجم فایل‌های ملکی در اختیار دارند، منبع اطلاعاتی قوی و موثقی برای رصد تغییر و تحولات بازار و رفتارهای فعالان این بازار به ویژه خریداران و فروشنده‌های مسکن است. اگرچه این سامانه‌ها وظیفه‌ای از بابت ارائه این آمار و اطلاعات ندارند، اما در مسیر توسعه خود می‌توانند از این آمارها به عنوان راهنمای بازار مسکن استفاده کنند. سانسور این آمارها و عدم اطلاع رسانی آن‌ها بزرگ‌ترین ضعف عملکردی این پلتفرم‌های مجازی است.»

برآوردها نشان می‌دهد نه تنها حجم عرضه فایل به استارت‌آپ‌های پرکاربرد بازاریابی ملکی در یک ماه گذشته حول و حوش ۳۰ درصد کمتر شده که میزان بازدید از بازار مجازی ملکی نیز در این مدت با افت ۱۰ درصدی نسبت به ماه قبل از آن روبه‌رو شده است.

اشتغال خانگی روی دور تند

اشتغال خانگی روی دور تند

محسن موسوی زاده | شهرآرانیوز؛ امروزه مشاغل خانگی یکی از منابع مهم درآمد برخی از خانواده‌ها به حساب می‌آید و اعضای خانواده می‌توانند در کنار یکدیگر به کار پرداخته و سطح درآمد و کسب وکار خود را گسترش دهند. به تازگی آزیتا همتیان، رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و توسعه مشاغل خانگی کشور از رشد ۵۴درصدی تعداد رشته‌های مشاغل خانگی در کشور خبر داده و گفته است که در یک سال نخست فعالیت دولت بیش از ۱۳۹هزار مجوز مشاغل خانگی صادر و ۷۶هزار شغل پایدار در این حوزه ایجاد شده است. برابر آمار‌ها ۱۵ تا ۲۳درصد اشتغال در کشور‌های توسعه یافته متعلق به مشاغل خانگی است.

این در حالی است که این رقم در ایران بین ۳ تا ۴درصد برآورد می‌شود. با این حال در سند تحول دولت سیزدهم توسعه مشاغل خانگی مورد توجه قرار گرفته و بر حمایت از آن‌ها تأکید شده است. همچنین شورای شهر مشهد نیز توسعه این مشاغل در راستای افزایش توانمندسازی ساکنان شهر و بهبود وضعیت اقتصادی مشهدی‌ها را در دستور کار قرار داده است. در همین راستا حسن موحدیان، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفته است که این مجموعه در زمینه مشاغل خرد و خانگی به ویژه در حاشیه شهر و توانمندسازی و کارآفرینی در نقاط محروم اقدامات جدی انجام خواهد داد.

رشد مشاغل خانگی در مشهد

سرپرست مدیریت کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا از بهبود وضعیت مشاغل خانگی در دولت سیزدهم خبر می‌دهد و می‌گوید: در شش ماه نخست امسال ۷۴۷ مجوز برای مشاغل خانگی در مشهد صادر شده، این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته فقط ۶۶ مجوز مشاغل خانگی در این شهر صادر شده بود. همچنین در شش ماه نخست ۱۲۸ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۰۷ هزار و ۴۳۰ میلیون ریال به شغل خانگی مشهد تعلق گرفت. این رقم در شش ماه اول سال گذشته صفر بوده است.

کلثوم فاضل می‌افزاید: در شش ماه اول امسال ۴ هزار و ۵۱ مجوز مشاغل خانگی در خراسان رضوی صادر شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۷۰۶ مورد بوده است. همچنین در شش ماه اول امسال ۳۸۶ فقره تسهیلات به مبلغ ۲۸۴ هزار و ۷۶۰ میلیون ریال به شغل خانگی استان تعلق گرفته است، با این حال در شش ماه اول سال گذشته ۱۳ فقره تسهیلات به ارزش ۲ هزار و ۶۱۸ میلیون ریال به مشاغل مزایای فعالیت در بورس جهانی خانگی استان تعلق گرفته بود.

وی با اشاره به اهتمام اداره کار برای حمایت از مشاغل خانگی بیان می‌کند: رویکرد اداره کار، حمایت از مشاغل خرد و خانگی در راستای اشتغال زایی و توانمندسازی گروه‌های هدف است. براین اساس این اداره تلاش می‌کند شروع این کسب و کار‌ها را چه در بحث صدور مجوز، چه در بحث اعطای تسهیلات بانکی تسهیل کند. وی ابتکار، خلاقیت و نوآوری در تولیدات مشاغل خانگی را از مزیت‌ها و ویژگی‌های این بخش بیان می‌کند و می‌گوید: ما از هر اقدام نوآورانه و ابتکاری در عرصه مشاغل خانگی و کارآفرینی حمایت می‌کنیم.

نقش شهرداری در توسعه مشاغل خانگی

مدیر مرکز رشد جهاددانشگاهی خراسان رضوی هم در گفتگو با شهرآرا از بهبود وضعیت مشاغل خانگی در استان و مشهد خبر می‌دهد و می‌گوید: ورود نهاد‌های مختلف مانند شهرداری مشهد به بحث حمایت از مشاغل خانگی از جمله نکاتی است که مزایای فعالیت در بورس جهانی سبب رشد این گونه مشاغل در شش ماه اول نخست شده است. درکنار این مسئله تسهیل فرآیند صدور مجوز‌های مشاغل خانگی نیز از جمله عوامل دیگری است که در رشد مشاغل خانگی تأثیر بسزایی دارد. جواد سخدری درباره مزیت‌های مشاغل خانگی در مشهد می‌گوید: توسعه مشاغل خانگی و حمایت دولت از این مشاغل می‌تواند در کاهش دوره بیکاری مؤثر باشد.

این روز‌ها کسب و کار‌های خانگی راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در بسیاری از کشور‌ها محسوب می‌شود. قابلیت انجام این نوع کسب و کار در منزل سبب ایجاد مزایای بسیاری برای شاغلان آن‌ها می‌شود که از آن جمله می‌توان به ایجاد توازن بین مسئولیت‌های خانوادگی زنان و اشتغال آن ها، حذف هزینه‌های مربوط به خرید، رهن و اجاره کارگاه، ایاب و ذهاب، استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده و ایجاد زمینه‌های کار خانوادگی و امکان انتقال تجارب اعضای خانواده اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته دسترسی به بازار یکی از دغدغه‌های مشاغل خانگی بوده است بیان می‌کند: خوشبختانه در حال حاضر توسعه کسب و کار در فضای مجازی سبب شده تا بستر عرضه محصولات تولیدی مشاغل خانگی فراهم شده و تولیدکنندگان بتوانند به صورت مستقیم با خریداران ارتباط برقرار کنند. وی تأکید می‌کند: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی از جمله طرح‌های اشتغال حمایتی ذیل برنامه اشتغال فراگیر است که با حمایت وزارت کار و همکاری و نقش آفرینی مؤثر سازمان جهاددانشگاهی به عنوان نهاد مجری و تسهیلگر با هدف توانمندسازی و اتصال متقاضیان مشاغل خانگی به بازار فروش محصولات در کشور به اجرا درآمده و دستاورد‌های خوبی در زمینه اشتغال پایدار داشته است.

فرصتی برای اشتغال

عضو هیئت مدیره کانون کارآفرینان خراسان رضوی هم اشتغال خانگی را فرصتی برای توانمندسازی افراد جویای کار بیان می‌کند و می‌گوید: با توجه به اینکه برخی از افراد امکان ورود به بازار کار را ندارند، می‌توان از توسعه مشاغل خانگی برای اشتغال زایی آن‌ها استفاده کرد. مرضیه سنویی می‌افزاید: برخلاف تصور برخی از افراد مشاغل خانگی مختص به بانوان نیست و می‌توان از این گونه مشاغل برای ایجاد فرصت شغلی برای آقایان هم استفاده کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.