توصیه‌های مهم به معامله گران بورس


بیمه درمان تکمیلی محصولی زیان ده اما جذاب برای بیمه گران

بیمه درمان تکمیلی، محصولی جذاب با مخاطبانی بالا اما زیان‌ده برای شرکت های بیمه ای، افزایش هزینه های درمانی و شکاف عمیق بین هزینه های بیماران و تعهدات سازمان های بیمه‌گر همچون بیمه سلامت و تامین اجتماعی،باعث شده تا بسیاری از بیمه گزاران اقدام به تهیه بیمه نامه درمان تکمیلی برای کارکنان خود کنند.

چابک آنلاین، زهرا نامداری ، بنابرآخرین آمار رسمی، رشته بیمه درمان تکمیلی 18/3 درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور را به خود اختصاص داده است.

درعین حال، این محصول با ضریب خسارتی 104/7 درصدی بالاترین میزان ضریب خسارت را در بین رشته های بیمه ای دارد.

سهم عمده تعداد خسارت های پرداختی صنعت بیمه هم مختص بیمه نامه درمان تکمیلی است؛ یعنی در حدود 93/9 درصد از تعداد کل خسارت های پرداختی صنعت بیمه.!

دراین بین، یکی از مهمترین چالش‌های صنعت بیمه در رشته بیمه درمان تکمیلی، مناقصات بیمه‌گذاران بزرگ است به طوری که بعضی از شرکت های بیمه ای به واسطه آن دچار آسیب های بسیاری شده‌‎اند.

با این وجود، برخی از شرکت توصیه‌های مهم به معامله گران بورس های بیمه ای برای شرکت در مناقصات مربوط به بیمه درمان تکمیلی اشتیاقی وصف ناپذیر از خود نشان می‌دهند و حتی دست به نرخ شکنی هایی عجیب هم می‌زنند.

درحقیقت بیمه گران، محصول بیمه درمان تکمیلی را دریچه ای برای نفوذ به پرتفوی بیمه ای یک سازمان می‌بینند و ازاین رهگذر، سعی دارند تا به واسطه بیمه نامه درمان تکمیلی به سایر پرتفوی‌های بیمه گذاران بزرگ دست پیدا کنند.

از همین روی، به نظرمی رسد بیمه نامه درمان تکمیلی فدای سایر رشته‌های بیمه ای می شود که در این راستا، حتی با در نظر نگرفتن اکچوئری مناسب، نرخ های معناداری هم ارایه می شود.

محمد زاهدنیا، ناظر حوزه فنی شرکت بیمه سرمد به چابک آنلاین گفته که اگر روند کاهش نرخ حق بیمه و رقابت های غیرفنی در صنعت بیمه تداوم یابد بدون تردید با عدم تناسب حق بیمه (بهای خطر) در مقابل ریسک های پذیرفته شده، شرکت‌هایی که به‌صورت هیجانی و غیرفنی‌ نرخ می‌دهند، دچار آسیب می‌‎شوند.

ازطرفی، شرکت های دولتی هم تنها به دلیل الزامی که برای پوشش درمانی کارکنان خود دارند مناقصاتی برگزار می‌کنند که این مساله خود از موانع فروش صحیح بیمه نامه درمان تکمیلی شده است.

درست یا غلط برخی از بیمه گزاران در مناقصات بیمه ای خود، شرایط غیرفنی را به بیمه گران تحمیل می کنند.

بعضی از شرکت های بیمه گر هم باوجود آگاهی ازتبعات شرایط مدنظر بیمه گزار، بخشی از موارد غیرفنی را که برخلاف اصول فنی بیمه ای است را می‌پذیرند.

به نظر می رسد که بعضی از شرکت های بیمه ای سعی می‌کنند تا کمبودهای خود را در پرتفوی کل، از طریق بیمه نامه درمان جبران کنند و یا تنها به کسب پرتفوی بیشتر فکر می‌کنند.

اما آیا تبعات صدور چنین بیمه نامه های درمان تکمیلی تنها برای شرکت های بیمه ای است؟

مسلما پاسخ خیر است.

چراکه نرخ شکنی‌ها بر روی خدمات سایر شرکت‌های بیمه‌ای هم تاثیرگذار است.

ساده تر اینکه بیمه گران به دلیل ضریب خسارت بالای بیمه درمان تکمیلی مجبور می‌شوند ازبخشی از خدمات خود صرف نظر کنند.

بنابراین در طول سال ،تلاش می‌کنند به سمت مدیریت خسارت ها بروند تا درحد امکان در پایان سال بیمه ای، مبلغ دریافتی بابت حق بیمه با مبلغ پرداختی بابت خسارت همخوانی داشته باشد.

یک کارشناس صنعت بیمه در پاسخ به این پرسش که آیا اساسا برگزاری مناقصه برای درمان تکمیلی کار درستی است یا خیر، به چابک آنلاین گفت: پیش از آنکه به موضوع مناقصات بیمه ای، بیمه گزاران و دامپینگ پرداخته شود باید به معضل دیگری پرداخت، معضلی که ورود وزارت بهداشت و بیمه مرکزی را می طلبد و آن ثابت شدن تعرفه های درمانی است

قاسم سوهانی، بیان کرد: شرکت های بیمه ای در یک مسیری وارد شده اند که بیمارستان ها به خصوص بیمارستان های خصوصی، هرگونه که تمایل دارند قضیه را می‌گردانند و این به ضرر بیماران و شرکت های بیمه است.

این کارشناس صنعت بیمه بابیان اینکه شرکت های بیمه ای قراردادهای درمان را به صورت تجمیعی می‌پذیرند، افزود: شرکت‌های بیمه گر به بیمه‌گزار وعده ارائه خدمات ویژه می‌دهندکه این اشتباه است زیرا نمی‌شود هزینه های این محصول برای شرکت بیمه را برآورد کرد.

به اعتقاد وی، نکته مهم دیگر در محاسبات اکچوئری محصول بیمه درمان این است که تعداد بیمار در کشور بالارفته که خود موضوع محاسبات اکچوئری ویژه ای را می‌‎طلبد.

سوهانی ادامه داد: نکته مهم این است که بیمه گزار بزرگی که نرخ شکنی یک شرکت بیمه در رشته بیمه درمان تکمیلی را تجربه کند این قرار را با همه شرکت‌های بیمه می‌گذارد یعنی قراردادهای خود را به صورت تجمیعی مشروط به کاهش نرخ و یا گرفتن خدمات و شرایط خاص در این رشته می‌گذارد.

این کارشناس صنعت بیمه معتقداست که بهترین راهکار این است که بیمه مرکزی، شرکت های بیمه و سندیکای بیمه گران ورود پیدا کنند و با هماهنگی وزارت بهداشت تدبیری اندیشیده شود که موضوع به صورت ریشه ای حل شود.

ناگفته نماند که در اواخر شهریور ماه سال 99 دستورالعمل شرایط عمومی برگزاری مناقصات بیمه ای با اجماع اعضا در شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران تصویب شد،هر چند که به نظر می رسدکه موفقیت مورد نظر اتفاق نیفتاد.

"سید محمد کریمی"، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران هم به چابک آنلاین گفته که در دستورالعمل هماهنگ شده در شورای هماهنگی معاونین فنی شرکت‌های بیمه رعایت چند مساله توسط شرکت‌ها تصویب شد که یکی از آنها رعایت نرخ فنی و سامان دادن به مناقصات بود اما متاسفانه برخی از شرکت‌های بیمه آن را رعایت نکردند.!

به نظرمی رسد که تا اکنون و با همه این موارد، بیمه مرکزی نتوانسته به عنوان ناظر صنعت بیمه جلوی نرخ شکنی شرکت های بیمه ای را بگیرد.

اما سوال اصلی اینجاست که آیا با توجه به زیان سنگین رشته بیمه درمان تکمیلی برای شرکت های بیمه اساسا برگزاری مناقصه در این رشته درست است یا غلط؟

آغاز رسیدگی به پرونده‌های عناصر قضایای اخیر

آغاز رسیدگی به پرونده‌های عناصر قضایای اخیر

رئیس قوه قضاییه گفت: همکاران قضایی ما ضمن التزام به موارد توصیه‌های مهم به معامله گران بورس قانونی، تلاش کردند تا در حدود کمتر از یک‌ ماه کیفرخواست بسیاری از عناصر اغتشاشات و قضایای اخیر را صادر و به دادگاه ارسال کنند؛ این پرونده‌ها در دادگاه تعیین وقت شده است و رسیدگی به برخی از آنها نیز شروع شده است

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲ آبان) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به توطئه‌های طراحی شده از جانب دشمنان ایران اسلامی جهت ضربه زدن به امنیت کشور در قضایای اخیر، اظهار کرد: مردم متدین و با بصیرت ایران اسلامی یک بار دیگر دشمن را در رسیدن به هدفش که همان ناامن کردن کشور بود، ناکام گذاشتند؛ این ناکامی دشمن برای او گران تمام شد؛ در این قضایا دشمن تمام قد آمده بود که امنیت کشور و مردم ما را برهم بزند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به عوامل شکست و هزیمت دشمن در اجرا و پیشبرد پروژه تهدید امنیت ایران اسلامی در اتفاقات اخیر، گفت: مردم بصیر و هوشیار و ولایتمدار ایران اسلامی به سرعت به پشت‌پرده اتفاقات و قضایای اخیر پی بردند و متوجه شدند که برخی مسائل مطرح شده صرفاً بهانه است و هدف دشمن و عوامل او مقوله و موضوع دیگری است؛ لذا به هیچ وجه با دشمن همراهی نکردند؛ همچنین مسئولان و متولیان انتظامی، امنیتی و قضایی نیز در این قضایا به صورت مطلوب به وظایف خود عمل کردند.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: در این میان نکته مهم‌تر، هدایت‌های مقام معظم رهبری بود که نقشه‌های دشمنان را به درستی برای مردم تفهیم و تبیین کردند و با کلام نافذ و نافع خود، توطئه‌های دشمنان را خنثی گرداندند.

وی با اشاره به اقدامات احمقانه‌ و جاهلانه‌ای که دشمنان و عوامل آنها در قضایا و اغتشاشات اخیر انجام دادند، گفت: حماقت‌ها و سبک مغزی‌های دشمنان و عوامل آنها و انجام اقداماتی نظیر آتش زدن قرآن و پرچم ایران و برداشتن حجاب از سر زن هموطن با زور و بیان الفاظ و عبارات رکیک و زشت از جمله مواردی بود که سبب شد مردم فهیم و بصیر ایران به سرعت به ماهیت این قضایا پی ببرند و متوجه شوند که عناصر حاضر در این اتفاقات دوستدار و حامی زنان و مردان ایرانی نیستند و با مفهوم و مقوله حقوق بشر هم بیگانه‌اند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه از اقدامات مسئولان قضایی در مراجع و مراکز مختلف که برای رسیدگی به اتفاقات اخیر علی‌رغم حجم بالای کار روزمره، تلاش شبانه‌روزی مصروف کردند، تقدیر به عمل آورد و اظهار کرد: در قضایای اخیر تلاش شد افراد و عناصر کم گناه و نادم و پشیمان با لحاظ ترتیبات قانونی، زودتر آزاد شوند؛ همچنین با وصف اینکه الزاماتی قانونی برای مقامات قضایی از حیث رسیدگی‌ها، ابلاغ‌ها، فاصله بین کیفرخواست و ارائه آن به دادگاه و تعیین وقت دادگاه وجود دارد، همکاران قضایی ما ضمن التزام به موارد قانونی، تلاش کردند تا در حدود کمتر از یک‌ ماه کیفرخواست بسیاری از عناصر اغتشاشات و قضایای اخیر را صادر و به دادگاه ارسال کنند؛ این پرونده‌ها در دادگاه تعیین وقت شده است و رسیدگی به برخی از آنها نیز شروع شده است؛ در هفته جاری نیز در محاکم تهران و برخی استان‌ها نیز رسیدگی به پرونده برخی دیگر از عناصر اغتشاشات اخیر شروع می‌شود.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: محاکمه کسانی که در قضایای اخیر مرتکب جنایت شدند و با عناصر ضدانقلاب در داخل و خارج و بیگانگان مرتبط بودند، با دقت و طبق قانون انجام خواهد گرفت و این افراد وفق قانون مجازات خواهند شد و این مجازات بازدارنده خواهد بود.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با اشاره به جلسه اخیر خود با جمعی از متخصصین و نخبگان رشته‌های مختلف علمی، دانشگاهی، اقتصادی و صنعتی، به یکی از موارد مطروحه در جلسه مزبور ناظر بر ضرورت جذب و بکارگیری افراد متخصص برای سمت‌ها و مناصب تخصصی اشاره کرد و اظهار داشت: باید امور و مدیریت‌ها را به متخصصین واجدشرایط سپرد؛ بعضاً مشاهده می‌شود که برخی کارها و مدیریت‌ها به افراد غیرمتخصص سپرده می‌شود؛ قطعاً در اینصورت کار به درستی پیش نمی‌رود؛ لذا تخصص‌گرایی و بکارگیری و گماردن افراد متخصص در سمت‌ها و پست‌ها امری لازم و ضروری است و این مهم نیز باید بیش از پیش در دستگاه قضایی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به حضور اخیر خود در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای دومین بار طی یک سال اخیر، ضمن تقدیر از خدمات و زحمات حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی‌مقدم رئیس این دیوان و معاونان وی و قضات شریف این مرجع معظم قضایی، بیان داشت: ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کشور رو به افزایش است؛ برای این موضوع باید چاره‌جویی شود؛ یکی از تدابیر و علاج‌ها در این قضیه توجه هر چه بیشتر و اهتمام تام محاکم و دادگاه‌های بدوی در صدور آراء و احکام متقن و محکم است؛ بدون تردید اتقان هر چه بیشتر آراء و احکام دادگاه‌های بدوی هم برای مردم سودمند و نافع است و هم موجبات تقلیل ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی را فراهم می‌آورد.

وی افزود: در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کشور اقداماتی انجام گرفته و از حیث نیاز به قانون نیز پیشنهاداتی از سوی خود دیوان عالی واصل شده که این پیشنهادات به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال شده است.

رئیس قوه قضاییه در ادمه با تبیین و تشریح مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر درخواست اعاده دادرسی و تجویز اعاده دادرسی و مشخصاً بند چ ماده ۴۷۴ ناظر بر درخواست اعاده دادرسی پیرامون مواردی که «عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد»، گفت: در زمینه ماده ۴۷۴ و مشخصاً بند «چ» آن باید با همفکری و هم‌اندیشی مراجع و مقامات ذیربط قضایی، به نقطه نظر واحدی نائل آییم.

رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های مهم و خطیر دیوان عالی کشور از جمله نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی، به کمیسیون نقل و انتقال قضات دستور داد در انتخاب قضات برای دیوان عالی کشور نهایت شایسته‌گزینی را لحاظ کنند.

رئیس قوه قضاییه توصیه‌های مهم به معامله گران بورس همچنین به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه نیز دستور داد تا نسبت به ارائه آموزش‌های لازم و مقتضی به قضات در راستای هر چه متقن‌تر شدن آراء و احکام آنها، اهتمام لازم را داشته باشد.

وی در همین راستا گفت: در قبال قاضی‌ای که صدور احکام ضعیف و خلاف بیّن شرع از جانب او زیاد است و آرای صادره از ناحیه او به کرّات نقض می‌شود و ترتیبات آموزشی نیز در قبال او منشأ اثر نیست نیاز به انجام اقدامات انتظامی است؛ بر همین اساس دادسرای انتظامی قضات موارد ناظر بر تجویز اعاده دادرسی‌ها و اعمال ماده ۴۷۷ پیرامون احکام صادره از قضات را محاسبه و لحاظ کند.

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اهتمام و برنامه دستگاه قضایی در راستای نخبه‌گزینی و کادرسازی و جذب نیروهای شایسته، به معاون منابع انسانی قوه قضاییه دستور داد تا در راستای تسریع در فرآیند گزینش نیروی انسانی دستگاه قضا اعم از قاضی و کارمند، اقدامات مقتضی و راهبردی را اتخاذ کند و با لحاظ ترتیباتی، فرآیند گزینش در عدلیه را کوتاه گرداند.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا به تعدادی از نیروهای نخبه و شایسته اشاره توصیه‌های مهم به معامله گران بورس کرد که دستگاه قضایی آنها را طی یک برنامه مدوّن، برای تصدی مناصب قضایی گزینش کرده و اقدامات لازم را برای جذب و بکارگیری آنها بکار بسته است؛ وی در این رابطه به معاون اول قوه قضاییه و معاون منابع انسانی قوه قضاییه دستور داد تا در فرایند آموزش‌دهی و جذب و صدور ابلاغ‌ این نخبگان گزینش شده تسریع داشته باشند. وی توصیه‌های مهم به معامله گران بورس تصریح کرد: اینکه فرآیند گزینش و جذب نیروهای متقاضی استخدام یک سال و نیم زمان ببرد، امر مطلوبی نیست و باید این فرآیند کوتاه و تسریع شود؛ چنانچه آن فرد متقاضی از نیروهای نخبه کشور نیز باشد آیا یک سال و نیم معطل می‌ماند که آیا در دستگاه قضایی استخدام شود یا خیر؟

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر بر تجویز رسیدگی مجدد به آراء خلاف بیّن شرع یا قانونِ صادره از شعب دیوان، گفت: مطابق آمار اعلام‌شده از سوی رئیس دیوان عدالت اداری، در سال جاری حدود ۱۰ درصد آراء صادره از شعب دیوان مشمول ماده ۷۹ می‌شوند، لذا باید با بررسی‌های تخصصی و مدون، مشخص گردد چرا این میزان از آراء شعب دیوان عدالت اداری، خلاف بین شرع یا قانون تشخیص داده می شوند و در این رابطه باید بررسی شود که کدام یک از شعب دیوان بیشترین احکام مشمول ماده ۷۹ را صادر کرده‌اند؛ همچنین باید آموزش‌ها و تذکرهای لازم به قضات دیوان در راستای صدور احکام متقن و مستحکم و منطبق با شرع و قانون ارائه شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در این جلسه با بیان اینکه مجموع درخواست‌های اعمال ماده ۷۹ در دیوان عدالت اداری طی سال گذشته ۸ هزار و ۱۷۲ مورد بوده است، گفت: از این تعداد ۶ هزار و ۹۱۷ مورد رسیدگی شد و ۷۳۴ درخواست برای رسیدگی مجدد پذیرفته و ۶ هزار و ۱۸۳ فقره نیز رد شدند.

وی افزود: در نیمه اول سال جاری نیز ۳ هزار و ۸۹۵ مورد درخواست اعمال ۷۹ به دیوان عدالت اداری واصل شده که ۳ هزار و ۲۶۰ مورد از آنها رسیدگی شده و ۳۶۰ درخواست برای رسیدگی مجدد پذیرفته شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور نیز در این جلسه با اشاره به بازدید اخیر خود از تمامی شعب دادگستری قائنات و همچنین زندان این شهرستان اظهار کرد: در دادگاه و دادسرای قائنات نظم خوبی حکمفرما بود اما آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کرد، انجام تمامی فرآیندهای قضایی در جلسات دادگاه‌ها به صورت سیستمی و الکترونیکی بود.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه کلیه جلسات دادگاه متهمان زندانی در شهرستان قائنات به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار می‌شود، گفت: یکی از نکات قابل توجه در جریان برگزاری این دادگاه‌های الکترونیکی آن بود که فرد متهم از درون زندان، به صورت کامل در جریان متن صورتجلسه و اظهارات خودش که قاضی آنها را تنظیم می‌کرد قرار می‌گرفت و چنانچه این متن نیازمند اصلاح بود، آن را به اطلاع قاضی می‌رساند.

کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه، دادگستری استان خراسان جنوبی را یکی از دادگستری‌های فعال و پیشرو در زمینه بکارگیری فناوری اطلاعات و تجهیزات مرتبط با آن دانست و گفت: استان خراسان جنوبی با پیشرفت‌هایی که در راستای هوشمندسازی رویه‌های قضایی و بکارگیری تجهیزات نوین الکترونیکی در امر رسیدگی‌های قضایی داشته، به یک نمونه مطلوب در سطح کشور در مقوله تکریم زندانیان و نحوه رسیدگی به پرونده متهمان تبدیل شده است.

وی در ادامه، با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در زمینه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند و اتصال آن به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند اظهار کرد: قوه قضاییه بر اساس تکلیف قانونی خود و بر اساس تاکیدات سند تحول قضایی، تا پایان شهریور ماه سال جاری پنجره واحد خدمات هوشمند خود را ایجاد کرد و تمامی خدمات پرکاربرد قضایی را در این پنجره قرار داد و آن را به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند متصل کرد.

کاظمی‌فرد با بیان اینکه خدمات ارائه شده در پنجره واحد خدمات هوشمند قوه قضاییه، این امکان را به مردم می‌دهد که بدون حضور در دستگاه قضا، امور قضایی خود را پیگیری کنند، گفت: خدمات دیوان عدالت اداری، سازمان پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در پنجره واحد خدمات هوشمند قوه قضاییه قرار داده شده‌اند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: در پنجره واحد خدمات هوشمند قوه قضاییه بیش از ۲۰ نوع خدمت الکترونیک قضایی نظیر «ابلاغ الکترونیک»، «اطلاع‌رسانی وضعیت فعلی پرونده»، «دادخواست بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری»، «دریافت گواهی عدم سوء‌پیشینه»، «دریافت الکترونیکی نوبت حضور در مراجع قضایی، پزشکی قانونی و ثبت اسناد»، «سجل محکومیت‌های مالی»، «مقدمات شرکت در جلسات رسیدگی مجازی»، «ارتباط با قوه قضاییه» و «خدمات الکترونیک ثبتی» قرار داده شده‌اند.

خداییان رئیس سازمان بازرسی نیز در این نشست با اشاره به مسئولیت این سازمان در زمینه طرح دعوی علیه مصوبات، آیین‌نامه‌ها و مقررات مغایر با قانون اظهار کرد: در نتیجه پیگیری‌های به عمل‌آمده از ناحیه سازمان بازرسی، ۴ مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در سال جاری ابطال شدند؛ این ۴ مصوبه در زمینه‌های «کمیسیون توافقات مناطق»، «کمیسیون حل اختلاف دعاوی در شهرداری»، «سامانه ایجاد شده برای فراخوان و انتشار معاملات شهرداری» و همچنین «نحوه استفاده از املاک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری تهران» بودند.

صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای ۳۱۵ نفر از متهمین آشوب‌های اخیر در تهران به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» و ارسال آنها به دادگاه خبر داد و افزود: قرار مجرمیت و کیفرخواست برای ۴ نفر از اغتشاش‌گران نیز به اتهام «محاربه» از طریق کشیدن سلاح به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه و بین مردم، مجروح کردن ماموران حافظ نظم و امنیت، تخریب و تحریق اموال عمومی و دولتی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صادر شد.

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه طی سخنانی، با بیان اینکه یکی از ملزومات اجرای طرح ساخت ۴ میلیون مسکن از سوی دولت سیزدهم ظرف ۴ سال، تامین زمین مورد نیاز برای ساخت این واحدهای مسکونی است، گفت: در اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، تا پایان شهریور سال جاری نسبت به صدور سند برای هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی داخل در محدوده شهر به نام دولت و با نمایندگی وزارت مسکن، راه و شهرسازی اقدام شده بود.

وی افزود: پس از برگزاری جلسه مشترک مدیران کل ثبت و مدیران کل وزارت مسکن، راه و شهرسازی کشور در اوایل مهرماه سال جاری و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری، ادارات ثبت ظرف مهرماه سال جاری هزار و ۳۶۵ هکتار از اراضی داخل در محدوده شهرها را به نام دولت کردند و توانستیم در این یک ماه در قیاس با چند ماه گذشته رشد ۱۱۰ درصدی داشته باشیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان اینکه مجموع اسناد مالکیت انتقالی به نام دولت در داخل محدوده شهرها ۲ هزار و ۵۶۵ هکتار شده است، گفت: با احتساب انتقال ۳۹ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی خارج از محدوده شهرها در اجرای ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، در مجموع اسناد انتقالی به نام دولت برای ساخت مسکن نهضت ملی ۴۱ هزار و ۷۶۵ هکتار بوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه از کشف محموله‌های سلاح و مهمات در دو شهرستان یکی از استان‌های جنوبی کشور خبر داد و گفت: این محموله‌ها حاوی ۲۰ هزار فِشنگ کلت و کلاشینکف، ۳۳۳ قبضه سلاح کلاشینکف و سایر سلاح‌های جنگی بود.

ده خبر مهم برای بورس امروز دوشنبه ۲ آبان

به گزارش بورس تابناک به نقل از نبض بورس، دیروز اخبار زیادی پیرامون مسائل اقتصادی، سیاسی و البته بورسی منتشر شد که قطعا می‌توانستند بر روی روند بورس امروز به هر حال تاثیرگذار باشند، توصیه‌های مهم به معامله گران بورس توصیه‌های مهم به معامله گران بورس توصیه‌های مهم به معامله گران بورس اما به نظر این ده خبر تاثیر بیشتری بر روی روند بورس فردا داشته باشند؛ بنابراین توصیه می‌شود که قبل از معاملات امروز این ده خبر را ببینید و بخوانید.

۱- بر اساس اطلاعیه شرکت بورس تهران، عملیات بازارگردانی شرکت فرآورده‌های نسوز آذر با نماد کاذر از روز ۱۴۰۱.۸.۲ آغاز و تا ۱۴۰۲.۸.۲۸ ادامه خواهد داشت.
۲- تعلیق نماد معاملاتی وآیند به مدت ۱ ماهه دیگر (تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰) تمدید می‌گردد.
۳- مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران از برگزاری نشست با نمایندگانی از شرکت بوتاش ترکیه و توافق‌های تازه برای افزایش صادرات گاز خبر داد.
۴- قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی برای معاملات هفتگی در بورس کالای ایران از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی، بر اساس نرخ ارز ۲۷۱,۵۲۰ ریال اعلام شد.
۵- خودرو در ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ (۱۳) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود که ۹۲ درصد کاهش زیان نسبت به دوره‌ی مشابه سال گذشته داشته است.
۶- محمدرضا بهنام زاده مدیر پذیرش بورس کالای ایران گفت: هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالای بورس کالای ایران با پذیرش محصولات تارا و ۲۰۷ تولیدی شرکت ایران خودرو موافقت کرد.
۷- ساعت ۲۴ امشب مهلت شرکت در دور دوم مزایده خودرو‌های خارجی به پایان می‌رسد و زمان اعلام نتایج نیز سوم آبان خواهد بود.
۸- رئیس سازمان برنامه و بودجه: وقتی که نقدینگی در کشور به بیش از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است باید آن را مدیریت کنیم تا اتفاقات خوبی رخ دهد.
۹- ️ در جلسه کمیته تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور نمایندگان دستگاه‌های اقتصادی، معاون اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرد مفاد بسته حمایتی از بورس که بهمن ماه سال گذشته مصوب شد، در سال آتی نیز حفظ و استمرار یابد.
۱۰- به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی اخابر حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ تعلیق می‌گردد.

به گزارش بورس تابناک به نقل از نبض بورس، دیروز اخبار زیادی پیرامون مسائل اقتصادی، سیاسی و البته بورسی منتشر شد که قطعا می‌توانستند بر روی روند بورس امروز به هر حال تاثیرگذار باشند، اما به نظر این ده خبر تاثیر بیشتری بر روی روند بورس فردا داشته باشند؛ بنابراین توصیه می‌شود که قبل از معاملات امروز این ده خبر را ببینید و بخوانید.

۱- بر اساس اطلاعیه شرکت بورس تهران، عملیات بازارگردانی شرکت فرآورده‌های نسوز آذر با نماد کاذر از روز ۱۴۰۱.۸.۲ آغاز و تا ۱۴۰۲.۸.۲۸ ادامه خواهد داشت.
۲- تعلیق نماد معاملاتی وآیند به مدت ۱ ماهه دیگر (تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰) تمدید می‌گردد.
۳- مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران از برگزاری نشست با نمایندگانی از شرکت بوتاش ترکیه و توافق‌های تازه برای افزایش صادرات گاز خبر داد.
۴- قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی برای معاملات هفتگی در بورس کالای ایران از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی، بر اساس نرخ ارز ۲۷۱,۵۲۰ ریال اعلام شد.
۵- خودرو در ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ (۱۳) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود که ۹۲ درصد کاهش زیان نسبت به دوره‌ی مشابه سال گذشته داشته است.
۶- محمدرضا بهنام زاده مدیر پذیرش بورس کالای ایران گفت: هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالای بورس کالای ایران با پذیرش محصولات تارا و ۲۰۷ تولیدی شرکت ایران خودرو موافقت کرد.
۷- ساعت ۲۴ امشب مهلت شرکت در دور دوم مزایده خودرو‌های خارجی به پایان می‌رسد و زمان اعلام نتایج نیز سوم آبان خواهد بود.
۸- رئیس سازمان برنامه و بودجه: وقتی که نقدینگی در کشور به بیش از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است باید آن را مدیریت کنیم تا اتفاقات خوبی رخ دهد.
۹- ️ در جلسه کمیته تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور نمایندگان دستگاه‌های اقتصادی، معاون اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرد مفاد بسته حمایتی از بورس که بهمن ماه سال گذشته مصوب شد، در سال آتی نیز حفظ و استمرار یابد.
۱۰- به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی اخابر حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ تعلیق می‌گردد.

کدام صرافی ارز دیجیتال با ایران کار میکند؟

محال است در دنیای امروز زندگی کنید و تابه‌حال نام ارز دیجیتال به گوشتان نخورده باشد. با گسترش محبوبیت ارزهای دیجیتال و ترویج بازار کریپتوکارنسی به‌عنوان یکی از جدیدترین بازارهای مالی، بسیاری از افراد به سمت خرید و فروش این ارزها کشیده شدند. ایرانیان هم از این قاعده مستثنی نیستند و به کسب درآمد از معامله‌گری رمزارزها مشغول‌اند. متاسفانه ما ایرانی‌ها به‌دلیل شرایط خاص کشورمان همواره با مشکلاتی مانند تحریم روبه‌رو هستیم. به همین خاطر پیدا کردن بهترین صرافی خارجی برای ایرانیان ممکن است کمی دشوار به نظر برسد.

کدام صرافی ارز دیجیتال با ایران کار میکند؟

به همین خاطر در این مقاله قصد داریم به معرفی بهترین صرافی های ارز دیجیتال خارجی بپردازیم. اگر برایتان سوال است کدام صرافی ارز دیجیتال با ایران کار میکند، به خواندن این مقاله ادامه دهید تا پاسختان را پیدا کنید.

کوکوین؛ راحت ترین صرافی ارز دیجیتال خارجی

صرافی کوکوین در آگوست سال ۲۰۱۷ شروع به کار کرد و به‌سرعت به یکی از محبوب‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال در جهان تبدیل شد. به‌طوری‌که در حال حاضر تقریبا از هر ۴ نفر فعال بازار رمز ارزها، یک نفر در این صرافی حساب کاربری دارد. دلیل معرفی کوکوین به‌عنوان بهترین صرافی خارجی برای ایرانیان را می‌توانید در موارد زیر جست‌وجو کنید:

 • صرافی کوکوین هیچ محدودیتی برای کاربران ایرانی اعمال نکرده است. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ایرانی بدون نیاز به وی پی ان می‌توانند وارد این صرافی شده و به خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازند.
 • بیش از ۶۰۰ ارز دیجیتال در صرافی کوکوین فهرست شده است که معامله‌گری را برای همه افراد راحت می‌کند.
 • این صرافی در حال حاضر بیش از ۲۰ میلیون کاربر دارد که حجم معاملات را به بیشتر از یک تریلیون دلار رسانده‌اند.
 • اپلیکیشن‌های موبایل کوکوین رابط کاربری آسان و محیط جذابی دارند.
 • تیم پشتیبانی کوکوین کلیه روزهای هفته و به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخ‌گویی به شما هستند.
 • مجله خبری کوکوین به‌طوردائم اخبار مربوط به ارزهای دیجیتال را پوشش می‌دهد.
 • صرافی کوکوین امنیت فوق‌العاده‌ای برای دارایی‌های دیجیتال شما فراهم می‌کند.
 • با استفاده از کوکوین می‌توانید ارزهای دیجیتال را با ارزهای فیات خرید و فروش کنید.
 • این صرافی انواع ابزارهای معاملاتی را برای تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای فراهم کرده است.
 • با افزایش حجم معاملات کاربران در صرافی کوکوین، کارمزد معاملاتی کاهش پیدا می‌کند.
 • صرافی کوکوین امکان وام‌دهی و کسب درآمد از ارزهای دیجیتال را برای کاربران فراهم می‌کند.
 • استفاده از ربات تریدینگ کوکوین رایگان است.

موارد بالا باعث می‌شود که کوکوین به‌عنوان یکی از ده صرافی برتر ارز دیجیتال در ایران شناخته شود. کار با ابزارهای مختلف این صرافی را می‌توانید در دوره ارز دیجیتال به‌خوبی فرا بگیرید و کسب درآمد از این بازار را شروع کنید.

کوینکس؛ بهترین صرافی ارز دیجیتال

کوینکس؛ بهترین صرافی ارز دیجیتال خارجی برای ایرانی ها

در پاسخ به سوال «کدام صرافی ارز دیجیتال با ایران کار میکند» از صرافی کوینکس می‌توان نام برد. این صرافی نیز در سال ۲۰۱۷ راه‌اندازی شد و با ویژگی‌های منحصربه‌فردش، توجه معامله‌گران سراسر جهان از جمله ایران را به خود جلب کرد. برنامه مدون و منظم گروه توسعه‌دهندگان این صرافی برای پیشرفت روزافزون و توسعه آن را می‌توانیم وجه تمایز کوینکس با سایر صرافی‌های ارز دیجیتال بدانیم. از جمله ویژگی‌های کوینکس به‌عنوان بهترین صرافی خارجی برای ایرانیان عبارت‌اند از:

 • دسترسی به سایت کوینکس با آدرس‌های IP ایرانی ممکن است و هیچ محدودیتی در استفاده از امکانات کوینکس متوجه ایرانیان نیست.
 • کوینکس امکان خرید و فروش ارز دیجیتال تا سقف ۱۰ هزار دلار را بدون نیاز به احراز هویت فراهم کرده است.
 • کوینکس امکانات مختلفی برای انجام معاملات لوریج و فیوچرز فراهم کرده است که در یک دوره آموزش ارز دیجیتال پیشرفته می‌توانید کار کردن با آن‌ها را یاد بگیرید.
 • صرافی کوینکس از نظر نقدشوندگی یکی از سه صرافی برتر دنیا به شمار می‌رود. همین موضوع دغدغه افراد برای فروش دارایی‌ها را از بین می‌برد.
 • کوینکس یک نسخه فارسی از سایت خود منتشر کرده است که همین مورد آن را به بهترین صرافی برای ایرانی ها تبدیل می‌کند.
 • رابط کاربری ساده و جذاب کوینکس باعث جلوگیری از سردرگمی افراد مبتدی در استفاده از این صرافی می‌شود.
 • پروتکل‌های امنیتی مختلفی برای تامین امنیت حساب‌های کاربری موجود در کوینکس طراحی شده است.
 • کاربران این صرافی می‌توانند در کل روزهای هفته و به‌صورت شبانه‌روزی از پشتیبانی آن استفاده کنند.
 • با استفاده از توکن مخصوص این صرافی می‌توانید از تخفیف کارمزد بهره‌مند شوید.
 • صرافی کوینکس کیف پول اختصاصی خود را به کاربران عرضه کرده است که هزینه‌های مربوط به جابه‌جایی را کاهش می‌دهد.

ویژگی‌های صرافی کوینکس باعث شده است که همه کاربران از معامله‌گران مبتدی گرفته تا افراد متخصص بتوانند به‌راحتی در این صرافی فعالیت کنند.

آیا صرافی کوین بیس با ایران کار می‌کند

آیا صرافی کوین بیس با ایران کار می‌کند؟

صرافی کوین بیس یکی از اولین انتخاب برای معامله‌گران مبتدی است که بسیاری از ایرانی‌ها از آن استفاده می‌کنند. از مهم‌ترین ویژگی‌های صرافی کوین بیس می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

 • کوین بیس امکان خرید و فروش طیف وسیعی از ارزهای دیجیتال را فراهم می‌کند.
 • رابط کاربری آسان سایت و اپلیکیشن موبایل کوین بیس آن را به بهترین انتخاب برای افراد تازه‌وارد به دنیای ارزهای دیجیتال تبدیل کرده است.
 • کیف پول اختصاصی کوین بیس را می‌توانید به این صرافی متصل کنید تا ارزها به‌طورخودکار به آن منتقل شود.
 • سرعت نقل و انتقال رمز ارز در کوین بیس بسیار بالا است.

شناخت بهترین صرافی‌های ارز دیجیتال و استفاده از منابع اطلاعاتی معتبر به شما کمک می‌کند تا فعالیت موثرتر و سودده‌تری در دنیای ارزهای دیجیتال داشته باشید. این کار جز با گذراندن یک دوره آموزشی و تسلط بر مهارت‌های معامله‌گری امکان‌پذیر نیست. به‌علاوه، با آموزش ارز دیجیتال متوجه خواهید شد که ایردراپ چیست و چگونه می‌توان ارز دیجیتال رایگان به دست آورد؛ پس به‌هیچ‌وجه از آموزش مداوم دست نکشید.

داجکس؛ مرجع معتبر شما برای حرفه‌ای شدن در دنیای ارز دیجیتال

در این مقاله با بررسی صرافی‌های توصیه‌های مهم به معامله گران بورس مختلف به سوال «کدام صرافی ارز دیجیتال با ایران کار میکند» پاسخ دادیم. صرافی‌های معتبری در جهان وجود دارند که به ایرانیان اجازه خرید و فروش ارزهای دیجیتال را می‌دهند. توجه کنید که وارد شدن به دنیای کریپتوکارنسی بدون آگاهی لازم، شما را با خطراتی مانند از دست دادن یا بلوکه شدن دارایی‌هایتان مواجه خواهد کرد. ازهمین‌رو توصیه می‌کنیم قبل از هرگونه اقدامی در این بازار پرهیاهو حتما اصول اولیه معامله‌گری را یاد بگیرید.

تیم متخصص داجکس با سال‌ها تجربه در زمینه انواع بازارهای مالی از جمله ارزهای دیجیتال اقدام به تهیه دوره‌های آموزش ارز دیجیتال مقدماتی، پیشرفته و VIP کرده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و تهیه دوره مناسب خود همین حالا به سایت داجکس با آدرس dogex.ae مراجعه کنید.

چه کسانی در بازار فارکس فعالیت دارند؟

چه کسانی در بازار فارکس فعالیت می‌کنند؟

بازار فارکس یا جفت ارزها یک بازار مالی بزرگ و 24 ساعته است و معامله­‌گران زیادی در این بازار فعالیت دارند. اینکه چه کسانی در این بازار مالی تجارت می‌کنند برای پیدا کردن شناخت کافی این بازار خیلی مهم است. برای این که دید بهتری نسبت به ماهیت این بازار و اعتبار آن پیدا کنید بهتر است بدانید در کنار چه کسانی معامله می‌­کنیم. اگه می­‌خواهید بیشتر با محیط بازار فارکس آشنا شوید با آکادمی همراه باشید.

آموزش بازار دو ارزی

بازار فارکس متعلق به چه کسانی بوده است؟

اگر الان در ده نود میلادی بودیم احتمالا هیچ کدام از ما نمی توانستیم در بازار فارکس فعالیت کنیم. تا اواخر دهِ 1990 فقط ثروتمندان می‌­توانستند در بازار فارکس فعالیت کنند. چراکه آن زمان شما باید حداقل بین 10 تا 50 میلیون دلار سرمایه اولیه می‌­داشتید تا اجازه ورود به بازار و معامله در آن به شما داده می‌شد.

این بازار در اصل برای بانک ­داران، موسسات و شرکت­های بزرگ طراحی شده بود و برای ما خرده معامله­‌گران جایی در آن وجود نداشت. اما با ظهور و گسترش اینترنت و کارگزاری های آنلاین، امکان داشتن حساب معاملاتی برای ما معامله­‌گران هم فراهم شد. و ما الان می­‌توانیم در کنار بزرگان این بازار هم معامله کنیم.

چه کسانی در بازار فارکس فعالیت می‌کنند

معامله ­گران اصلی بازار فارکس چه کسانی هستند؟

1.بانک­‌های بزرگ:

در این بازار بزرگ ترین بانک های جهان نرح تبادل ارز ها را با هم مشخص می­کنند و بر اساس عرضه و تقاضایی که برا هر ارز وجود دارد نرخ خرید و فروش و کارمزد ها تایین می­شود و حجم بسیار زیادی از معاملات بازار را برای خودشان و مشتریان­شان انجام می­دهند.

2.موسسات و شرکت های بزرگ:

این شرکت ها با هدف تجارت وارد این بازار می­­شوند؛ برای مثال شرکت اپل برای خرید قطعات الکترونیکی محصولات خودش از ژاپن، نیاز دارد که دلار آمریکا را به یِن ژاپن تبدیل کند و خریدش را انجام دهد، که البته بخاطر اینکه حجم معاملات این شرکت ها به نسبت بانک های بزرگ بسیار کمتر است احتمال دارد که از بانک های تجاری برای این تبادلات استفاده کنند و با آن ها همکاری داشته باشند. ادغام شرکت ها یکی از اتفاقاتی است که گاهی در بازار رخ می­دهد و نوسان شدیدی در بازار ایجاد می‌­کند.

3.دولت­ ها و بانک ­های مرکزی:

بانک­ های مرکزی مثل بانک مرکزی اروپا یا ایالات متحده که برای انجام عملایت مالی، پرداخت های بین المللی یا اداره ذخایر ارزی خود در این بازار فعالیت دارند.

4.صندوق­ های تامین سرمایه:

صندوق ­های تامین سرمایه هم از آنجا که بازار فارکس دارای نقدینگی بسیار زیادی است در این بازار فعالیت می­کنند. آن ها بخش هایی از موسسه خود را به بازار فارکس تخصیص می‌­دهند و در این بازار مشارکت می­‌کنند. مزیت این صندوق‌ها این است که آن­ها از اهرم با ضریب بالاتر استفاده می­‌کنند.

بزرگان بازار Forex چه کسانی‌اند؟

5. سَفته بازان و نوسان­گیر ها:

کسانی که در هر بازار پیدایشان می‌­کنید و حجم زیادی از معاملات بازار را آن­ها انجام می‌­دهند و انواع زیادی دارند از آن کسانی گرفته که جیب های پر پولی دارند تا آن کسانی که سرمایه کمی در دست دارند. سفته ­بازان فقط و فقط یک هدف دارند آن هم سود سود و سود بیشتر.

نوسان­ گیری به عملی گفته می­شود که در آن فرد ارز یا سهامی را در یک قیمتی خریداری می‌­کند و با هدف گران­تر شدن و فروختن در توصیه‌های مهم به معامله گران بورس قیمتی بالاتر از قیمت خرید، سهام یا ارز را نگه می­دارد.

معامله‌­گران و نوسان‌گیرها تقریبا 90 درصد حجم بازار فارکس را تشکیل داده‌­اند.

همانطور که بررسی شد با بازار بزرگ معتبر و بسیار حرفه ای رو به رو هستیم، بازاری که در آن در کنار بازیگران بزرگی همچون بانک­های بزرگ، دولت­ها و بانک های مرکزی و موسسات و شرکت های بزرگ بازی می­کنیم؛ پس فعالیت و ورود به این بازار تخصص و مهارت و علم خاص به خودش را دارد.

نحوه ورود به بازار جهانی

چگونه وارد بازار فارکس شوم؟

این سوالی است که شاید، اگه در این بازار فعالیت ندارید ولی علاقه‌­مند به این نوع بازار های مالی هستید، برایتان پیش بیاید.

در ابتدا شما حتما باید با کلیت این بازار آشنایی داشته باشید برای این کار از کسانی که در این بازار ها تجربه دارند سوال کنید یا مقالات و مطالب آموزشی را دنبال کنید تا با تمامی نکات و روش­های معامله در این بازار آشنا شوید.

اگه بخواهیم راه ورود به این بازار بزرگ را به ترتیب بیان کنیم، به صورت زیر خواهد بود:

 1. علم‌­آموزی در زمینه این نوع بازارها
 2. شروع کار بدون ورود به بازار (یعنی شما معاملات اولیه خود را بر روی کاغذ می­نویسید و با رصد قیمت ها معامله خود را به صورت کاملا مجازی یا غیر واقعی انجام می­دهید و در نتیجه بعد از انجام معاملات به خود امتیاز می­دهید)
 3. کمک از یک شخص با تجربه (با یک شخص با تجربه و دانا در این زمینه گفتگو و از او برای یادگیری نکات مهم بازار کمک بگیرید)
 4. آماده سازی برای ورود به بازار و شروع معامله (از جمله ایجاد حساب در یکی از کارگزاری های بازار فارکس)
 5. شخصی سازی حساب فارکس (از جمله تعیین برنامه معاملاتی و تعیین حد سود و حد ضرر)
 6. انجام معاملات کوچک برای شروع کار
 7. پیگیری سیگنال های بازار و بزرگ­تر کردن معاملات در صورت موفقیت های خوب در معاملات قبلی
 8. آماده شدن برای تبدیل شخصیت خود به یک معامله گر حرفه‌­­ای

بازیگران بزرگ مارکت جفت ارزها چه کسانی اند؟

سخن پایانی

هیچ وقت فراموش نکنید که هیچ موفقیتی بدون تلاش پیاپی در آن زمینه به دست نمی­‌آید.

این را به ­خاطر داشته باشید که باید اشتباه خود را بپذیرید و هرگز عصبانی نشوید. حتی معامله­ گران بسیار حرفه‌­ای و باتجربه بازار فارکس هم دچار اشتباهات بسیار بزرگی توصیه‌های مهم به معامله گران بورس می‌­شوند.

هیچ چیز در این بازار اتفاقی نیست و دلیلی بر آن اتفاق وجود داشته است. قبل ­تر افراد آشنایی کمی با دلایل این اتفاقات داشتند. زیرا فضای اطلاع رسانی انقدر گسترده مانند الان نبود.

هرروز اطلاعات جدیدی به این بازار وارد می­‌شود. پس هرروز بر علم معاملاتی خود در این بازار بیفزایید تا از فرصت های خوب پیش رو جا نمانید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.